Atlas Ukrainy i krajów przyległych

W zbiorach Działu Kartografii Biblioteki Ossolineum przechowywany jest egzemplarz dzieła Wołodymyra Kubijowycza (1900-1985), uznawanego współcześnie za ojca nowoczesnej ukraińskiej kartografii.

Atlas Ukrainy i krajów przyległych powstał w latach trzydziestych XX wieku, kiedy niezawisła państwowość ukraińska była jedynie postulatem politycznym. Jego autor, pochodzący z mieszanej, polsko-ukraińskiej rodziny, zdobył wykształcenie akademickie i uzyskał etat pracownika naukowego na Uniwersytecie Jagiellońskim jako uczeń profesora Ludomira Sawickiego, założyciela Instytutu Geografii krakowskiej alma mater, badacza, podróżnika, wykładowcy i wydawcy. Powstały pod wpływem  polskiej „szkoły romerowskiej” atlas Kubijowycza miał w zamierzeniu autora pełnić rolę podobną, jak sławny „atlas kongresowy” profesora Eugeniusza Romera w staraniach o odbudowę niepodległej Polski  – stać się na arenie międzynarodowej przekonywującym argumentem na rzecz budowy suwerennego państwa ukraińskiego, utworzonego z połączenia terytoriów należących wówczas do 4 państw europejskich: ZSRS, Polski, Rumunii i Czechosłowacji. Atlas Ukrainy składa się z 66 arkuszy map w różnych podziałkach, prezentujących zagadnienia geograficzne, demograficzne, etniczne oraz gospodarcze, a także obszernego opisu prezentowanych tematów. Dzieło wydane zostało we Lwowie w roku 1937 za sprawą Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki, pełniącego w latach 1873-1940 rolę najważniejszej ukraińskiej instytucji naukowej na ziemiach zaboru austriackiego i w odrodzonej II RP. W niepodległej Ukrainie Wołodymyr Kubijowycz został patronem ulicy we Lwowie (dawniej ul. Żyżyńska na Przedmieściu Halickim).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.