LXXXVII Spotkanie Ossolińskie – galeria

15 maja 2019 roku odbyło się 87. Spotkanie Ossolińskie pt. Dwa stulecia Ossolineum, cztery dekady KARTY: na rzecz tożsamości. Wykład wygłosił Zbigniew Gluza, dziennikarz, wydawca, twórca Ośrodka KARTA.

Spotkanie poświęcone wydanej wspólnie przez KARTĘ i Wydawnictwo Ossolineum książce Skarbiec. 200 lat Ossolineum, w której dwa stulecia istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przedstawione są w formie montażu świadectw.

Ośrodek KARTA to niezależna organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, największego w Polsce archiwum społecznego, stawiającego sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej oraz upowszechnianie wiedzy o niej. Ośrodek jest wydawcą kwartalnika Karta, prowadzi działalność wydawniczą, wystawienniczą i edukacyjną.

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji