Czasopisma naukowe wydawane przez Ossolineum

Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego im. Ossolińskich

Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego im. Ossolińskich

W ciągu prawie dwustu lat, jakie upłynęły od powołania do życia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, zgodnie z życzeniem fundatora starano się wydawać czasopismo, o charakterze naukowym, przybliżające czytelnikom „wiadomości o dziełach uczonych”, znajdujących się w zbiorach Zakładu. Chronologicznie rzecz ujmując kolejno ukazywały się:

1. Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich
Kwartalnik
Lwów 1828-1834 (!)
W 1834 r. ukazał się jedynie zeszyt 1. Wydrukowano jeszcze częściowo zeszyty 2 i 3. Brakujące strony oraz zeszyt 4 wydrukowano w 1841 roku. Na zeszytach 2 i 3 pozostawiono rok wydania 1834, zeszyt 4 datowano: 1841
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/102543#description
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/102632#structure
Kontynuacja: Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich

2. Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich. Pismo poświęcone dziejom, bibliografii, rozprawom i wiadomościom naukowym
Kwartalnik
Lwów 1842-1848
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/102773#description
Kontynuacja: Biblioteka Ossolińskich

3. Biblioteka Ossolińskich. Pismo historyi, literaturze, umiejętnościom i rzeczom narodowym poświęcone. Poczet nowy
Półrocznik
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/102773#description
Lwów 1862-1869

4. Sprawozdania z czynności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Rocznik
Lwów 1857-1913 [za lata 1851 – 1912]

5. Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Lwów – Wrocław: 1928-1976
Ukazało się 11 tomów

6. Ze skarbca kultury. Biuletyn informacyjny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Wrocław 1951-1991
Ukazało się 51 zeszytów
Kontynuacja: Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

7. Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Wrocław 1992 –
Dotychczas ukazało się 33 tomy. Ostatni za 2022 r.
https://ossolineum.pl/index.php/czasopismo-znio/

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji