Skład Rady Kuratorów ZNiO IV Kadencji

dr hab. Jerzy Zdrada
wskazany przez Ministra Edukacji Narodowej,
Przewodniczący Rady Kuratorów

Piotr Żuchowski
wskazany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Wiceprzewodniczący Rady Kuratorów

Marek Grzegorzewicz
wskazany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Sekretarz Rady Kuratorów

prof. Władysław Bartoszewski
wskazany przez Radę Kuratorów III kadencji

prof. dr hab. Marek Bojarski
wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum

dr Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia,
wskazany przez Radę Miejską Wrocławia

Maciej Klimczak
wskazany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Henryk Ledóchowski
przedstawiciel założyciela Fundacji zaproszony przez Radę Kuratorów, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Kodycylu Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z dnia 15 stycznia 1824 r.

prof. dr hab. Krzysztof Nawotka
wskazany przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Hubert Orłowski
wskazany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk

Tomasz Smolarz
Wojewoda Dolnośląski

mec. Jacek Taylor
wskazany przez Radę Kuratorów III kadencji

prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski
wskazany przez Polską Akademię Umiejętności

Barbara Zdrojewska
wskazana przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego,

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Gawroński Łukasz