Aleksander Semkowicz jako introligator

Aleksander Semkowicz (1885-1954) znawca dzieł Adama Mickiewicza, autor pierwszej bibliografii prac wieszcza i założyciel Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie był także cenionym introligatorem. W 1912 roku został kierownikiem pierwszej ossolińskiej introligatorni we Lwowie. W Ossolineum do dziś przechowywane są dzieła zabezpieczone artystycznymi oprawami książek wykonanymi przez tego zdolnego rzemieślnika. Najbardziej znana jest czerwona oprawa rękopisu „Pana Tadeusza” Mickiewicza z 1940 roku. Mniej rozpoznawalne są historyzujące oprawy wykonane przez niego dla kilkunastu inkunabułów i druków opublikowanych w XVI wieku, w tym dla „Postylli” Mikołaja Reja. Podczas pracy nad tymi okładkami Semkowicz czerpał inspiracje z introligatorstwa polskiego okresu gotyku i renesansu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.