Lata 1981-1985

1981 r.

W 1981 r. przypadła 155 rocznica śmierci Józefa Maksymiliana Ossolińskiego (ur. 1748 w. Wola Mielecka –zm. 17 III 1826 Wiedeń), fundatora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz  210 rocznica urodzin Samuela Bogumiła Lindego (ur. 24 IV 1771 Toruń – zm. 8 VIII 1847 Warszawa).

Katalog wystawy

Wystawy

W wyniku współpracy bibliotek: Narodowej, Jagiellońskiej oraz Ossolineum w ramach Narodowego Zasobu Bibliotecznego zorganizowano wystawę pt. „Literatura polska w autografach”. Znalazło się na niej około 200 autografów literackich poetów i pisarzy od początku piśmiennictwa polskiego do pierwszych lat XX wieku [od Bogurodzicy po Różę S. Żeromskiego]. Ekspozycja została zaprezentowana w Warszawie (7-20 V w Pałacu Rzeczypospolitej), Krakowie (26 V w Biblioteka Jagiellońskiej)  i we Wrocławiu. Ukazał się także katalog wystawy: Literatura polska w autografach od średniowiecza do neoromantyzmu ze zbiorów Bibliotek Narodowej, Jagiellońskiej, Ossolineum : katalog wystawy, [Warszawa, Kraków, Wrocław, maj-czerwiec 1981 / oprac. Elżbieta Burda et al.], Warszawa : BN, 1981

We współpracy z Dolnośląskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym oraz Wrocławskim Towarzystwem Naukowym odbywały się „Spotkania pod Kopułą”, w czasie których wygłoszono następujące odczyty:

 • prof. dr August Wąsik: Współczesne kierunki naukowe w psychiatrii,
 • prof. dr Witold Kapuściński: Polska-Europa Ojczyzna?,
 • prof. dr Tadeusz Kaniowski: Powszechność badań rentgenowskich a szkodliwość promieniowania
 • doc. dr Janusz Goćkowski: Człowiek i forma u Gombrowicza,
 • dr Janusz Albin: Biblioteka Ossolineum w nauce i kulturze Wrocławia.

Zamiany kadrowe

Na emeryturę przeszedł Roman Aftanazy, kierownik Działu Gromadzenia, autor monumentalnego dzieła Dzieje rezydencji na dawnych Kresach Wschodnich.

Zofia Huber

19 marca 1981 roku zmarła we Wrocławiu Zofia Waleria Huber (ur. 14 IV 1909 r. we Lwowie).  Od 1 czerwca 1948 r. pracowała jako fotograf w Wydawnictwie ZNiO. W 1950 r. podjęła prace organizacyjne poprzedzające utworzenie pracowni fotograficznej w Bibliotece ZNiO. Formalnie jej zatrudnienie w Bibliotece na stanowisku starszego technika nastąpiło 1 stycznia 1951 r. W dwa lata później otrzymała nominację na kierownika Stacji Mikrofilmowej (od 1968 r. Dział Reprograficzny). Funkcję tę pełniła do czasu przejścia na emeryturę (do 31 grudnia 1969 r. ).

5 listopada 1981 roku zmarła we Wrocławiu przeżywszy 51 lat Zofia Michalczyk (ur. 15 IX 1930 r. w. Żurawiczki woj. rzeszowskie) – długoletnia i zasłużona pracownica Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (sprzątaczka, portierka).

31 grudnia 1981 r. zmarł we Wrocławiu przeżywszy 37 lat mgr Jan Henryk Litwinek (ur. 23 II 1944 r. w Baranowie, pow. puławski) z Działu Rękopisów , wieloletni i zasłużony pracownik Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, kustosz dyplomowany, autor szeregu prac naukowych z zakresu historii literatury polskiej i z dziedziny dokumentacji zbiorów rękopiśmiennych biblioteki, aktywny i ceniony działacz społeczny, kolega o wielkich zaletach umysłu i charakteru.

 

1982 r.

W 1982 r. przypadła 165 rocznica powstania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Antoni Knot

2 stycznia 1982 r. zmarł we Wrocławiu przeżywszy 77 lat prof. dr Antoni Knot (ur. 20 V 1904 r. w Kołomyi na Podolu), emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, współorganizator i pierwszy dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, wieloletni przewodniczący Rady Naukowej przy Bibliotece Zakładu, członek kolegiów redakcyjnych: „Rocznika Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” i biuletynu „Ze Skarbca Kultury”, badacz dziejów Zakładu i ofiarny opiekun ossolińskiej kadry naukowej. (Nekrolog, Roczniki Biblioteczne, 1982 z. 1-2, s. 423-432, fotografia)

24 października 1982 r. zmarła w wieku 87 lat dr Maria Chmielowska, były długoletni bibliotekarz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Łyczakowskim 26 października 1982 r.

 

1983 r.

W 1983 r. minęła 65 rocznica śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego (ur. 11 VII 1838 Giżycko – zm. 15 I 1918 Lwów) – historyka, bibliotekarza, dyrektora Ossolineum w latach 1876- 1918.

Wystawy:

Medal Jana III Sobieskiego

 „Jan III Sobieski i jego czasy” – wystawa przygotowana wspólnie z Muzeum Narodowym we Wrocławiu z okazji 300. rocznicy bitwy wiedeńskiej. Wystawa czynna była w salach Muzeum Narodowego od 12 IX 1983 r. do 15 I 1984 r.; obejrzało ją około 15 000 osób.

„Skarby kultury narodowej w zbiorach Ossolineum” – wystawa zorganizowana na prośbę Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Szczecinie i  przy jej współudziale. Pokazywana była w pomieszczeniach WiMBP w Szczecinie od 3 do 17 V 1983 r. i zwiedziło ją ponad 8 000 osób.

Ukazał się katalog tej wystawy: Stefanicka Krystyna, Gałyga Mieczysław: Skarby Kultury Narodowej w zbiorach Ossolineum : informator wystawy, Szczecin 1983

„Cyprian Kamil Norwid 1821-1883-1983” – wystawa zorganizowana na prośbę Teatru im. C. Norwida w Jeleniej Górze i przy jego współudziale. Można ją było oglądać w Młodzieżowym Domu Kultury w Jeleniej Górze od 5 do 23 V 1983 r.

Z Wrocławskim Towarzystwem Naukowym współorganizowano „Spotkania pod kopułą”. Odbyły się dwie prelekcje:

 • prof. dr Bogdan Siciński „Bratnia Pomoc Studentów Politechniki Lwowskiej”
 • prof. dr Bogdana Zakrzewski „ Hymn „Boże coś Polskę”.

W.Kochowski, „Dzieło Boskie”, Wrocław, Ossolineum 1983

Z okazji 300 rocznicy bitwy wiedeńskiej ukazało się reprintowe wydanie utworu Wespazjana Kochowskiego: Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia wybawionego i inszych transakcyjej wojny tureckiej w roku 1683 szczęśliwie rozpoczętej, Wrocław : Ossolineum, 1983.

Sprawy kadrowe

25 marca 1983 r. zmarł we Wrocławiu przeżywszy 66 lat  inż. Jerzy Wałkówski (ur. 4 XII 1916 w Jekaterynosławiu), wieloletni dyrektor administracyjny Biblioteki ZNiO, wykładowca Politechniki Wrocławskiej, st. wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, kierownik Działu Inwestycji Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. (Nekrolog. Ze Skarbca Kultury, z. 39, 1984, s.233-236, fotografia)

7 grudnia 1983 r. zmarł Roman Kokoszko, długoletni introligator, kierownik Pracowni Introligatorskiej Biblioteki Ossolineum w latach 1951-1961. Został pochowany 13 grudnia 1983 r. w Warszawie na Powązkach. (Nekrolog, Gazeta Robotnicza nr 38  14 02 84)

 

1984 r.

Wystawy:

 „Juliusz Słowacki w zbiorach i publikacjach Ossolineum” – wystawa, zorganizowana z okazji odsłonięcia pomnika Juliusza Słowackiego, była czynna  w Auli Biblioteki Ossolineum w dniach 8 V 1984- 30 VI 1984 r. Zwiedziło ją około 150 wycieczek.

„Pan Tadeusz w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – w 150. rocznicę pierwszego wydania” – wystawa czynna w Auli Biblioteki w dniach 15 X do 15 XI 1984 r. Ekspozycję zwiedziło około 120 wycieczek.

We współpracy z Dolnośląskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym oraz Wrocławskim Towarzystwem Naukowym odbywały się „Spotkania pod kopułą”.

Ważnym wydarzeniem w działalności Biblioteki było przeprowadzone we wrześniu skontrum całości zbioru druków nowych. Kierownikiem skontrum, w którym udział wzięło około 30 osób, był dr Wiesław Tyszkowski).

Sprawy lokalowe

Konieczność opuszczenia dodatkowego magazynu składowania w Dziadowym Moście zmusiła dyrekcję Biblioteki do szukania innego miejsca. Nowe magazyny zostały zlokalizowane w  Oleśnicy Małej. Wybrane pomieszczenia wymagały zaadaptowania do celów magazynowych.

Mieczysław Gębarowicz, ostatni dyrektor Ossolineum we Lwowie

Sprawy kadrowe

W 1984 r. roku zmarło kilkoro pracowników Ossolineum, wśród nich Mieczysław Gębarowicz historyk sztuki, kustosz muzealny, ostatni dyrektor lwowskiego Ossolineum. Po wojnie mieszkał we Lwowie. Został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim. (1983-1984)

 

1985 r.

Nowością w 1985 r. było organizowanie przez Dział Informacji Naukowej w holu Biblioteki wystaw popularno-naukowych:

 • „Szczęście jest kobietą”  (8-10 marca),
 •  „Tadeusz Kościuszko. W rocznicę bitwy pod Racławicami” (4-24 kwietnia),
 • „1 Maja. Geneza i początki” (26 kwietnia-2 maja),
 • „Konstytucja 3 Maja”  (wystawa zorganizowana wspólnie z Działem Starych Druków, 3-13 maja),
 • „Józef Piłsudski 1867-1935” (14-17 maja),
 • „Matka”  (wystawa prezentująca matki słynnych ludzi, 24-31 maja) ,
 • „Bajkowy świat dziecka” (31 maja-10 czerwca),
 • „Stare abecadlniki i elementarze” (26 sierpnia -17 września) ,
 • „Barbórka, Barbara niech wam się darzy” (3-11 grudnia) ,
 • „Czy wiesz, że… czyli powystawowe remanenty” (11-19 grudnia).

Pozostałe wystawy

W listopadzie 1985 r. w Nowym Sadzie (dawna Jugosławia) została zorganizowana przez Maticę Srpską wystawa „Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Biblioteka i Wydawnictwo” prezentująca wydawnictwa naukowe Ossolineum. Dział Informacji Naukowej przygotował i wysłał 30 fotogramów z opisami ilustrującymi historię, ludzi oraz zbiory Biblioteki, a także zdjęcia dotyczące Wydawnictwa. Specjalnie na wystawę przygotowano czterostronicowy prospekt, który został przetłumaczony na język serbsko-chorwacki.

W dniach 27 maja – 22 czerwca w Auli ZNiO prezentowana była wystawa fotograficzna „Wrocławskie portrety Zofii W. Huber”  przygotowana przez Mieczysława Radojewskiego, kierownika Działu Ikonografii.

Z okazji ogólnopolskiej polsko-greckiej konferencji dr Wiesław Tyszkowski z Działu Starych Druków przygotował wystawę „Wybrane hellenika w zbiorach Biblioteki Ossolineum”.

Zbiory

Na prośbę dyrektora Zakładu dr Janusza Albina, Ossolineum pozyskało Order Uśmiechu, słoneczne odznaczenie przyznawane przez dzieci, zaprojektowane przez dziewięciolatkę z Głuchołaz – Ewę Chrobak. Order na wstążce, miniatura w ozdobnym futerale, legitymacja i broszura Kapituły Orderu Uśmiechu zostały włączone do zbiorów Działu Numizmatycznego

 

Sprawy lokalowe

W 1985 r. w  ramach przygotowań do remontu budynku głównego Biblioteki wykonano dokumentację projektową wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów. Rozpoczęcie prac remontowych wyznaczono na drugi kwartał 1986 r.

Zakończona została obudowa muru przy ul. Grodzkiej cegłą gotycką.

Zbiory z magazynu składowego w Dziadowym Moście przeprowadzono do magazynu w Oleśnicy Małej (magazyn dubletów).

W 1985 r. miała miejsce renowacja zabytkowej studzienki znajdującej się na dziedzińcu wewnętrznym Biblioteki (ocementowanie, wymiana zniszczonych elementów drewnianych, konserwacja, malowanie).

 „Morska” wizytówka Ossolineum

W 1985 r. w stoczni w Argentynie powstał największy polski masowiec zbudowany dla Polskiej Żeglugi Morskiej. Został on nazwany „Ossolineum”. Uroczystość nadania imienia odbyła się 24 września 1985r. W marcu 1986 roku statek wypłynął w pierwszą podróż pod dowództwem kpt. Stanisława Czadera z Buenos Aires przez San Lorenzo, Rosario i Santos do Rotterdamu.

Po zakończeniu podróży, 15 sierpnia 1986 r. w porcie w Świnoujściu odbyło się uroczyste podniesienie bandery. Matką chrzestną statku została Barbara Kocowska – specjalistka w dziale współpracy z zagranicą Wydawnictwa Ossolineum we Wrocławiu, a w późniejszym okresie dyrektor tegoż wydawnictwa. W czasie chrztu statku rozbijała aż dwie butelki szampana: jedną na rufie, a drugą na dziobie, gdyż statek budowano metodą połówkową. Butelka na rufie rozbiła się dopiero przy drugim odbiciu od burty.

Dnia 6 października 1987 r. masowiec, dowodzony przez kpt. Jerzego Niemca, wypłynął z Gdańska do Rotterdamu – powrócił do tego portu 14 lutego 1988 r., zamykając pętlę okołoziemską. Statek był przeznaczony do przewozu węgla, rudy, fosforytów i ziarna luzem we wszystkich strefach klimatycznych z wyjątkiem subarktycznych.

Dnia 20 maja 1998 r. statek zmienił nazwę na LAKE ANNA i został zarejestrowany pod banderą Wysp Marshalla.

Fotografie autorstwa Mariusza Czułczyńskiego z uroczystego podniesienia bandery przechowywane są w Dziale Dokumentów Życia Społecznego.

 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji