Polska i Niemcy w Europie – galeria

Przykłady obiektów prezentowanych na wystawie Polska i Niemcy w Europie w zbiorach ossolińskiego Gabinetu Władysława i Zofii Bartoszewskich.


Kanclerz RFN Willy Brandt klęczy przed pomnikiem Bohaterów Getta, Warszawa, grudzień 1970. Upominek od grupy studentów z Elisabethenschule z Frankfurtu nad Menem.


Władysław Bartoszewski na Katolickim Uniwersytecie w Eichstätt w roku akademickim 1985/86.


Z prezydentem RFN, Romanem Herzogiem (po prawej) i dyrektorem Domu Historii (Haus der Geschichte), prof. Hermannem Schäferem podczas otwarcia wystawy Zbliżenia. Niemcy i Polacy 1945–1995.


Władysław Bartoszewski, laureat Pokojowej Nagrody Księgarstwa Niemieckiego, ogląda tablice na tyłach kościoła św. Pawła we Frankfurcie n. Menem, poświęcone pamięci ofiar hitlerowskich obozów zagłady, październik 1986


Konferencja niemieckich ambasadorów 3 września 2001 r. w Berlinie, podczas której Władysław Bartoszewski przemawiał do zgromadzonych; fotografia z dedykacją ministra spraw zagranicznych RFN: „Serdecznie dziękuję, Pański Joschka Fischer”.


Władysław Bartoszewski i Alfred Biolek podczas nagrania do programu Boulevard (wyemitowanego 2 kwietnia 2002 r.) w studio telewizji ARD, Kolonia, 26 marca 2002.


Wystąpienie Władysława Bartoszewskiego podczas obchodów dziesięciolecia zjednoczenia Niemiec w Berlinie, 27 września 2000.


Z Reinholdem Lehmannem podczas Zgromadzenia Ogólnego Pax Christi, październik 1982.


Spotkanie autorskie w księgarni w Augsburgu, 19 lipca 1989.


Najnowsze publikacje Władysława Bartoszewskiego poświęcone problematyce stosunków polsko-niemieckich: O Niemcach i Polakach: wspomnienia, prognozy, nadzieje, Kraków 2010 oraz Kropla drąży skałę?: co mówiłem do Niemców i o Niemcach przez ponad pół wieku, Warszawa 2011.


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji