Skład Rady Kuratorów ZNiO V Kadencji

dr hab. Jerzy Zdrada
wskazany przez Radę IV Kadencji – Przewodniczący Rady Kuratorów

prof. dr hab. Marek Bojarski
wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum

Piotr Czekierda
wskazany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr Rafał Dutkiewicz
wskazany przez Radę Miejską Wrocławia

dr Magdalena Gawin
wskazana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Paweł Hreniak
Wojewoda Dolnośląski

Wojciech Kolarski
wskazany przez Prezydenta RP

Henryk Ledóchowski
przedstawiciel założyciela Fundacji zaproszony przez Radę Kuratorów zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Kodycylu Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z dn. 15 stycznia 1824 r.

dr hab. Mirosława Marody
wskazana przez Polską Akademię Nauk

mec. Jacek Taylor
wskazany przez Radę Kuratorów IV Kadencji

prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz
wskazany przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski
wskazany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Paweł Wróblewski
wskazany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego

prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski (+2018)
wskazany przez Polską Akademię Umiejętności

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji