Lista członków Rady Naukowej ZNiO wszystkich kadencji

 1. Dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, polonistka)   kadencje I-IV
 2. Janusz Czop  (wicedyrektor ds. konserwacji i przechowywania zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie)    kadencja III-IV
 3. Jan Andrzej Dąbrowski  (prezes Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław)  kadencje II-III
 4. Dr hab. Elżbieta Dzikowska, prof. UŁ  (Uniwersytet Łódzki, germanistka)  kadencje II-IV
 5. Piotr Górajec  (z-ca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)   kadencja III-IV
 6. Jolanta Gumula  (z-ca dyrektora ds. wystaw i zbiorów muzealnych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa)   kadencja III
 7. Alicja Knast  (muzealnik, menadżer kultury, dyrektor Národní galerie v Praze)   kadencja III
 8. Robert Kostro  (dyrektor Muzeum Historii Polski, Warszawa)   kadencja II-IV
 9. Dr hab. Bożena Koredczuk,  prof. UWr  (Uniwersytet Wrocławski, bibliolog)  kadencje III-IV
 10. Dr hab. Antoni Kuczyński, prof. PAN  (Instytut Historii Nauki PAN, etnolog)   kadencje I-III
 11. Jan Malicki  (dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego)   kadencje II-IV
 12. Dr Tomasz Makowski  (dyrektor Biblioteki Narodowej, Warszawa)   kadencja II-IV
 13. Prof. dr hab. Ryszard Nycz  (Uniwersytet Jagielloński, polonista)    kadencja III
 14. Jan Ołdakowski  (dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa)    kadencja I-IV
 15. Dr hab. Piotr Oszczanowski, prof. UWr  (Uniwersytet Wrocławski, historyk sztuki / dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu)     kadencja II-IV
 16. Jerzy Petrus  (historyk sztuki, muzealnik)   kadencje I-III
 17. Dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz  (bibliolog)  kadencja II-III
 18. Prof. dr hab. Jacek Purchla  (dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków)   kadencje II-III
 19. Dr hab. Marta Skalska-Zlat, prof. UWr  (Uniwersytet Wrocławski, bibliolog)   kadencja II-III
 20. Daniela Stankiewicz  (konserwator dzieł sztuki)   kadencja III
 21. Tomasz Syk  (dyrektor Muzeum w Przeworsku)   kadencja III
 22. Prof. dr hab. Stanisław Waltoś  (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik)  kadencje  I-III, przewodniczący Rady III kadencji
 23. Prof. dr hab. Andrzej Waśko  (Uniwersytet Jagielloński, polonista)   kadencja III
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji