Rada Naukowa ZNiO III kadencji (2016-2021)

Przedstawiciele wyższych uczelni i instytucji naukowych

1. Dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski, polonistka

2. Jan Andrzej Dąbrowski
prezes Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław

3. Dr hab. Elżbieta Dzikowska, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki, germanistka

4. Dr hab. Bożena Koredczuk,  prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski, bibliolog

5. Dr hab. Antoni Kuczyński, prof. PAN
Instytut Historii Nauki PAN, etnolog

6. Jan Malicki
dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

7. Prof. dr hab. Ryszard Nycz
Uniwersytet Jagielloński, polonista

8. Dr hab. Piotr Oszczanowski, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski, historyk sztuki
dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu

9. Dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
Bibliolog

10. Dr hab. Marta Skalska-Zlat, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski, bibliolog

11. Dr hab. Andrzej Waśko
Uniwersytet Jagielloński, polonista


Przedstawiciele MKiDN, bibliotek i muzeów 

12. Janusz Czop
wicedyrektor ds. konserwacji i przechowywania zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

13. Jolanta Gumula
z-ca dyrektora ds. wystaw i zbiorów muzealnych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa

14. Piotr Górajec
z-ca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

15. Alicja Knast
muzealnik, menadżer kultury

16. Robert Kostro
dyrektor Muzeum Historii Polski, Warszawa

17. Dr Tomasz Makowski
dyrektor Biblioteki Narodowej, Warszawa

18. Jan Ołdakowski
dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa

19. Jerzy Petrus
historyk sztuki, muzealnik

20. Prof. dr hab. Jacek Purchla
dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków

21. Daniela Stankiewicz
konserwator dzieł sztuki

22. Tomasz Syk
dyrektor Muzeum w Przeworsku

23. Prof. dr hab. Stanisław Waltoś  –  przewodniczący Rady
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji