Rada Kuratorów ZNiO V kadencji

 1. Dr hab. Jerzy Zdrada – wskazany przez ustępującą Radę  –  Przewodniczący Rady
 2. Prof. dr hab. Marek Bojarski – wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum
 3. Piotr Czekierda –  wskazany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 4. Dr Rafał Dutkiewicz –  wskazany przez Radę Miejską Wrocławia
 5. Dr Magdalena Gawin –  wskazana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 6. Paweł Hreniak –  Wojewoda Dolnośląski
 7. Wojciech Kolarski –  wskazany przez Prezydenta RP
 8. Henryk Ledóchowski –  reprezentant spadkobierców Ossolińskiego
 9. Dr hab. Mirosława Marody –  wskazana przez Polską Akademię Nauk
 10. Mecenas Jacek Taylor – wskazany przez ustępującą Radę
 11. Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz –  wskazany przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego
 12. Dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski –  wskazany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 13. Paweł Wróblewski – wskazany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego
 14. Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski –  wskazany przez Polską Akademię Umiejętności
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji