Listy gratulacyjne

Listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu 200-lecia Ossolineum:

 1. Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP
 2. Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP
 3. Maria Koc – Wicemarszałek Senatu RP
 4. Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 5. Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W.Stefanyka (strona 1, strona 2)
 6. Digital Center
 7. Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum, Wrocław
 8. prof. Włodzimierz R.Juszczak – Biskup Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego
 9. Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki
 10. dr Agnieszka Morawińska – Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
 11. Piotr Górajec – Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 12. Alicja Knast – Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach
 13. dr hab. Piotr Majewski – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
 14. Ossolińczycy z Brzegu Dolnego
 15. dr Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk
 16. prof. dr hab. Bogusław Dybaś – Stacja Naukowa PAN w Wiedniu
 17.  JM prof. dr hab. inż. Cezary Madryas – Rektor Politechniki Wrocławskiej
 18. Polska Akademia Umiejętności
 19. Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie
 20. JM prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 21. ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 22. Zamek Królewski na Wawelu
 23. dr Anna Wałek – dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej
 24. dr Piotr Oszczanowski – dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 25. prof. Alicja Chybicka – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 26. Muzeum Narodowe Wrocław
 27. Agata Bojanowska – Prezes Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich

W czasie Gali Jubileuszowej  5 czerwca 20017 w Operze Wrocławskiej przemówienia wygłosili:

 1. dr Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 2. prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 3. dr Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia
 4. dr hab. Jerzy Zdrada – Przewodniczący Rady Kuratorów ZNiO 2
 5. prof. dr hab. Andrzej Mączyński – reprezentujący Polską Akademię Umiejętności
 6. prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 7. JM prof. dr hab. Cezary Madryas – Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Rektor Politechniki Wrocławskiej
 8. JM prof. dr hab. Adam Jezierski – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 9. dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie
 10. prof. dr hab. Marek Tomaszewski – Wiceprezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego Biblioteki Polskiej w Paryżu
 11. dr Wasyl Fersztej – Wicedyrektor Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka
 12. Taras Wozniak – Dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego
 13. prof. dr hab.  Jacek Purchla – Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
 14. Anna Buchmann – Dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu
 15. Robert Kostro – Dyrektor Muzeum Historii Polski

Ich treść opublikujemy w późniejszym terminie.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji