Archiwum autora: administrator

Brzdąc w Ossolineum

Zajęcia rodzinne dla dzieci w wieku do 2 lat oraz ich opiekunów

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zaprasza małe dzieci (w wieku do 2 lat) wraz z rodzicami i opiekunami na zajęcia wprowadzające do świata klasycznej literatury dziecięcej. Z morza ossolińskich zbiorów będziemy wyławiać perełki zawierające ciekawe teksty i piękne ilustracje. Podczas zajęć dorośli poznają różne historie i ciekawostki dotyczące literatury oraz sztuki ilustratorskiej, a najmłodsi będą mieli niecodzienną okazję poraczkować w murach szacownej biblioteki.

Prowadzenie: Aldona Mikucka

Miejsce spotkania: Aula im. M. Gębarowicza, gmach główny Ossolineum, ul. Szewska 37

Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny od 20. dnia miesiąca poprzedzającego spotkanie https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/brzdac-w-muzeum-3/

Program: marzec – czerwiec 2020

MARZEC

18 marca 2020 (środa), godz. 11.30

Brzydkie kaczątko czy szkaradne kaczę? – o słynnej bajce Andersena

W zbiorach Ossolineum najstarszą wersję słynnej baśni Jana Christiana Andersena można poznać sięgając po wydanie jego „Bajek i opowiadań” z 1892 roku. Nie znajdziemy tam jednak znajomego tytułu, ale właśnie „Szkaradne kaczę”. Będzie nieco historycznie, ale też przyrodniczo, pejzażowo, barwnie i… sensorycznie.

KWIECIEŃ

15 kwietnia 2020 (środa), godz. 11.30

Stefek Burczymuch – niezwykłe dzieje słynnego zucha

Maria Konopnicka swoją twórczość literacką rozpoczęła nie we wczesnej młodości, ale w momencie, gdy była już matką szóstki dzieci. I to właśnie doświadczenie macierzyństwa i obserwacja bawiących się pociech była inspiracją do jej pierwszych utworów adresowanych do najmłodszych czytelników. O słynnym zuchu usłyszeli oni po raz pierwszy w 1895 roku dzięki opublikowaniu tomika wierszy dla dzieci „Szczęśliwy światek”, którego pierwodruk znajduje się również w Ossolineum.

MAJ

13 maja 2020 (środa), godz. 11.30

Wszystkie wcielenia Pana Twardowskiego – od zabytkowych miedziorytów po współczesny komiks

Przeglądając kolejne ilustrowane wydania „Pani Twardowskiej” opublikowanej po raz pierwszy w 1822 roku w debiutanckim tomiku „Poezji” Adam Mickiewicza, zaglądamy tak naprawdę do świata kultury szlacheckiej! I mimo, że to kobieta jest tytułową bohaterką, kolejni ilustratorzy zdecydowanie więcej uwagi poświęcili wyglądowi staropolskich panów. Może dlatego, że Pani Twardowska pojawia się dopiero w ostatnich zdaniach ballady. Jakież to jednak jest wejście!

CZERWIEC

17 czerwca 2020 (środa), godz. 11.30

Chodzi, chodzi Baj po ścianie – bardzo kolorowe kołysanki

Bohaterami spotkania będą dwa wydania tego samego zbioru ludowych kołysanek i wierszy stylizowanych na kołysanki, które ukazały się w odstępie 24 lat. Te same teksty polskich poetów zilustrowane przez dwóch wybitnych artystów: Janusza Grabiańskiego i Zbigniewa Rychlickiego. Zajrzymy do obu wydań i damy się ponieść malarskim interpretacjom kołysanek autorstwa Kazimiery Iłłakowiczówny, Józefa Czechowicza, Ewy Szelburg-Zarębiny i Janiny Porazińskiej. I być może okaże się, że teksty ich wierszy rozbrzmiewają wieczorami w niejednym dziecięcym pokoju.

 

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Możliwość komentowania Brzdąc w Ossolineum została wyłączona

Na tropie strat wojennych numizmatyki ossolińskiej – wykład z cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia”

13 lutego 2020 (czwartek) o godz. 18:00 zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia”. Dr Adam Degler i Robert Forysiak-Wójciński z Działu Numizmatycznego Muzeum Książąt Lubomirskich wygłoszą wykład pn. „Na tropie strat wojennych numizmatyki ossolińskiej”.

Przedwojenny zbiór numizmatyczny Muzeum Książąt Lubomirskich według opinii współczesnych był jednym z najlepszych w Polsce. Składał się z monet i medali, podzielony na zabytki polskie, obce i antyczne, a jego trzon tworzyły zbiory fundacyjne księcia Henryka Lubomirskiego i hrabiego Józefa Maksymilian Ossolińskiego. Rozporządzenia okupacyjnych władz sowieckich położyły kres istnieniu Muzeum Lubomirskich w 1940 roku; numizmaty miały zostać przekazane na własność Lwowskiemu Muzeum Historycznemu. Dzięki umyślnemu, jak się wydaje, postępowaniu, przekazywanie zbioru znacznie rozciągnęło się w czasie i szczęśliwie zostało przerwane w połowie na skutek wybuchu wojny między Związkiem Radzieckim i Niemcami. Najcenniejsza części kolekcji pozostała przy Bibliotece, w 1944 roku zaś przetransportowana została z książkami najpierw do Krakowa, następnie do Zagrodna na Dolnym Śląsku, gdzie została odnaleziona latem 1945 roku przez polską ekipę bibliotekarzy. Numizmaty te stały się na nowo własnością Ossolineum przywróconego do życia w nowej, wrocławskiej siedzibie. Do tej pory panowało przekonanie, że jedynym właścicielem rozdartej, brakującej części jest Lwowskie Muzeum, lecz najnowsze badania wykazały, że kolekcja, która została wywieziona ze Lwowa w 1944 roku, była większa niż ta odnaleziona po wojnie w Zagrodnie. Przesłanką do tego wniosku stały się nigdy wcześniej niebadane archiwalia, jak i rozwiązanie znanych, ale zagadkowych, w pewnym sensie zaszyfrowanych zapisek dotyczących pamiętnego transportu z 1944 roku. Podążając tropem strat wojennych numizmatyki ossolińskiej, skierujemy naszą uwagę nie tylko na Lwów i Wrocław, ale i Warszawę, Kraków, Zagrodno koło Złotoryi, a nawet Kępno. Sięgniemy nie tylko do Spisów Gębarowicza – bezcennego źródła wiadomości o parcelacji ossolińskich zbiorów numizmatycznych przez sowieckiego okupanta we Lwowie, ale i do dawnych ksiąg inwentarzowych i wielu innych materiałów archiwalnych. Niektóre pozwoliły już zweryfikować dawne hipotezy i postawić nowe, inne wymagały pracy nie tylko przypominającej pracę detektywa, ale i pracownika komórki deszyfrażu. Pod ciągami różnych numerów i oznaczeń ukryte były przez dziesięciolecia przed badaczami informacji o kluczowym znaczeniu dla badania strat wojennych numizmatyki ossolińskiej. Ich rozszyfrowanie wymagało wiedzy o zbiorach przedwojennych, losach stałej wystawy numizmatycznej w latach 1928-1939 i doskonałej orientacji w sprawach archiwalnych.

Efekty tego dochodzenia, wciąż cząstkowe, ale wskazujące kierunek, w których powinny iść dalsze badania, będziemy mieli okazję poznać na wykładzie. Na razie wszystko wskazuje, że zaginiony, a co ważne – cenny fragment kolekcji numizmatycznej należy uznać na stratę wojenną, a więc za zabytek formalnie możliwy do odzyskania. Referenci pragną przybliżyć nowy stan badań nad utraconą częścią zbioru, rozważając perspektywy odzyskania cennych monet i medali.

Wykłady Ossolińskie popularyzujące badania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich finansowane są ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Możliwość komentowania Na tropie strat wojennych numizmatyki ossolińskiej – wykład z cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia” została wyłączona

Zamówienia i zapytania 2020

1.Wykonanie druku i oprawy oraz dostawa książki „Katalog druków śląskich XV-XVIII w. ze zbiorów Ossolineum” dla Wydawnictwa Ossolineum. DZP-2621-1/2020 <

2.Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu” prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2019 poz.1843) i poniżej równowartości kwoty 214 000 EURO. Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy nr 29/DF-V/KP/2020. DZP-2621-6/2020

3.„Dostawa dwóch macierzy dyskowych Qnap (rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiO).” DZP-2621-8/2020

4.„Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 5 książek z serii Biblioteka Narodowa – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum”. DZP-2621-7/2020

5.„Wykonanie druku i oprawy oraz dostarczenie 2 książek – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum”.  DZP-2621-9/2020

6.Druk, oprawa oraz dostawa 2 książek dla Wydawnictwa Ossolineum: S. Chutnik Miasto zgruzowstałe oraz Ossolińskie wykłady . DZP-2621-14/2020

7.Druk, oprawa oraz dostawa 2 książek dla Wydawnictwa Ossolineum: H. Zischler Kafka idzie do kina oraz A. Żychliński Zwrot przez współczesną – druk offsetowy”. DZP-2621-15/2020

8.Wymiana oświetlenia Czytelni Głównej ZNiO na zintegrowane systemowe sufitowe oświetlenie LED z możliwością sterowania  natężeniem, włączaniem / wyłączaniem i wydzielania stref oświetlenia sufitu Czytelni Głównej wraz z pełnieniem serwisu w trakcie okresu gwarancji, DZP-2621-13/2020

9.„Opracowanie dodatkowego projektu dotyczącego aranżacji wnętrz Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu”. DZP-2621-19/2020 

10. „Dostawa systemu bazodanowego do zarządzania zbiorami i procesami muzealnymi oraz bibliotecznymi z dostosowaniem do potrzeb Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu wraz z migracją danych oraz modułem CMS”.  DZP-2621-24/2020

11. „Druk, oprawa oraz dostawa książki W.G. Sebalda Austerlitz dla Wydawnictwa Ossolineum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. DZP-2621-30/2020

12. „Usługa całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz podczas transportów zbiorów organizowanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich – zgodnie z art.3 ust.1 ustawy o ochronie osób i mienia w obiektach ZNiO”. DZP-2621-27/2020

13. „Druk cyfrowy, oprawa oraz dostawa 2 publikacji dla Wydawnictwa Ossolineum: „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, zeszyt 31 i Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej. Szkice, tom I i II, red. Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszka Franczyk-Cegła”. DZP-2621-38/2020

14. „Druk, oprawa oraz dostawa 2 książek dla Wydawnictwa Ossolineum: Arkadiusz Żychliński Zwrot przez współczesną. Pryzmaty i Anita Soroko, „Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie””. DZP-2621-39/2020

15. „Wykonywanie obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanych w budynkach ZNiO we Wrocławiu w ramach okresowych przeglądów i konserwacji oraz bieżących napraw i usuwania zgłaszanych awarii i usterek”. DZP-2621-31/2020

16. „Druk, oprawa oraz dostawa książki Sylwii Chutnik „Miasto zgruzowstałe” dla Wydawnictwa Ossolineum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. DZP-2621-60/2020

17. „Dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb budynków ZNiO na okres 13 miesięcy”. DZP-2621-53/2020

18. „Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. DZP-2621-54/2020

19. „Przebudowa instalacji chłodniczej dla Magazynu Starych Druków”. DZP-2621-47/2020

 

Zapytania ofertowe

1. ,,Dostawa 2 kompletów bramek antykradzieżowych wraz obsługującym je systemem ( dalej: system)  oraz montaż bramek  przed Czytelnią Główną ZNiO , po uprzednim wykonaniu demontażu istniejących bramek  wraz z  serwisem gwarancyjnymi”. DZP-2621-20/2020

2. „Modernizacja i wymiana  wyeksploatowanych elementów dźwigów osobowych i towarowych – wymiana przestarzałych sterowań, czynnika hydraulicznego  wraz z modernizacją oświetlenia kabin na energooszczędne oświetlenie LED”. DZP-2621-23/2020

3. „Rozbudowa systemu kontroli dostępu i systemów przywoławczych w kompleksie budynków Ossolineum”. DZP-2621-26/2020

4. „Dostawa  i wymiana źródeł światła, opraw oświetleniowych zwanych lampami oraz lamp awaryjnego oświetlenia zgodnych z CNBOP dla budynków ZNiO – Sołtysowicka 24, Szewska 37, MPT Rynek 6”. DZP-2621-36/2020

5. „Dostawa wyposażenia czytelni z przeznaczeniem do wsparcia  osób niepełnosprawnych”. DZP-2621-37/2020

6. „Dostawa ( prenumerata) czasopism użytkowych dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu”. DZP-2621-32/2020

7. „Dostawa czasopism zagranicznych na 2021 rok dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. DZP-2621-33/2020

8. „Dostawa czasopism polskich na 2021 dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. DZP-2621-34/2020

9. „Prenumerata drukowanych czasopism polskich na 2021 rok dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. DZP-2621-35/2020

10. „Świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów okresowych i  konserwacji bieżących oraz wykonywania napraw i usuwania awarii instalacji hydraulicznych – zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, woda lodowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa i skroplin oraz instalacja gazowa – w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w roku 2021”. DZP-2621-40/2020

11. Świadczenie usługi w zakresie obsługi technicznej instalacji i urządzeń systemów bezpieczeństwa : systemu sygnalizacji włamań i napadów (SSWiN), dozoru wizyjnego (CCTV), rejestracji czasu pracy (RCP), kontroli dostępu (KD), domofonowego  w obiektach Zamawiającego na terenie Wrocławia w 2021 roku. DZP-2621-48/2020

12. „Konserwacje, usuwanie awarii i usterek instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykonywanie pomiarów   tych urządzeń i instalacji w obiektach ZNiO w 2021r”. DZP-2621-55/2020

13. „Konserwacja i serwisy systemów p.poż, SSP, ODD, SUG w obiektach ZNiO”. DZP-2621-57/2020

14. „Naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigów osobowych w budynkach ZNiO w 2021-2022”. DZP-2621-56/2020

15. „Konserwacje, usuwanie awarii i usterek instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykonywanie pomiarów tych urządzeń i instalacji w obiektach ZNiO w 2021”. DZP-2621-65/2020

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zamówienia i zapytania 2020 została wyłączona

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARANŻACJI WYSTAWY STAŁEJ MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH WE WROCŁAWIU

Regulamin Konkursu na koncepcję aranżacji wystawy

Załącznik nr 1-1c do Regulaminu Konkursu formularz

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

Pytania i odpowiedzi do Konkursu.

Wybrane zbiory MKL. Fragmenty scenariusza wystawy.

Załącznik 2c do Regulaminu Konkursu – wizualizacja_1:

Załacznik 2c do Regulaminu Konkursu wizualizacja_2

Załącznik nr 2a do Regulaminu Konkursu – Wytyczne merytoryczne

Załącznik 2b do Regulaminu Konkursu rzuty przekroje

Załacznik 2c do Regulaminu Konkursu – Galeria zdjęć archiwalnych:

Opublikowano Poszczególne przetargi, zamówienia | Możliwość komentowania KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARANŻACJI WYSTAWY STAŁEJ MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH WE WROCŁAWIU została wyłączona

Wykład z cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia”

9 stycznia 2020 (czwartek) o godz. 18:00 zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia”. Joanna Błoch z Działu Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich wygłosi wykład pn. „Tabakierki z Muzeum Książąt Lubomirskich – zbiory rzemiosła w kolekcji Ossolineum”.

Tabakiera ze zbiorów ZNiO

Kolekcja tabakierek z Muzeum Lubomirskich była jedną z najwcześniejszych tego rodzaju kolekcji w polskich zbiorach muzealnych – publicznych. Pierwsze dary tabakierek pojawiły się już przed rokiem 1870 czyli datą otwarcia muzeum dla zwiedzających. Najbardziej znaczący był dar hrabiego Antoniego Humnickiego z 24 lipca 1843 roku obejmujący 112 tabakierek. Obecnie cała kolekcja tabakierek Muzeum Lubomirskich pozostała we Lwowie w Muzeum Historycznym oraz Muzeum Przemysłu i Rzemiosła Artystycznego. Dzięki dawnej dokumentacji muzealnej, niektóre z obiektów udało się zidentyfikować, inne dopiero czekają na odkrycie. Niestety tylko na niektórych przedmiotach zachowały się numery inwentarzowe, dla pozostałych księgi wpływów obecnych właścicieli określają ich pochodzenie bardzo ogólnie jako „Zbiór Lubomirskich”, w którym to może znajdować się również własność prywatna rodziny Lubomirskich lub też inne depozyty wojenne.

W czasie wykładu postaram się przybliżyć słuchaczom dzieje tabakiery od strony historycznej i artystycznej oraz przedstawić wszystkie materiały, jakie dotychczas udało się nam zgromadzić na temat przedwojennej kolekcji tabakierek Muzeum Lubomirskich.

Wykłady Ossolińskie popularyzujące badania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich finansowane są ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wykład z cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia” została wyłączona

Kolejny wykład z cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia” – 12.12.2019

12.12.2019 o godz. 18:00 zapraszamy do Refektarza Ossolineum na kolejny wykład z cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia”. Tym razem proponujemy opowieść o zakupionej w zeszłym roku kolekcji rękopisów Henryk Sienkiewicza. Szczegóły ossolińskiego zbioru w podczas prelekcji pt. „Sienkiewicz nieznany? Nowa kolekcja sienkiewiczianów w zbiorach rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.” przedstawią dr Agata Janiak oraz Hanna Kulesza z Działu Rękopisów ZNiO.

Początki ossolińskiej kolekcji rękopisów Henryka Sienkiewicza sięgają lat przed I wojną światową, kiedy do zbiorów przybył autograf Potopu. Stopniowo Ossolineum stało się instytucją posiadającą najcenniejszy i stale powiększany zbiór manuskryptów noblisty. Na początku XXI wieku nabyto kolejne karty autografów i korespondencję. Natomiast w roku 2018 przybył fragment archiwum, przechowywany dotąd przez rodzinę pisarza, którego szczególnie cenną częścią są osobiste dokumenty i ponad 300 listów. Są to głównie listy Henryka Sienkiewicza z lat 1881-1915 do rodziny  (zwłaszcza do trzeciej żony, Marii z Babskich), do przyjaciół (m.in. Karola Potkańskiego, Stanisława Witkiewicza, Karola Benniego) a także listy przesłane Henrykowi Sienkiewiczowi przez różne osoby i instytucje, dotyczące m.in. jego działalności patriotycznej (m.in. odpowiedzi na ankietę „Prusy i Polska”). Nie brakuje też rękopisów literackich, a nawet rysunków i drobnych rodzinnych pamiątek.

Zbiór ten niewątpliwie wzbogaci wiedzę o pisarzu, jego warsztacie literackim i biografii. Zawiera wiele informacji o podróżach Sienkiewicza, jego życiu rodzinnym i towarzyskim, stanie zdrowia, poglądach i planach literackich, a korespondencja rodzinna sięgająca połowy XIX w. odsłoni być może tajemnice jego przodków.

Wstęp wolny!

fot. Andrzej Solnica

 

fot. Andrzej Solnica

fot. Andrzej Solnica

 

Wykłady Ossolińskie popularyzujące badania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich finansowane są ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Kolejny wykład z cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia” – 12.12.2019 została wyłączona

Wykład w dn. 15.11.2019 – odwołany!

Z przykrością informujemy, że prof. Peter Heather z King’s College London z przyczyn osobistych odwołał swój przyjazd do Wrocławia. Tym samym, otwarty wykład naukowy w dn. 15 listopada 2019  (piątek) o godz. 14:30 nie odbędzie się. W imieniu Pana Profesora przepraszamy wszystkich Państwa i liczymy, że w przyszłym roku Pan Profesor odwiedzi nas we Wrocławiu i podzieli się z Państwem swoją szeroką wiedzą.

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wykład w dn. 15.11.2019 – odwołany! została wyłączona

Kolejny wykład z cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia” – 14.11.2019

14.11.2019 o godz. 18:00 zapraszamy do Refektarza Ossolineum na kolejny wykład z cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia”. Tym razem proponujemy interesujące zagadnienia związane z filmem, które podczas prelekcji pt. „Mistrzowie kina amerykańskiego – mistrzowie plakatu polskiego” przedstawi dr Liliana Nawrot-Łakomiec z Działu Dokumentów Życia Społecznego ZNiO.

W latach 60/80 XX wieku film był jedną z nielicznych form sztuki, która przenikała do Polski z Zachodu. Filmy amerykańskie z szerokim obszarem tematycznym fascynowały odmiennością, specyficznymi ujęciami zagadnień, scenerią, muzyką. W czasach, kiedy nie było internetu, a telewizja miała najwyżej dwa kanały, jedyną graficzną informacją opowiadającą o filmie był plakat.

Polscy mistrzowie plakatu, pomimo trudnego społecznie i politycznie dla Polski czasu, zdecydowali się w swoich pracach zmierzyć z przesłaniami filmowymi amerykańskich twórców. Nie mieli jednak do dyspozycji wzorców innych plakatów, czy też recenzji. Artyści tworzyli prawie bez świadomości, że tworzą nową jakość, która niedługo stanie się znana nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Były to początki artystycznego fenomenu nazwanego Polską Szkołą Plakatu, która stała inspiracją dla wielu późniejszych twórców.

W Dziale Dokumentów Życia Społecznego ZNiO zostało zgromadzonych wiele cennych plakatów polskich mistrzów, takich jak Jakub Erol, Andrzej Pągowski, Waldemar Świerzy, czy Edward Lutczyn. Dokonano wyboru plakatów najbardziej reprezentatywnych dla kina amerykańskiego, które jednocześnie pokazują różnorodność stylów przedstawiania i interpretacji polskich mistrzów plakatu.

dr Liliana Nawrot-Łakomiec – Dział Dokumentów Życia Społecznego ZNiO

Wykłady Ossolińskie popularyzujące badania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich finansowane są ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Możliwość komentowania Kolejny wykład z cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia” – 14.11.2019 została wyłączona

Wykład Antenaci i złote monety – hrabiowska kolekcja obrazów i numizmatów

W ramach cyklu otwartych wykładów dla dorosłych, skierowanych przede wszystkim do seniorów, Ossolińskie spotkania z kulturą, już 12 listopada o godz. 12:00 w Refektarzu Ossolineum odbędzie się prelekcja Teresy Sokół z Działu Edukacji ZNiO pt.  Antenaci i złote monety – hrabiowska kolekcja obrazów i numizmatów.
Będzie to świetna okazja do poznania artystycznej kolekcji Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Fundator Ossolineum, który gromadził przede wszystkim książki, posiadał w swych zbiorach też płótna i numizmaty. Obrazy, choć nie miał ich wiele, tworzyły galerię znamienitych przodków przydających chwały rodowi Ossolińskich. Numizmatyczny zbiór hrabiego zalicza się natomiast do ważniejszych polskich kolekcji tego rodzaju, powstałych w czasach jemu współczesnych.

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Możliwość komentowania Wykład Antenaci i złote monety – hrabiowska kolekcja obrazów i numizmatów została wyłączona

Wystawa planszowa „Na daleką metę obliczona. Jubileusz serii Biblioteka Narodowa 1919-2019” – dostępność na licencji Creative Commons

Na daleką metę obliczona. Jubileusz serii Biblioteka Narodowa 1919-2019

wystawa planszowa

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2019”.

Niniejszy materiał dostępny na licencji Creative Commons.

Biblioteka Narodowa to najstarsza i najbardziej rozpoznawalna polska seria wydawnicza. Istnieje nieprzerwanie od 1919 roku, kiedy do życia powołali ją profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i zespół Krakowskiej Spółki Wydawniczej. Od 1933 właścicielem serii jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Pomimo tragicznych lat drugiej wojny światowej i trudnego czasu transformacji po 1989 w serii przybywają kolejne tomy w charakterystycznych białych okładkach z secesyjnym wieńcem. Dziś Biblioteka Narodowa to ponad sześćset tomów najcelniejszych utworów literatury polskiej i światowej we wzorowych, fachowych, a zarazem przystępnych opracowaniach, które wyszły spod piór najlepszych polskich literaturoznawców.

Równoległa ekspozycja wystaw odbywa się:

  • w Ogrodzie Barokowym we Wrocławiu, pl. Nankiera 17a w terminie 1-31.10.2019
  • przy ul. Oławskiej we Wrocławiu w terminie 4-17.11.2019
  • w Holu Głównym Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Krupniczej 33 w terminie 17.10-29.11.2019

Autorzy wystawy– dr Marta Pękalska, dr Grzegorz Polak
Opieka naukowa– prof. Stanisław Bereś
Projekt graficzny– ArtMachina Renata Makuszak-Krzyżaniak
Tłumaczenie– Biuro Tłumaczeń WELT

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wykorzystane materiały ilustracyjne pochodzą ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

———————————————————————————————————-

 Calculated for the Long-Run. The Jubilee of National Library Series 1919–2019

Panel exhibition

Subsidised from the funds of the Polish History Museum in Warsaw as a part of “Patriotism of Tomorrow 2019” programme

Material available under Creative Commons licence.

The National Library is the oldest and most recognisable Polish book series. It has been running continuously since 1919, when it was created by professors of the Jagiellonian University and the staff of Kraków Publishing Company. Since 1933, the series has been owned by the Ossoliński National Institute. Despite the tragic years of the Second World War and the difficult period of transformation after 1989, further volumes in characteristic white covers with an Art Nouveau wreath are still being published within the series. Today, the National Library contains over 600 volumes of the most eminent works of literature, both Polish and foreign, with exemplary, professional but comprehensible studies by the best Polish literary scholars.

In parallel, the exhibition takes place:

  • Baroque Garden, pl. Nankiera 17a, Wrocław; 1–30 September 2019
  • Oławska, Wrocław; 4–17 November 2019
  • Auditorium Maximum of Jagiellonian University, ul. Krupnicza 33, Kraków

Curators – dr Marta Pękalska, dr Grzegorz Polak
Under scientifi c guidance of – prof. Stanisław Bereś
Graphic design – ArtMachina Renata Makuszak-Krzyżaniak
Translation – Biuro Tłumaczeń WELT

Unless indicated otherwise, all the illustrative materials used come from the collections of the Ossoliński National Institute and the Museum of Princes Lubomirski at the Ossoliński National Institute.

Opublikowano Zbiory | Możliwość komentowania Wystawa planszowa „Na daleką metę obliczona. Jubileusz serii Biblioteka Narodowa 1919-2019” – dostępność na licencji Creative Commons została wyłączona