Archiwum autora: administrator

OZP-2621-29/2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-29/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Świadczenie kompleksowych usług w obiektach ZNiO:
Zadanie 1 – serwis, konserwacja i przeglądy okresowe instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz agregatów chłodniczych w celu utrzymania instalacji w pełnej sprawności
Zadanie 2 – wykonanie napraw i usuwania awarii”

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy (wzór) – zał. nr 1
4. Załącznik 1a (zadanie nr 1) – Kalkulacja ceny przeglądów i konserwacji (exel) + PDF
5. Wzór oświadczenia (podstawy wykluczenia – art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) – zał. nr 2
6. Wzór oświadczenia (warunki udziału – art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) – zał. nr 3
7. Oświadczenie o grupie kapitałowej (wzór) – zał. nr 4
8. Wykaz usług – zał. nr 5
9. Wykaz osób – zał. nr 6
10. Projekt umowy wraz z załącznikami – zał. nr 7
11. Informacja nr 1 21.12.2017
12. Informacja nr 2 28.12.2017
13. Informacja z otwarcia ofert
14. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania OZP-2621-29/2017 została wyłączona

Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Regulamin Konkursu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu
 3. Regulamin Sądu Konkursowego Muzeum Książąt Lubomirskich
 4. Załączniki do Regulaminu nr 1-9
 5. Załącznik do Regulaminu nr 10a
 6. Załącznik_do_Regulaminu nr 10b
 7. Załącznik do Regulaminu nr 10c
 8. Załącznik do Regulaminu nr 10d – zdjęcia poglądowe
 9. Pytania i odpowiedzi 15.12.2017
 10. Zmiana ogłoszenia o konkursie wysłana do publikacji
 11. Zmiana do Regulaminu 18.12.2017
 12. Regulamin konkursu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu zmiana 18.12.17
 13. Załącznik 10e do Regulaminu – wypis z mpzp
 14. Załącznik 10e do Regulaminu – wyrys z mpzp597
 15. Załącznik 10f do Regulaminu Konkursu – badania geologiczne
 16. Zmiana ogłoszenia o konkursie
 17. Zmiana 2 ogłoszenia o konkursie wysłana do publikacji
 18. Zmiana 2 do Regulaminu 04.01.2018
 19. Zmiana 2 ogłoszenia o konkursie wysłana do publikacji
 20. Zmiana 3 do Regulaminu 08.01.2018
 21. Zmiana 2 ogłoszenia o konkursie opublikowana
 22. Załącznik 10g wizualizacje budynku sąsiedniego
 23. Odpowiedzi na pytania 29.01.2018
 24. W linku dostępne będą również dodatkowe załączniki do Regulaminu:
  https://www.dropbox.com/sh/iq8u138yua9ppiz/AAA3CQn6PifIrdfhlBlC0PnXa?dl=0
  10d – Załącznik do Regulaminu 10d zdjecia do wizualizacji
  https://www.dropbox.com/sh/uvedh7bs9vrq1o1/AACOYUSw1niSJ-WU7XDT_34_a?dl=0
  10h – Załącznik do Regulaminu 10h badania archeologiczne
  https://www.dropbox.com/sh/eh2rlwwtioyu742/AAAg1-o06c3EMqAZo25Zi0Y2a?dl=0
 25. Odpowiedzi na pytania 29.01.2018 poprawione
 26. Aktualizacja Regulaminu Konkursu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu zmiana 14.02.18
 27. Zmiana 4 do Regulaminu 14.02.18
 28. Wyniki I etapu Konkursu 27_03_2018
 29. Wnioski i zalecenia dla uczestników II etapu
 30. Protokół obrad Sądu Konkursowego
 31. Zmiana 3 ogłoszenia o konkursie wysłana do publikacji
 32. Pytania i odpowiedzi 12.04.2018
 33. Załącznik Nr 1 do Pytań i Odpowiedzi z 12.04.2018
 34. Załącznik Nr 2 do Pytań i Odpowiedzi z 12.04.2018
 35. Zmiana 5 do Regulaminu 17.04.18
 36. Zmiana ogłoszenia o konkursie opublikowana w Dz. U.UE 2018-OJS074-165350-pl
 37. Wyniki Konkursu 22.05.2018 (DOC)
 38. Wyniki Konkursu 22.05.2018 (PDF)
 39. Wyniki konkursu wysłane do publikacji
 40. Ogłoszenie o wynikach opublikowane (PDF)
 41. Wyniki i zalecenia (PDF)
Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu została wyłączona

OZP-2621-18-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-18/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: Modernizacja i rozbudowa sieci teletechnicznej wraz z dostawą urządzeń aktywnych sieci bezprzewodowej wifi i DECT z ich montażem.
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. 1 – Formularz ofertowy + oświadczenia
4. Zał. 2 – projekt umowy + zalączniki 2a, 2b, 2c, 2d
5. Zał. 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
6. Zał. nr 4a – Mapa Rozmieszczenie AP
7. Zał. nr 4b – rozmieszczenie kamer
8. Zał nr 4c – Rozmieszczenie nowych punktów sieci
9. Informacja z otwarcia ofert
10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowano Ogłoszenia, Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania OZP-2621-18-2017 została wyłączona

OZP-2621-17-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-17/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu wraz z wypłatą nagród

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał.-nr-1-Formularz ofertowy + oświadczenia
4. Zał.-nr-2-Projekt umowy + protokół odbioru
5. Zał.-nr-3-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
6. Informacja nr 1 – zmiana siwz
7. Zał. nr 1 – Formularz ofertowy + oświadczenia po zmianach z dnia 02.10.2017
8. Informacja z otwarcia ofert
9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania OZP-2621-17-2017 została wyłączona

DZP-2621-14-2017

WOLNA RĘKA – DZP-2621-14/2017 prowadzona pod nazwą Przebudowa garaży na węzły sanitarne wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej przy pl. Biskupa Nankiera 17 we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-14-2017 została wyłączona

OZP-2621-13-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-13/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: Wykonanie druku i oprawy książki Christine Lavant, „Zapiski z domu wariatów” dla Wydawnictwa Ossolineum.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy + oświadczenia 1a, 1b, 1c, 1d
4. Załącznik Nr 2- projekt umowy
5. Załącznik Nr 3 – opis przedmiotu zamówienia KATALOG
6. Informacja z otwarcia ofert
7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania OZP-2621-13-2017 została wyłączona

DZP-2621-12-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-12/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Przebudowa garaży na węzły sanitarne wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej przy pl. Biskupa Nankiera 17 we Wrocławiu”

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik-Nr-1-formularz-oferty + oświadczenie 1a
4. Załącznik-Nr-2-oświadczenie-o-wykluczeniu
5. Załącznik-Nr-3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków
6. Załącznik-Nr-4-grupa-kapitałowa
7. Projekt umowy – zał. 5
8. Załącznik nr 6a – wykaz robót budowlanych
9. Załącznik nr 6b – wykaz osób
10. Załącznik-nr-7a-Projekt-budowlany-zamienny-przebudowy-garaży-na-węzły-sanitarne
11. Załączniki-7b-7d-pw-przedmiary-stwiory
12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-12-2017 została wyłączona

DZP-2621-11-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-11/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie druków do: wystawy czasowej “Inne strony rękopisu Pana Tadeusza”, Festiwalu Tradycji Literackich, oferty szkolnej na sezon 2017/2018 oraz projektu “Tej ciszy chwila w Soplicowie”

1.Ogłoszenie o zamówieniu
2.SIWZ
3.Załącznik Nr – 3a – opis-przedmiotu-zamówienia
4.Załącznik Nr- 3b – opis-przedmiotu-zamówienia
5.Załącznik Nr- 3c -opis-przedmiotu-zamówienia
6.Załącznik Nr -3d -opis-przedmiotu-zamówienia
7.Załącznik-Nr-1-Formularz ofertowy
8.Załącznik-Nr-2a-projekt-umowy
9.Załącznik-Nr-2b-projekt-umowy
10.Załącznik-Nr-2c-projekt-umowy
11.Załącznik-Nr-2d-projekt-umowy
12.Informacja z otwarcia ofert
13. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 1, 2, 3 oraz 4
14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-11-2017 została wyłączona

DZP-2621-10-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-10/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie druku i oprawy 3 książek dla Wydawnictwa Ossolineum”
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy + oświadczenia (1a, 1b, 1c, 1d)
4. DZP-2621-10-2017 Załącznik Nr 2a – projekt umowy dla cz. 1
5. DZP-2621-10-2017 Załącznik Nr 2b – projekt umowy dla cz. 1
6. DZP-2621-10-2017 Załącznik Nr 2c – projekt umowy dla cz. 1
7. Załącznik Nr 3a – opis przedmiotu zamówienia KATALOG dla cz. 1
8. Załącznik Nr 3b – opis przedmiotu zamówienia KATALOG dla cz. 2
9. Załącznik Nr 3c – opis przedmiotu zamówienia KATALOG dla cz. 3
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
11. Informacja z otwarcia ofert
12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
14. Ogłoszenie o zmianie umowy.

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-10-2017 została wyłączona

DZP-2621-9-2017

Przetarg nieograniczony DZP-2621-9/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Przebudowa garaży na węzły sanitarne wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej przy pl. Biskupa Nankiera 17 we Wrocławiu”
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zał. nr 1 – formularz oferty
4. Zał. nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu
5. Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków
6. Zał. nr 4 – grupa kapitałowa
7. Zał. nr 5 – projekt umowy
8. Zał. nr 6a – wykaz robót budowlanych
9. Zał. nr 6b – wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
10. Zał. 7a – Projekt budowlany zamienny przebudowy garaży na węzły sanitarne
11. Zał. 7b-7d Przedmiary
12. Informacja nr 1
13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
14. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-9-2017 została wyłączona