Archiwum autora: administrator

DZP-2621-12-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-12/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Przebudowa garaży na węzły sanitarne wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej przy pl. Biskupa Nankiera 17 we Wrocławiu”

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik-Nr-1-formularz-oferty + oświadczenie 1a
4. Załącznik-Nr-2-oświadczenie-o-wykluczeniu
5. Załącznik-Nr-3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków
6. Załącznik-Nr-4-grupa-kapitałowa
7. Projekt umowy – zał. 5
8. Załącznik nr 6a – wykaz robót budowlanych
9. Załącznik nr 6b – wykaz osób
10. Załącznik-nr-7a-Projekt-budowlany-zamienny-przebudowy-garaży-na-węzły-sanitarne
11. Załączniki-7b-7d-pw-przedmiary-stwiory

Opublikowano Poszczególne przetargi | Skomentuj

DZP-2621-11-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-11/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie druków do: wystawy czasowej “Inne strony rękopisu Pana Tadeusza”, Festiwalu Tradycji Literackich, oferty szkolnej na sezon 2017/2018 oraz projektu “Tej ciszy chwila w Soplicowie”

1.Ogłoszenie o zamówieniu
2.SIWZ
3.Załącznik Nr – 3a – opis-przedmiotu-zamówienia
4.Załącznik Nr- 3b – opis-przedmiotu-zamówienia
5.Załącznik Nr- 3c -opis-przedmiotu-zamówienia
6.Załącznik Nr -3d -opis-przedmiotu-zamówienia
7.Załącznik-Nr-1-Formularz ofertowy
8.Załącznik-Nr-2a-projekt-umowy
9.Załącznik-Nr-2b-projekt-umowy
10.Załącznik-Nr-2c-projekt-umowy
11.Załącznik-Nr-2d-projekt-umowy
12.Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano Poszczególne przetargi | Skomentuj

DZP-2621-10-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-10/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie druku i oprawy 3 książek dla Wydawnictwa Ossolineum”
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy + oświadczenia (1a, 1b, 1c, 1d)
4. DZP-2621-10-2017 Załącznik Nr 2a – projekt umowy dla cz. 1
5. DZP-2621-10-2017 Załącznik Nr 2b – projekt umowy dla cz. 1
6. DZP-2621-10-2017 Załącznik Nr 2c – projekt umowy dla cz. 1
7. Załącznik Nr 3a – opis przedmiotu zamówienia KATALOG dla cz. 1
8. Załącznik Nr 3b – opis przedmiotu zamówienia KATALOG dla cz. 2
9. Załącznik Nr 3c – opis przedmiotu zamówienia KATALOG dla cz. 3
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
11. Informacja z otwarcia ofert
12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Skomentuj

DZP-2621-9-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-9/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Przebudowa garaży na węzły sanitarne wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej przy pl. Biskupa Nankiera 17 we Wrocławiu”
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zał. nr 1 – formularz oferty
4. Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
5. Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków
6. Zał. nr 4 – grupa kapitałowa
7. Zał. nr 5 – projekt umowy
8. Zał. nr 6a – wykaz robót budowlanych
9. Zał. nr 6b – wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
10. Zał. 7a – Projekt budowlany zamienny przebudowy garaży na węzły sanitarne
11. Zał. 7b-7d Przedmiary
12. Informacja nr 1
13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
14. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowano Poszczególne przetargi | Skomentuj

DZP-2621-8-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-8/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
„Wykonanie i dostarczenie czterech książek z serii Biblioteka Narodowa dla Wydawnictwa Ossolineum”:

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zał. nr 1 – formularz oferty
4. Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
5. Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków
6. Zał. nr 4 – grupa kapitałowa
7. Zał. nr 5 – projekt umowy
8. Zał. nr 6 – opis przedmiotu zamówienia
9. Informacja dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 30.06.2017
10. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowano Poszczególne przetargi | Skomentuj

DZP-2621-7-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-7/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie trzech publikacji”
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zał. nr 1 – formularz oferty
4. Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
5. Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków dla zadania nr 1 i 2
6. Zał. nr 4 – grupa kapitałowa
7. Zał. nr 5a – projekt umowy dla zad. 1
8. Zał. nr 5b – projekt umowy dla zad. 2
9. Zał. nr 5c – projekt umowy dla zad. 3
10. Zał. nr 6a – opis przedmiotu zamówienia dla zad. 1
11. Zał. nr 6b – opis przedmiotu zamówienia dla zad. 2
12. Zał. nr 6c – opis przedmiotu zamówienia dla zad. 3
13. Wyjaśnienie treści SIWZ 26.05.2017
14. Informacja dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 30.05.2017
15. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – ZADANIE NR 1
16. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – ZADANIE NR 2 i NR 3

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-7-2017 została wyłączona

DZP-2621-6-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-6/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
„Wykonanie i dostarczenie materiałów drukowanych na potrzeby organizacji Jubileuszu 200-lecia Ossolineum”
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zał. nr 1 – formularz oferty
Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
Zał. nr 3 – grupa kapitałowa
Zał. nr 4 – projekt umowy
Zał. nr 5 – opis przedmiotu zamówienia
Informacja dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 09.05.2017
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-6-2017 została wyłączona

DZP-2621-5-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-5/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
„Wykonanie i dostarczenie publikacji „Księga Darczyńców” dla Wydawnictwa Ossolineum”
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Księga Darczyńców”
Zał. nr 1 – formularz oferty
Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków
Zał. nr 4 – grupa kapitałowa
Zał. nr 5 – projekt umowy
Zał. nr 6 – opis przedmiotu zamówienia
Informacja dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-5-2017 została wyłączona

DZP-2621-3-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-3/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
„Dostawa urządzeń do Pracowni Introligatorskiej”
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – dostawa urządzeń introligatorskich – 6 zadań
Zał. nr 1 – formularz oferty
Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
Zał. nr 3 – grupa kapitałowa
Zał. nr 4 – projekt umowy
Zał. nr 5 – opis przedmiotu zamówienia
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ 27.04.2017
Informacja dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 05.05.2017
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-3-2017 została wyłączona

DZP-2621-4-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-4/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie Katalogu Wydawniczego oraz plakatów”
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ katalog, plakaty
Zał. nr 1 – formularz oferty
Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków dla ZAD. 1
Zał. nr 4 – grupa kapitałowa
Zał. nr 5a – projekt umowy dla ZAD. 1
Zał. nr 5b – projekt umowy dla ZAD. 2
Zał. nr 6a – opis przedmiotu zamówienia KATALOG – ZAD. 1
Zał. nr 6b – opis przedmiotu zamówienia PLAKATY – ZAD. 2
Informacje dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 21.04.2017
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na stronę

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-4-2017 została wyłączona