Lata 1995-2017

1953-1994
Ossolineum – Biblioteka i Wydawnictwo, to dwie osobne placówki państwowe, włączone do Polskiej Akademii Nauk. Muzeum Książąt Lubomirskich nie istnieje.

1995
5 stycznia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o „Fundacji – Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka Ossolineum ponownie jest instytucją niezależną, nawiązującą do swojego historycznego statusu.

1995-2015
Od momentu powstania zbiory Zakładu tworzyły przede wszystkim dary pochodzące od licznych donatorów z Polski i zagranicy. W latach 1995-2015 bardzo duże dary (archiwalno-biblioteczno-muzealne) przekazało dwóch wielkich Polaków – Jan Nowak-Jeziorański i Władysław Bartoszewski, obaj kuratorzy Zakładu. Ich pamięci i zbiorom poświęcone są muzealne Gabinety ich imienia.

1999
5 listopada – dzięki darowi władz Miasta Wrocławia i Jana Artura Tarnowskiego rękopis „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza staje się własnością Ossolineum.

2002-2007
W 2002 podpisano ze spadkobiercami ostatniego kuratora Zakładu, księcia Andrzeja Lubomirskiego Uroczystego Postanowienie, na podstawie którego odtworzone zostanie w strukturze Ossolineum  Muzeum XX Lubomirskich. W maju 2007 na podstawie nowelizacji ustawy „O fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich” Muzeum XX Lubomirskich powróciło w struktury Zakładu.

2004

Podjęcie współpracy z instytucjami ukraińskimi we Lwowie, przede wszystkim Biblioteką im. Stefanyka – uzyskanie pełnego dostępu do historycznych kolekcji ossolińskich, z możliwością ich opracowania i digitalizacji.

2015
30 listopada 2015 Wydawnictwo Ossolineum powraca w struktury Zakładu Narodowego – jest równoważną częścią ZNiO, obok Biblioteki Ossolineum, Muzeum Książąt Lubomirskich i Muzeum Pana Tadeusza

2016
Otwarcie Muzeum Pana Tadeusza, będącego częścią Ossolineum,  prezentującego rękopis „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza i jego epokę.

4 czerwca 2017
Jubileusz 200-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji