Struktura organizacyjna ZNiO

 

ORGANY ZARZĄDCZE / Management

Rada Kuratorów / The Board of Curators

Dyrektor Zakładu / Director
dr Adolf Juzwenko

 

BIBLIOTEKA OSSOLINEUM / Ossolineum Library

Wicedyrektor ds. Biblioteki Ossolineum / Deputy Director
dr Dorota Sidorowicz-Mulak

Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych / Acquisitions Department
kierownik / the head: mgr Irena Gybej-Dworsatschek

Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych / Cataloging Department
kierownik / the head: mgr Przemysław Ćwikowski

Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych /
Book Storage and Circulation Department
kierownik / the head: mgr Dorota Jońska-Amanowicz

Dział Nowych Druków Ciągłych / New Serials Department
kierownik / the head: mgr Dorota Mączka

Dział Rękopisów / Manuscripts Department
kierownik / the head: mgr Elżbieta Ostromęcka

Dział Starych Druków / Early Imprints Department
kierownik / the head: dr Agnieszka Franczyk-Cegła

Dział Kartografii / Cartography Department
kierownik / the head:  dr Mariusz Dworsatschek

Dział Dokumentów Życia Społecznego / Documents of Social Life Department
kierownik / the head: mgr Andrzej Kraska-Lewalski

Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych / Microforms and Digital Resources Department
kierownik / the head: mgr Violetta Szymczyk

Dział Kontroli Zbiorów / Control Department
kierownik / the head: mgr Beata Pietrucha

Dział Informacji Naukowej / Scientific Information Department
kierownik / the head: dr Marta Pękalska

Pracownia Introligatorska / Binding Workroom
kierownik / the head: mgr Krzysztof Palka

Pracownia Reprograficzna / Copy and Photo Workroom
kierownik / the head: Halina Kreczko

 

MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH / Museum of the Lubomirski Princes

p.o. Wicedyrektora ds. Muzeum Książąt Lubomirskich/ acting Deputy Director of the Museum of the Lubomirski Princes – mgr Joanna Błoch

Dział Sztuki / Department of Art
kierownik / the head: mgr Joanna Błoch

Dział Numizmatyczny / Numismatic Department
kierownik / the head: dr Łukasz Koniarek

Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych / Department of the Chief Stocktaker of Museum Collections
kierownik / the head:  mgr Dominika Sośnicka

 

 

MUZEUM PANA TADEUSZA / The Pan Tadeusz Museum

p.o. Wicedyrektora ds. Muzeum Pana Tadeusza / acting Deputy Director of the Pan Tadeusz Museum  – mgr Magdalena Musiał

Dział Edukacji  / Department of Education
kierownik / the head: mgr Magdalena Musiał

Dział Historii i Interpretacji „Pana Tadeusza”
kierownik / the head: mgr Małgorzata Orzeł (kustosz rękopisu „Pana Tadeusza”)

Gabinety Świadków Historii / Witnesses to History Departments

Gabinet Literacki im. Tadeusza Różewicza
kierownik / the head: mgr Dobromiła Jankowska

Dział Organizacji Wydarzeń
kierownik / the head: mgr Agnieszka Śrutwa

Dział Obsługi Widowni
p.o. kierownik / the head: mgr Agnieszka Śrutwa

Sekcja Techniczna
kierownik / the head: mgr Joanna Poślednia

 

WYDAWNICTWO OSSOLINEUM / Ossolineum Publishing House

Redaktor Naczelna Wydawnictwa Ossolineum / Editor-in-chief
mgr Renata Łukaszewska

 

POZOSTAŁE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZNiO / Other Departments

Dział Finansowo-Księgowy
główna księgowa / Main Accountant: mgr Jolanta Kulińska-Siewior

Dział Konserwacji / Department of Conservation
główny konserwator zbiorów / Chief Conservator of Collections: mgr Katarzyna Kroczak

Dział Administracyjno-Prawny
kierownik / the head: mgr Bogumiła Ucińska-Tarnacka

Dział Technologii Informatycznych / IT Department
kierownik / the head: Krzysztof Syguda

Dział Techniczno-Eksploatacyjny / Administrative and Technical Department
kierownik / the head: mgr inż. Marek Adamczyk

Dział Zamówień Publicznych
mgr Magdalena Dworzyńska, mgr Monika Szczucińska-Parczyk

Pełnomocnik Dyrektora ZNiO ds. eksploatacyjno-inwestycyjnych
mgr inż Anna Sieroń

Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych
mgr Bogusław Mielnikiewicz

Koordynator Systemów Informatycznych w zakresie Ochrony Danych Osobowych
mgr inż. Krzysztof Syguda

Specjalista ds. Zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych
mgr Bogusław Mielnikiewicz

Radcy Prawni
mgr Małgorzata Plizga, mgr Bogumiła Ucińska-Tarnacka

Specjalista ds. Pracowniczych
Barbara Piaskowska

Służba BHP
mgr inż. Andrzej Solnica

Pełnomocnik ZNiO we Lwowie
mgr Wiktoria Malicka

Sekretariat
Elżbieta Stępień

Archiwum ZNiO / Archive
mgr Olga Bromke

 

ORGANY DORADCZE I OPINIODAWCZE ZNiO:

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Gawroński Łukasz