Archiwum autora: administrator

DZP-2621-8-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-8/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
„Wykonanie i dostarczenie czterech książek z serii Biblioteka Narodowa dla Wydawnictwa Ossolineum”:

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zał. nr 1 – formularz oferty
4. Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
5. Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków
6. Zał. nr 4 – grupa kapitałowa
7. Zał. nr 5 – projekt umowy
8. Zał. nr 6 – opis przedmiotu zamówienia

Opublikowano Poszczególne przetargi | Skomentuj

DZP-2621-7-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-7/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie trzech publikacji”
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zał. nr 1 – formularz oferty
4. Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
5. Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków dla zadania nr 1 i 2
6. Zał. nr 4 – grupa kapitałowa
7. Zał. nr 5a – projekt umowy dla zad. 1
8. Zał. nr 5b – projekt umowy dla zad. 2
9. Zał. nr 5c – projekt umowy dla zad. 3
10. Zał. nr 6a – opis przedmiotu zamówienia dla zad. 1
11. Zał. nr 6b – opis przedmiotu zamówienia dla zad. 2
12. Zał. nr 6c – opis przedmiotu zamówienia dla zad. 3
13. Wyjaśnienie treści SIWZ 26.05.2017
14. Informacja dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 30.05.2017
15. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – ZADANIE NR 1
16. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – ZADANIE NR 2 i NR 3

Opublikowano Poszczególne przetargi | Skomentuj

DZP-2621-6-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-6/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
„Wykonanie i dostarczenie materiałów drukowanych na potrzeby organizacji Jubileuszu 200-lecia Ossolineum”
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zał. nr 1 – formularz oferty
Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
Zał. nr 3 – grupa kapitałowa
Zał. nr 4 – projekt umowy
Zał. nr 5 – opis przedmiotu zamówienia
Informacja dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 09.05.2017
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Opublikowano Poszczególne przetargi | Skomentuj

DZP-2621-5-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-5/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
„Wykonanie i dostarczenie publikacji „Księga Darczyńców” dla Wydawnictwa Ossolineum”
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Księga Darczyńców”
Zał. nr 1 – formularz oferty
Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków
Zał. nr 4 – grupa kapitałowa
Zał. nr 5 – projekt umowy
Zał. nr 6 – opis przedmiotu zamówienia
Informacja dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-5-2017 została wyłączona

DZP-2621-3-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-3/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
„Dostawa urządzeń do Pracowni Introligatorskiej”
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – dostawa urządzeń introligatorskich – 6 zadań
Zał. nr 1 – formularz oferty
Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
Zał. nr 3 – grupa kapitałowa
Zał. nr 4 – projekt umowy
Zał. nr 5 – opis przedmiotu zamówienia
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ 27.04.2017
Informacja dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 05.05.2017
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-3-2017 została wyłączona

DZP-2621-4-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-4/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie Katalogu Wydawniczego oraz plakatów”
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ katalog, plakaty
Zał. nr 1 – formularz oferty
Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków dla ZAD. 1
Zał. nr 4 – grupa kapitałowa
Zał. nr 5a – projekt umowy dla ZAD. 1
Zał. nr 5b – projekt umowy dla ZAD. 2
Zał. nr 6a – opis przedmiotu zamówienia KATALOG – ZAD. 1
Zał. nr 6b – opis przedmiotu zamówienia PLAKATY – ZAD. 2
Informacje dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 21.04.2017
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na stronę

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-4-2017 została wyłączona

DZP-2621-1/2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-1/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie dwóch książek”

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 2 książki.
Zał. nr 1 – formularz oferty
Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków
Zał. nr 4 – grupa kapitałowa
Zał. nr 5 – projekt umowy
Zał. nr 6 – opis przedmiotu zamówienia
Informacja dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 22.03.2017
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-1/2017 została wyłączona

Zamówienia i zapytania 2017

Zamówienia publiczne 2017

 1. Przetarg nieograniczony DZP-2621-8/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie czterech książek z serii Biblioteka Narodowa dla Wydawnictwa Ossolineum”
 2. Przetarg nieograniczony DZP-2621-7/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie trzech publikacji”
 3. Przetarg nieograniczony DZP-2621-6/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie materiałów drukowanych na potrzeby organizacji Jubileuszu 200-lecia Ossolineum”
 4. Przetarg nieograniczony DZP-2621-5/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie publikacji „Księga Darczyńców” dla Wydawnictwa Ossolineum”
 5. Przetarg nieograniczony DZP-2621-3/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Dostawa urządzeń do Pracowni Introligatorskiej”
 6. Przetarg nieograniczony DZP-2621-4/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie Katalogu Wydawniczego oraz plakatów”
 7. Przetarg nieograniczony DZP-2621-1/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie dwóch książek”

Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej

 1. Zamówienie 1:
  a) Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej 30.1.2017
  b) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej 13.04.2017

Zapytania o szacunkową wartość zamówienia

  1. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia – rzecznik patentowy
  2. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia – świadczenie obsługi prawnej

 

Opublikowano Zamówienia publiczne | Możliwość komentowania Zamówienia i zapytania 2017 została wyłączona

DZP-2621-20/2016

Przetarg nieograniczony DZP-2621-20/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie sześciu książek oraz katalogu do wystawy”

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 6 książek+katalog – 2 zadania
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenia o wykluczeniu
Załącznik nr 3 – oświadczenia o spełnianiu warunków dla zadania 1
Załącznik nr 4 – grupa kapitałowa
Załącznik nr 5a – Projekt umowy dla zadania 1
Załącznik nr 5b – Projekt umowy dla zadania 2
Załącznik nr 6a – Opis przedmiotu zamówienia dla zad. 1 – KSIĄŻKI
Załącznik nr 6b – Opis przedmiotu zamówienia dla zad. 2 – KATALOG
Informacja dla wykonawców
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-20/2016 została wyłączona

DZP-2621-1/2016

Przetarg nieograniczony DZP-2621-1/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby ZNiO”

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy – word
Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 dla osób fizycznych
Wykaz dostaw
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy
Oświadczenie grupy kapitałowej
Wyjaśnienia do treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert przetargowych
Informacja do wszystkich wykonawców

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-1/2016 została wyłączona