Archiwum autora: administrator

Otwarty wykład naukowy prof. Petera Heathera z King’s College London

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zaprasza na  otwarty wykład naukowy, który 15 listopada 2019  (piątek) o godz. 14:30, wygłosi prof. Peter Heather z King’s College London. Wykład, w języku angielskim, pt. „Why is everyone so afraid of migration?” („Dlaczego każdy tak obawia się migracji?”), odbędzie się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, Sala Konferencyjna, pl. Nankiera 17. Moderatorem spotkania będzie dr Adam Degler z Działu Numizmatycznego Muzeum Książąt Lubomirskich ZNiO.

Po wykładzie, o godz. 16.30 zapraszamy na oprowadzenie po wystawie „Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” w  Muzeum Archeologicznym (Arsenał Miejski), które poprowadzi prof. dr hab. Aleksander Bursche.

Peter Heather, ur. 8 czerwca 1960 r. w Irlandii Płn., profesor historii średniowiecznej w King’s College w Londynie od 2008 r. Edukację na poziomie średnim odebrał w Maidstone Grammar School, a pracę magisterską i doktorską obronił w New College Oxford. Karierę uniwersytecką rozpoczął w Univeristy College London, następnie zatrudniony w Yale University i Worcester College w Oxfordzie (do 2007 r.). Zainteresowania naukowe profesora Heathera w King’s College skupiają się na zagadnieniach związanych z późnym Cesarstwem Rzymskim – upadkiem Cesarstwa na Zachodzie i transformacją systemu prawnego oraz powstaniem państw sukcesyjnych na gruzach zachodniego Imperium. Wiążą się one z problematyką migracji w I tysiącleciu po Chr. przedstawioną w wyjątkowo przenikliwy sposób w swoistej trylogii naukowej, z którą polski Czytelnik może się zapoznać dzięki tłumaczeniom wydanym przez Wydawnictwo REBIS: „Upadek Cesarstwa Rzymskiego”, „Imperia i barbarzyńcy: migracje i narodziny Europy”, „Odrodzenie Rzymu. Cesarze i papieże: bój o władzę nad chrześcijaństwem”. Są to bez wątpienia bestsellery w gatunku rozpraw naukowych o tematyce historycznej. Spośród wielu wystąpień publicznych wymieńmy tylko kilka, które dobrze oddają kierunki zainteresowań profesora Heathera: „Habemus Papam: The Rise of the Papacy” (Einstein Forum, 2012), „Changing Views of the Fall of Rome” (Europe College of Liberal Arts w Berlinie, 2011), “State Formation in Barbarian Europe of the First Millennium AD” (konferencja “The First Russian State” w Russian Institute of World History, 2012). O tym, że nieobce są Profesorowi tematy związane z Europą Środkową w czasach starożytnych świadczą też publikacje, takie jak: „Migration in Late Antiquity” w tomie „Migration and the History of Poland”, „The Huns and Barbarian Europe” w tomie „The Cambridge Companion to the Age of Attila” (2015).

Swoją wiedzę na temat procesów i mechanizmów prowadzących do migracji stara się też wykorzystać, aby zabrać głos w dyskusji o problemach współczesności. Publikował ostatnio w Journal of Refugee Studies (tekst pt. „Refugees and the Roman Empire”, 2017), czy też w wydawnictwie zbiorowym “Migration and Integration” (tekst pt. “Migration and the Roman Empire”, 2017).

Wykład Profesora Heathera zatytułowany „Dlaczego każdy tak obawia się migracji?” zostanie wygłoszony w mieście, w którym 70 lat temu dokonała się – na skutek wielkiej migracji – całkowita wymiana ludności, w murach instytucji, której zbiory wędrowały – podobnie jak ludzie – z Kresów na Ziemie Zachodnie.

 

Złota zawieszka z Pszczewa (woj. lubuskie) z okresu wędrówek ludów.
Depozyt Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu

Srebrne, pozłacane zapinki paradne ze Świelina, pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie, V w. po Chr. – eksponat na wystawie „Barbarzyńskie tsunami”. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu.

Wykład w języku angielskim – wstęp wolny

Wydarzenie odbywa się w ramach programu Visiting Professors, finanswanego ze środków Gminy Wrocław – fundusz Scientiae Wratislavienses.

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Otwarty wykład naukowy prof. Petera Heathera z King’s College London została wyłączona

100-lecie serii Biblioteka Narodowa – Konferencja

KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI JUBILEUSZU
100- LECIA SERII BIBLIOTEKA NARODOWA

23.10.2019 (środa), godz. 10:00 – 20:00

Aula im. M. Gębarowicza, Ossolineum (ul. Szewska 37)

Program Konferencji:

 

Debata I godz. 10:00-12:00

Arcydzieła średniowiecza, renesansu, baroku  i oświecenia

 

Uczestnicy debaty:
Prof. Andrzej Borowski
Prof. Tomasz Chachulski
Prof. Radosław Grześkowiak
Prof. Katarzyna Meller

Prof. Marcin Cieński – prowadzący

 

Debata II godz. 12:15-14:15

Arcydzieła romantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski

 

Uczestnicy debaty:
Prof. Grażyna Borkowska
Prof. Jerzy Fiećko
Prof. Ewa Paczoska
Prof. Wiesław Rzońca

Prof. Zbigniew Przychodniak – prowadzący

 

Debata III godz. 15:30 – 17:45

Arcydzieła literatury XX-XXI wieku

 

Uczestnicy debaty:
Prof. Jerzy Bralczyk
Prof. Stefan Chwin
Prof. Jerzy Jarzębski
Adam Pomorski

Prof. Ryszard Nycz – prowadzący

 

Debata IV godz. 18.00–20.00

Arcydzieła w życiu i praktyce pisarzy

 

Uczestnicy debaty:
Eustachy Rylski
Tomasz Różycki
Ryszard Krynicki
Marek Krajewski

Prof. Stanisław Bereś – prowadzący

Wstęp Wolny

O Konferencji:

Konferencja „Niezwykłe i powikłane żywoty arcydzieł” to przedsięwzięcie mające na celu upowszechnienie wiedzy na temat wybitnych osiągnięć polskich pisarzy i literaturoznawców, w dużej części autorów serii Biblioteka Narodowa, która w roku 2019 obchodzi swoje 100-lecie. Konferencja poświęcona będzie dziełom najwyższej wartości i umożliwi wgląd w historię badań nad arcydziełami. Ponadto ujawni mechanizmy naukowego rozumowania, odsłaniając tajniki literaturoznawczego warsztatu oraz wiedzę o kryteriach, jakimi posługujemy się przy kategoryzowaniu arcydzieł. Jak wiemy, nie są one obiektywne i precyzyjne, a problematyka oceny wartości literatury stanowi nie lada wyzwanie.

Status arcydzieł literatury polskiej przysługuje niewielkiej liczbie utworów literackich, której nie da się określić nawet w przybliżeniu, ponieważ dyskusje na temat konturów kanonu historycznoliterackiego trwają od wieków, podobnie jak spory o kryteria, jakimi kierujemy się nadając im to zaszczytne miano. Choć spoglądając na serię Biblioteki Narodowej, która jest unikalną na miarę europejską próbą wyodrębnienia takiego kanonu zarówno dla rodzimego, jak i obcojęzycznego piśmiennictwa, można by sądzić, że po stu latach jej funkcjonowania liczby i tytuły pozycji wydanych w serii I, zawierającej dzieła polskich pisarzy (330), i w serii II, gromadzącej wybitne utwory pisarzy zagranicznych (262), odzwierciedlają stan odpowiadający przekonaniom i wiedzy literaturoznawców. Niestety, tak nie jest, bo historycy literatury wciąż upominają się o kolejne niewydane utwory, a co do wydanych już dzieł wyrażają wątpliwości, sugerując, że je w swoim czasie przeceniono.

„Biblioteka Narodowa wydaje arcydzieła, których znajomość niezbędna jest dla zrozumienia dziejów piękna i myśli ogólnoludzkiej” – czytamy w Deklaracji serii, przypominanej w każdym jej tomie. To zdanie budzi zaufanie, ale gdy przychodzi do ustalenia zamkniętej listy takich tekstów, zaczynają się kłopoty. Faktem jest, że status arcydzieł nie przysługiwał im od zawsze, że nieraz toczono o nie zażarte spory, które nie wygasały przez dziesięciolecia. Co gorzej, usadowione już – wydawałoby się bezpiecznie – na parnasie, niejednokrotnie targane są rękami, które próbują je z niego strącić. Im bliżej współczesności, tym wątpliwości co do nowych kandydatur jest więcej.

Dlaczego warto dyskutować o arcydziełach? Przede wszystkim dlatego, że są największymi skarbami naszej kultury, zarówno narodowej, jak i światowej; po drugie dlatego, że ich pozycja nie została nigdzie zadekretowana ani ustalona raz na zawsze, że w każdym momencie może być podważona, więc spory o ich pozycje będą wciąż aktualne; po trzecie dlatego, że każda epoka i jej badacze odkrywają nowe rzeczy i dołączają je do istniejącego korpusu wiedzy, powoli przekształcając go i nadając mu nowy kształt; po czwarte dlatego, że kryteria oceny się zmieniają wraz z pojawianiem się nowych książek, koncepcji naukowych, filozoficznych trendów oraz ruchów umysłowych, a to oznacza, że kanon nie spoczywa na stabilnym gruncie; po piąte wreszcie dlatego, że za pozycją składających się nań arcydzieł stoi nie tylko geniusz i talent ich autorów, ale również ich wnikliwych i niestrudzonych interpretatorów. Dlatego celem szczegółowym konferencji jest upowszechnienie dyskusji na temat natury kryteriów i poszukiwania odpowiedzi na pytania: Czy kryteria wyodrębniania arcydzieł i określania ich pozycji w kanonie maja charakter ponadczasowy czy partykularny? Od czego zależą i jak się zmieniają?

Redakcja serii Biblioteki Narodowej Zakładu Narodowego im Ossolińskich we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim proponują kilkunastu wybitnym badaczom literatury i języka polskiego udział w debacie nad wielkimi dziełami, które stały się ich naukową lub edytorską przygodą życia. W IV panelu spotkają się pisarze kilku pokoleń o znaczącej pozycji. Celem organizatorów jest uwzględnienie w debacie arcydzieł, które zostały wydane w narodowej serii, albo na taki moment dopiero czekają, ale otwarci też są na pozycje inne, szczególnie cenne dla zaproszonych badaczy.

Debaty nad arcydziełami (polskiej lub światowej literatury) toczyć się będą w czterech panelach, których kolejność odzwierciedla historyczny układ epok oraz specjalność uczestników. W panelach dyskutować będą zarówno historycy i teoretycy literatury, jak i językoznawcy, ale także pisarze, dla których dzieła wybitne są źródłem stałego praktycznego odniesienia artystycznego. Organizatorzy liczą na to, że tak wyjątkowa okazja jak 100-lecie serii Biblioteki Narodowej, na której wychowały się pokolenia Polaków, pozwoli ujrzeć przy dyskusyjnym stole najwybitniejszych naukowców i twórców. Istnieją dzieła, które dla badaczy są wyzwaniami lub zagadkami na całe życie, pozostając źródłem nigdy niezaspokojonej ciekawości. Wielu z nich po ich naukowym opracowaniu, wydaniu drukiem lub stworzeniu monografii nadal śledzi, co się wokół nich dzieje, co piszą o nich kolejni badacze oraz co na ich temat zostało odkopane w archiwach lub wydrukowane w publikacjach innych literaturoznawców.

  

 „Niezwykłe i powikłane żywoty arcydzieł”.  Konferencja z okazji jubileuszu 100- lecia serii Biblioteka Narodowa – zadanie finansowane w ramach umowy 803/P/DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania 100-lecie serii Biblioteka Narodowa – Konferencja została wyłączona

Stulecie serii Biblioteka Narodowa

W 2019 roku mija sto lat od powstania Biblioteki Narodowej – najstarszej, najcenniejszej i najbardziej znanej serii literackiej w Polsce. Jej koncepcję stworzyli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdy nasza państwowość dopiero się ważyła. Początkowo seria ukazywała się w Krakowskiej Spółce Wydawniczej, a od 1933 roku aż do dziś wydaje ją Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Jest to jeden z najstarszych tego typu cykli wydawniczych nie tylko w naszym kraju, ale i w Europie (słynna francuska seria Plejada powstała w roku 1931).

Prace nad Biblioteką Narodową nigdy nie zostały przerwane, nawet podczas drugiej wojny światowej. Jej kolejni redaktorzy przekazywali sobie z rąk do rąk to dziedzictwo i dbali, by cykl zachował swoje zasady, rangę oraz literacki i naukowy poziom. Do chwili obecnej w serii ukazało się 605 tomów najcelniejszych utworów literatury polskiej i światowej we wzorowych, fachowych i przystępnych zarazem, opracowaniach, które wyszły spod piór najlepszych polskich literaturoznawców.

Stulecie to właściwy moment, aby spojrzeć całościowo na dorobek serii, zastanowić się nad jej historią, miejscem w kulturze, a także nad fenomenem jej żywotności i popularności.

Powiem bardzo osobiście, że jestem dumna, iż mamy w naszej kulturze coś tak wspaniałego i doniosłego jak Biblioteka Narodowa – pisze w katalogu jubileuszowym Olga Tokarczuk. – I gdyby z jakichś powodów wysyłano mnie na bezludną wyspę, poprosiłabym sprytnie o wszystkie jej publikacje. Miałabym dość lektury do końca życia.

PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU 100-LECIA SERII BIBLIOTEKA NARODOWA

 1.

Na daleką metę obliczona. Jubileusz serii Biblioteka Narodowa 1919-2019

wystawa planszowa

Równoległa ekspozycja wystaw odbędzie się:

1) w Ogrodzie Barokowym we Wrocławiu, pl. Nankiera 17a w terminie 1-31.10.2019
2) przy ul. Oławskiej we Wrocławiu w terminie 4-17.11.2019
3) w Pasażu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 w terminie 21.10-18.11.2019
4) w Holu Głównym Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Krupniczej 33 w terminie 17.10-29.11.2019

2.

100 lat serii Biblioteka Narodowa – Gala Jubileuszowa

22.10.2019 (wtorek), godz. 18:00

Oratorium Marianum

wstęp wyłącznie za zaproszeniami

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z uroczystej Gali

fot. Andrzej Solnica

3.

Niezwykłe i powikłane żywoty arcydzieł. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 100- lecia serii Biblioteka Narodowa.

23.10.2019 (środa), godz. 10:00 – 20:00

Aula im. M. Gębarowicza, Ossolinuem (ul. Szewska 37)

Wstęp Wolny

Konferencja „Niezwykłe i powikłane żywoty arcydzieł” to przedsięwzięcie mające na celu upowszechnienie wiedzy na temat wybitnych osiągnięć polskich pisarzy i literaturoznawców, w dużej części autorów serii Biblioteka Narodowa, która w roku 2019 obchodzi swoje 100-lecie. Konferencja poświęcona będzie dziełom najwyższej wartości i umożliwi wgląd w historię badań nad arcydziełami. Ponadto ujawni mechanizmy naukowego rozumowania, odsłaniając tajniki literaturoznawczego warsztatu oraz wiedzę o kryteriach, jakimi posługujemy się przy kategoryzowaniu arcydzieł. Konferencja to debaty nad arcydziełami (polskiej lub światowej literatury). Będą się one toczyć w czterech panelach, których kolejność odzwierciedla historyczny układ epok literackich: średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia, romantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski oraz XX-XXI wieku.

Program Konferencji:

Debata I godz. 10:00-12:00

Arcydzieła średniowiecza, renesansu, baroku  i oświecenia

Uczestnicy debaty:
Prof. Andrzej Borowski
Prof. Tomasz Chachulski
Prof. Radosław Grześkowiak
Prof. Katarzyna Meller

Prof. Marcin Cieński – prowadzący

 

Debata II godz. 12:15-14:15

Arcydzieła romantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski

Uczestnicy debaty:
Prof. Grażyna Borkowska
Prof. Jerzy Fiećko
Prof. Ewa Paczoska
Prof. Wiesław Rzońca

Prof. Zbigniew Przychodniak – prowadzący

 

Debata III godz. 15:30 – 17:45

Arcydzieła literatury XX-XXI wieku

Uczestnicy debaty:
Prof. Jerzy Bralczyk
Prof. Stefan Chwin
Prof. Jerzy Jarzębski
Adam Pomorski

Prof. Ryszard Nycz – prowadzący

 

Debata IV godz. 18.00–20.00

Arcydzieła w życiu i praktyce pisarzy

Uczestnicy debaty:

Eustachy Rylski
Tomasz Różycki
Ryszard Krynicki
Marek Krajewski

Prof. Stanisław Bereś – prowadzący

 

4.

Obchodom towarzyszą publikacje medialne, do których wysłuchania i przeczytania zachęcamy:

Radio Wrocław

Audycje przygotowane przez red. Grzegorza Chojnowskiego. Tematem każdej z nich jest wybrana publikacja z serii Biblioteka Narodowa

17.10, godz. 20:05
Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Wybór dramatów”, wybór i wstęp Jan Błoński, oprac. i przypisy Marian Kwaśny, BN I, 221, wydanie 2., poprawione, 1983

22.10, godz. 20:05
Wisława Szymborska, „Wybór poezji”, wstęp i opracowanie Wojciech Ligęza, BN I, 327, wydanie 1., 2019

29.10, godz. 20:05
Franz Kafka „Wybór prozy”, wstęp i opracowanie Łukasz Musiał, BN II, 263, wydanie 1., 2018

5.11, godz. 20:05
Bruno Schulz, „Opowiadania” – Wybór esejów i listów, oprac. Jerzy Jarzębski, BN I, 264, wydanie 2, przejrzane i uzupełnione, 1998.

Powtórki w Radiu Wrocław Kultura w czwartki o 19:00 i w niedziele
o 12:30.

Specjalny dodatek do „Tygodnika Powszechnego” dotyczący serii Biblioteka Narodowa – do kupienia od 23 października 2019.

 

Dekaracja z pierwszych tomów serii BN

seria Biblioteka Narodowa – kalendarium

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Stulecie serii Biblioteka Narodowa została wyłączona

Historia Piwnicy Świdnickiej – zdjęcia z wykładu

10 października 2019 odbył się kolejny wykład z cyklu Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia. Nosił on tytuł: Miejsce nie tylko świdnickiego piwa. Historia Piwnicy Świdnickiej w ossolińskich dokumentach życia społecznego. Wykład wygłosiła dr Barbara Otfinowska z Działu Dokumentów Życia Społecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Zdj. Katarzyna Podolec

Godnym uwagi miejscem we Wrocławiu, które jeszcze do niedawna, bo do 29 grudnia 2017 roku, tętniło życiem i to nie tylko gastronomicznym, ale i kulturalnym jest Piwnica Świdnicka. Nazwa średniowiecznej piwiarni nie jest przypadkowa. Pochodzi od dolnośląskiego miasta, z którego przywożono jęczmienne piwo. To właśnie w Świdnicy istniały głęboko bijące źródła ze znakomitą wodą, któremu piwo zawdzięczało swój wyjątkowy smak. Wiele osób może nie wiedzieć, że ta najstarsza średniowieczna piwiarnia wrocławska (działająca w latach 1273-2017), znajdująca się w Rynku, w piwnicach Starego Ratusza była jednym z ważniejszych ośrodków kulturalnych w mieście. Przez lata działał w niej Klub Młodzież Pracującej ZMS Piwnica Świdnicka. Organizowano tutaj koncerty, bale karnawałowe oraz spotkania autorskie. Swoje miejsce miały w Piwnicy znane nie tylko w kraju, ale na całym świecie Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Działała sala kinowa oraz galerie artystyczne. Atrakcyjne architektonicznie wnętrza były też wykorzystywane do filmów realizowanych we Wrocławiu. Dział Dokumentów Życia Społecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich posiada w swoich zbiorach bogate materiały rejestrujące to, co przez lata działo się w Piwnicy Świdnickiej. Niewątpliwie warto odkryć to miejsce na nowo i przedstawić je szerszej publiczności. dr Barbara Otfinowska

Wstęp wolny!

Wykłady Ossolińskie popularyzujące badania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich finansowane są ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Opublikowano Aktualności, Dokumenty Życia Społecznego, Edukacja | Możliwość komentowania Historia Piwnicy Świdnickiej – zdjęcia z wykładu została wyłączona

Wykłady otwarte doc. Martina Zlatohlávka, Ph.D.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na otwarte wykłady naukowe, które 8 października 2019  (wtorek ) wygłosi doc. Martin Zlatohlávek, Ph.D. z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Karola w Pradze. Wykłady odbędą się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich oraz Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

doc. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

 

 

Wykłady odbywają się w języku angielskim.

Program wizyty:

1) Wykład otwarty, godz. 12:00

Ossolineum, Sala Konferencyjna, pl. Nankiera 17

CENNINO CENNINI AND THE DRAWING

Agnolo Gaddi (czynny od 1369-1396) – przypisywane, Studium pięciu głów młodzieńców i głowy owcy, ok. 1380, pióro, pędzel i bistr na pergaminie, 196×160 mm (Milán, Castello Sforzesco, nr inw. 2787/4 B 1021 bis, recto).

Cennino Cennini i sztuka rysunku

Cennino Cennini w swoim traktacie “Il libro dell’arte” z ok. 1400 roku poświęcił pierwsze 35 rozdziałów sztuce rysunku. Ten niezwykły dokument jest odzwierciedleniem praktyki malarskiej drugiej połowy XIV wieku. Według Cenniniego, to poprzez rysowanie czeladnicy uczyli się malarstwa w warsztatach mistrzów. Rysunek był ważnym elementem procesu przygotowania dzieła: obrazu, fresku czy witrażu. Podczas wykładu opisane zostaną podłoża i techniki rysunkowe stosowane w XIV, XV i XVI wieku we Włoszech. Ponadto, podkreślone zostanie znaczenie edukacyjne różnorodnych narzędzi rysunkowych w warsztacie (metalowy stylus, kreda, węgiel, pióro) oraz zagadnienie kopiowania dzieł wielkich mistrzów.

W swojej „Książce o sztuce” Cennini zamieścił również porady jak żyć, aby stać się doskonałym malarzem. Co więcej, dzieło zawiera wiele pojęć z zakresu technologii malarskiej i historii sztuki – uważa się, że niektóre z nich Cennini jako pierwszy wprowadził do terminologii z zakresu sztuk plastycznych. Jego uwagi dotyczące rysunku są nowatorskie w porównaniu do traktatów średniowiecznych, co sprawia, że „Il libro dell’arte” uznawane jest za pracę przełomową, wyznaczającą początek renesansowego myślenia o sztuce. Jest to szczególnie widoczne w rozdziale wstępnym, w którym pojawia się nowe spojrzenie na artystę i jego dzieło. Sztuka rysunku w koncepcji Cenninego odgrywa ważną rolę w zmianie stylowej końca XIV i początku XV wieku.

2) Wykład otwarty, godz. 17:00

Instytut Historii Sztuki, ul. Szewska 36

THE CLARY-ALDRINGEN COLLECTION OF DRAWINGS IN TEPLICE

Kolekcja rysunków rodziny Clary-Aldringen w Teplicach

Pierwsza karta „Albumu Teplickiego”, Johann Clary-Aldringen, 1676.

Wykład ma na celu przedstawienie rysunków Lombardzkich mistrzów z kolekcji rodziny Clary-Aldringen w nowym świetle nowych badań i ustaleń. Pierwotnie całość była przechowywana w rodowym pałacu Clary-Aldringen w Teplicach. Po upaństwowieniu prywatnych zbiorów sztuki w 1945 roku, kolekcja została podzielona. Duża część, która trafiła do Regionalnego Muzeum w Teplicach i Galerii Narodowej w Pradze, została ujęta w katalogu z 1997 roku.

 

W latach 2011 i 2017 badacze odnaleźli kolejne prace należące do zbioru – w galeriach w Bratysławie i Pradze.  Podczas wykładu opisane zostaną nowe atrybucje i ustalenia związane z poszczególnymi rysunkami. Podkreślone zostaną również początki kolekcji, która nie jest efektem przemyślanych zakupów kolekcjonera o wyrafinowanym guście, ale zbiorem dzieł rysunkowych gromadzonych przez stulecia we włoskich warsztatach malarskich z Cremony i Mantui. Wykład będzie koncentrował się na tym specyficznym i niezwykle ważnym w praktyce malarskiej typie rysunków warsztatowych oraz ich odróżnieniu od tzw. rysunków mistrzowskich, które cieszą się większym zainteresowaniem kolekcjonerów i rynku sztuki.

Wydarzenie odbywa się w ramach programu Visiting Professors, finanswanego ze środków Gminy Wrocław – fundusz Scientiae Wratislavienses.

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Możliwość komentowania Wykłady otwarte doc. Martina Zlatohlávka, Ph.D. została wyłączona

Międzynarodowy Rok Rembrandtowski. Dzieła Rembrandta van Rijn w zbiorach Muzeum Książąt Lubomirskich

Dzisiaj mija 350 lat od śmierci Rembrandta van Rijn, jednego z najwybitniejszych artystów w dziejach sztuki. Ten reprezentant tzw. Złotego Wieku w malarstwie holenderskim urodził się 15 lipca 1606 r. w Lejdzie i tam początkowo pobierał nauki, następnie kształcił się w Amsterdamie, gdzie osiadł w 1631 r. Szybko zyskał sławę, otrzymując wiele prestiżowych zamówień. Jednak okres jego powodzenia trwał krótko i zakończył się wraz ze śmiercią ukochanej żony Saskii i kolejnych dzieci. Artysta pracował coraz mniej, tracąc popularność i majątek. Zmarł w biedzie 4 października 1669 r. Rembrandt jest uznawany za genialnego malarza o niebywałym wyczuciu koloru, niezrównanego portrecistę, który zrewolucjonizował gatunek portretu grupowego i doprowadził do perfekcji ukazywanie ludzkiej psychiki. Uważa się go także za wnikliwego obserwatora rzeczywistości, tworzącego doskonałe kompozycje o niezwykle zróżnicowanej tematyce.

Rembrandt van Rijn, Kobieta podtrzymująca dziecko, ok. 1635, sangwina na papierze żeberkowym, Muzeum Książąt Lubomirskich w ZNiO

Chociaż najszerzej znana jest twórczość malarska artysty, to jego działalność rysunkowa i graficzna jest szczególnie doceniana przez badaczy i znawców. W związku z tym należy przypomnieć, że Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich szczyci się największym w Polsce zbiorem oryginalnych rysunków Rembrandta. Pierwotnie w kolekcji księcia Henryka Lubomirskiego przekazanej do Muzeum znajdowało się aż 30 prac przypisywanych mistrzowi z Amsterdamu. Wszystkie te rysunki nadal znajdują się w Muzeum Książąt Lubomirskich, jednakże późniejsze badania naukowe doprowadziły do zweryfikowania początkowych ustaleń i w konsekwencji zmniejszenia liczby dzieł uważanych za oryginały: obecnie jedynie 10 rysunków wiąże się z Rembrandtem. Jednakże wciąż jest to najliczniejsza polska kolekcja oryginalnych prac mistrza.

Do najciekawszych z nich należy Kobieta podtrzymująca dziecko, doskonałe studium rodzajowe wykonane z natury ok. 1635 roku. Dzieło należy do większej grupy rysunków o podobnej tematyce wykonanych w większości czerwonobrunatną kredką (sangwiną). Znawcy twórczości Rembrandta uważają, że sportretowane na nich kobiety i dzieci to osoby związane z domem Hendricka van Uylenburgha, handlarza dziełami sztuki i przyjaciela malarza, u którego Rembrandt mieszkał na początku swojego pobytu w Amsterdamie. Dzieło ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich to z jednej strony szybki szkic, w którym kilka mocnych kresek buduje główne elementy przedstawienia, a jednocześnie intymne studium rodzicielskiej troski i opieki.

Rembrandt van Rijn, Amsterdam – widok znad rzeki Amstel, ok. 1640-1645, pióro, bistr na papierze żeberkowym, Muzeum Książąt Lubomirskich w ZNiO

Innym rysunkowym arcydziełem w kolekcji jest niewątpliwie Widok przez rzekę Amstel z ok. 1640-1645 r. Rembrandt chętnie wykonywał szkice pejzażowe z natury, wędrując po Amsterdamie i okolicach. Badaczom udało się dokładnie zlokalizować ukazane na rysunku miejsce – jest to zachodni brzeg rzeki Amstel z charakterystycznymi zabudowaniami należącymi wówczas do cechu kupców. Postaci stojące na brzegu to zapewne towarzyszący Rembrandtowi uczniowie zajęci studiowaniem i rysowaniem krajobrazu. W tym niewielkim szkicu warto zwrócić uwagę na zastosowaną technikę: artysta posłużył się dwoma rodzajami piór: sylwetki na pierwszym planie zaznaczył mocną, grubą kreską wykonaną piórem trzcinowym, natomiast widoczny w oddali brzeg rzeki zbudował z delikatnych, precyzyjnych linii charakterystycznych dla pióra gęsiego.

W zbiorach Muzeum Książąt Lubomirskich znajduje się również cenny zespół grafik autorstwa Rembrandta, który pochodzi z daru Leona Pinińskiego przekazanego Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich zapisem testamentowym w 1938 r. Grafika odgrywała wyjątkową rolę w twórczości wielkiego Holendra. Artysta pracował w ówcześnie rzadko stosowanej technice akwaforty, która pozwalała mu na niezwykłą swobodę artystyczną. Przez całe życie mistrz eksperymentował, zmieniając metody opracowania płyty graficznej, np. łącząc akwafortę z suchą igłą, czy różnicując sposób wykonywania odbitek. W jego twórczości graficznej zaskakuje nie tylko nowatorskość techniki, lecz także różnorodność podejmowanych tematów. W dorobku mistrza niezwykle istotne miejsce zajmowało ukazywanie wątków biblijnych. Rembrandt twórczo przetwarzał utarte wzorce ikonograficzne, skupiając się na humanistycznym wymiarze przedstawionych postaci: chętnie wybierał dramatyczne wydarzenia, co umożliwiało mu budowanie napięcia poprzez ukazanie zróżnicowanych stanów emocjonalnych bohaterów. Zainteresowanie człowiekiem i jego psychiką widoczne jest zwłaszcza w jego portretach i autoportretach oraz scenach rodzajowych, które z jednej strony dosadnie komentują rzeczywistość, z drugiej przez pryzmat codzienności nierzadko przekazują treści alegoryczne.

Z okazji 350 rocznicy śmierci Rembrandta na całym świecie obchodzony jest Rok Rembrandtowski. Wiele instytucji w kraju i za granicą organizuje wystawy, pokazy lub działania edukacyjne związane z twórczością genialnego artysty. Najważniejsze wydarzenia zostały przygotowane przez amsterdamskie Rijksmuseum, które rozpoczęło m.in. konserwację najbardziej znanego dzieła malarza, tzw. Staży Nocnej (Oddział kapitana Fransa Banninga Cocqa, olej na płótnie, 1642), bezpośrednio w galerii, co pozwala wszystkim zwiedzającym na obserwowanie działań konserwatorów – cały proces można też śledzić na żywo w ogólnodostępnej transmisji internetowej. Muzeum Książąt Lubomirskich również przyłączyło się do obchodów Roku Rembrandta. Pod koniec czerwca 2019 roku zorganizowane zostały Dni Rembrandta w Ossolineum: trzydniowy pokaz prac graficznych mistrza uzupełniony wykładem popularyzatorskim i oprowadzaniem. Pokaz i wydarzenia towarzyszące spotkały się z ogromnym zainteresowaniem: w ciągu trzech dni ryciny obejrzało prawie 1500 osób.

Dni Rembrandta w Ossolineum

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Międzynarodowy Rok Rembrandtowski. Dzieła Rembrandta van Rijn w zbiorach Muzeum Książąt Lubomirskich została wyłączona

Wykład Henryk Sienkiewicz – celebryta, mistrz pióra, noblista

W najbliższy wtorek, 8 października o godzinie 12:00 zapraszamy do Refektarza Ossolineum na kolejne wydarzenie z cyklu otwartych wykładów dla dorosłych, skierowanych przede wszystkim do seniorów pn. Ossolińskie spotkania z kulturą. Tym razem w  ramach Wielkich literatów w rękopiśmiennych zbiorach Ossolineum. dr Grzegorz Polak  opowie o jednym z najbardziej znanych polskich pisarzy – Henryku Sienkiewiczu. Ossolineum chlubi się posiadaniem największej w Polsce kolekcji jego rękopisów. Zbiór znacząco powiększył się w lipcu ubiegłego roku, kiedy to, dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław do Działu Rękopisów trafiło ponad trzysta pozycji autografów noblisty. Wśród nich znalazły się m.in. nieznane karty z powieści W pustyni i w puszczy i noweli Co się raz stało w Sydonie, a także bogaty zbiór korespondencji i pamiątek pisarza.
Dr Grzegorz Polak podczas wykładu Henryk Sienkiewicz – celebryta, mistrz pióra, noblista zarysuje postać pisarza, pomimo, że wielu, słysząc nazwisko Henryk Sienkiewicz uznaje, że w zasadzie wszystko jasne… Ale mało kto wie, że oprócz chwały, którą rodacy obdarzyli Sienkiewicza za jego powieści historyczne, a świat wyróżnił Nagrodą Nobla za Quo vadis, doświadczył on za życia niezwykłej popularności, porównywalnej z tą, która dzisiaj spotyka wielkie gwiazdy rocka…

Zapraszamy!

Wstęp wolny

8 października 2019 (wtorek), godz. 12.00

Henryk Sienkiewicz – celebryta, mistrz pióra, noblista
Cykl: Ossolińskie spotkania z kulturą
Prowadzenie: dr Grzegorz Polak
Refektarz Ossolineum

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Możliwość komentowania Wykład Henryk Sienkiewicz – celebryta, mistrz pióra, noblista została wyłączona

„Kto Was zaraził teatrem?” – fotorelacja z wykładu

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wykładu „Kto Was zaraził teatrem?” Kolekcja Jakuba i Lii Rotbaumów w zbiorach Ossolineum zorganizowanego w ramach Dni Seniora. Prowadzenie: Katarzyna Podolec. Fot. Andrzej Solnica

24.09.2019 (wtorek)
godz. 12.00 / Ossolineum,  ul. Szewska 37, Refektarz

Wykład był próbą ukazania artystycznego życia rodziny Rotbaumów – twórców związanych z Wrocławiem. Jakub Rotbaum, żydowski reżyser teatralny, 1952-1962 dyrektor Państwowych Teatrów Dramatycznych (tj. Teatru Polskiego). Jego młodsza siostra, Lia, reżyser operowy, choreograf, w sezonie 1958-1959 stały reżyser Opery we Wrocławiu. Mocą testamentu Lii Rotbaum z 1994 dokumentacja działalności artystycznej J. Rotbauma związana z kulturą polską oraz dorobek artystyczny L. Rotbaum, dotyczący reżyserii teatru operowego, zapisano Bibliotece Ossolineum, zaś dokumentacja działalności artystycznej tejże rodziny związana z kulturą żydowską trafiła do Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.   

Wszystkie obiekty pochodzą ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego ZNiO


Pozostałe spotkania zorganizowane w ramach Dni Seniora

Wykład

Lwów we Wrocławiu, Wrocław we Lwowie. Dawna i obecna działalność Ossolineum
Z cyklu: Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia
Prowadzenie: Wiktoria Malicka

26.09.2019 (czwartek)
Godz. 18.00 / Ossolineum,  ul. Szewska 37, Refektarz

Wykład z historii ZNiO od jego początków we Lwowie: przedstawienie jak formowały się poszczególne człony Zakładu – biblioteka, wydawnictwo i muzeum i jak funkcjonowały przed wojną. Wyjaśnienie jak wyglądało przeniesienie instytucji do Wrocławia i podział jej zbiorów. A także jak dzisiaj wygląda działalność Ossolineum we Lwowie.

 

Warsztaty:

Barokowe rebusy w klasztornym refektarzu – warsztaty ikonograficzne w Ossolineum
Prowadzenie: Aldona Mikucka

25.09.2019 (środa)
Godz. 12.00 / Ossolineum,  ul. Szewska 37, Refektarz

Podczas spotkania zaprosimy uczestników do dokładnego przyjrzenia się barokowym malowidłom zdobiącym sklepienie dawnego refektarza oraz rozszyfrowania ich treści ukrytej pod postacią symboli i personifikacji. Dzięki specjalnie przygotowanym kartom zadań zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Obowiązuje rezerwacja miejsc: zapisy@ossolineum.pl / tel. (71) 75 50 651 do 658. Uruchomienie zapisów: 2 września 2019

Dni Seniora trwają we Wrocławiu do 6 października. Pełny spis wydarzeń, organizowanych w ramach Dni Seniora: http://www.seniorzy.wroclaw.pl/sites/default/files/2019-08/harmonogram_2019_DRUK_Nowy_0.pdf

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Możliwość komentowania „Kto Was zaraził teatrem?” – fotorelacja z wykładu została wyłączona

„Średniowieczne skarby Ossolineum” – wystawa ossolińskich zbiorów

Breviarium Romanum, kodeks pergaminowy, rozłożony na poszczególne karty (w trakcie konserwacji), lata 20. XV w. (w internetowym katalogu XIV w.), szkoła niemiecka (656I)

Wszystkich pasjonatów epoki Średniowiecza, miłośników Ossolińskich zbiorów, a także tych, którzy dopiero chcą je odkryć zapraszamy na wystawę „ Średniowieczne skarby Ossolineum”, która potrwa od 4 października do 15 grudnia i  będzie prezentowana w Sali pod Kopułą, w siedzibie Ossolineum, przy ul. Szewskiej 37.

Wystawa czynna jedynie w soboty i niedziele od godz. 10.00 do 18.00.
Wstęp bezpłatny.

Wystawa, prezentująca najcenniejsze ossolińskie kolekcje z epoki średniowiecza, składa się z dwóch części. Pierwsza z nich przedstawia dzieje Śląska w wiekach średnich. Na ekspozycji znajdą się numizmaty (m.in. wrocławskie monety i  złote floreny), najstarsza mapa Śląska oraz pierwszy widok Wrocławia. Na szczególną uwagę zasługują zbiory archeologiczne. Część druga, to opowieść o kulturze i sztuce epoki, ze wskazaniem na średniowieczne wyobrażenie świata (Imago mundi). Prezentowane będą m.in. mapa, ukazująca Ziemię w kształcie tarczy, w której centrum jest Jerozolima, a peryferie ozdabiają monstra ludzkie, a także brewiarze – modlitewniki, zdobione smokami i centaurami, ręcznie przepisywane w średniowiecznych skryptoriach.

Wystawie towarzyszyć będzie prezentacja kopii średniowiecznych miniatur, autorstwa Barbary Bodziony, iluminatora i kaligrafa oraz jej uczniów. Pani Barbara poprowadzi także warsztaty iluminatorskie.

Przygotowano także bogaty program edukacyjny i artystyczny skupiony wokół tematyki wystawyNa każde wydarzenie – wstęp jest bezpłatny. Na niektóre – obowiązują zapisy (terminy zapisów podamy wkrótce).

4 października 2019 (piątek), godz. 17.00

Wernisaż wystawy Średniowieczne skarby Ossolineum
Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

———————————————————————-

5 października 2019 (sobota), godz. 16.00

Warsztat artystyczny: Inicjał – wstęp do iluminatorstwa

Breviarium Romanum, kodeks pergaminowy, rozłożony na poszczególne karty (w trakcie konserwacji), lata 20. XV w. (w internetowym katalogu XIV w.), szkoła niemiecka (656I)

Prowadzenie: Barbara Bodziony

Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Inicjał stanowi najbardziej oryginalny i fascynujący ‘wynalazek’ średniowiecznych iluminatorów. Bardzo szybko przestał pełnić funkcję tylko praktyczną zaznaczającą ważne miejsce w tekście i stał się ważnym elementem dekoracyjnym. Rozmach, precyzja i fantazja iluminatorów malujących inicjały zdumiewa do dziś.

ULOTKA informacyjna

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

———————————————————————-

6 października 2019 (niedziela), godz. 12.00

Warsztat rodzinny: Odkrywamy skarby. Spacer tematyczny po Ossolineum

Prowadzenie: Jakub Bielawski

Start: Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Ekspozycja prezentuje jedne z najciekawszych średniowiecznych obiektów, jakie znajdują się w Ossolineum. Podczas jej zwiedzania obejrzymy monety i pieczęcie, a także rękopisy i rysunki z epoki, najstarsze książki oraz mapy. Obejrzymy również zabytkowe wnętrza barokowego gmachu dawnego klasztoru, w którym wystawa została rozmieszczona.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy

———————————————————————-

9 października 2019 (środa), godz. 11.30

Brzdąc w Ossolineum: Zmysłowe średniowiecze

Prowadzenie: Beata Maćków

Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Spotkanie dla rodziców i dzieci w wieku 0–2 lat, połączone z zajęciami z integracji sensorycznej. W ich ramach uczestnicy zapoznają się ze średniowiecznymi skarbami, a potem wspólnie będą się bawić, tak, żeby rozwijać wrażenia zmysłowe u brzdąców.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy

———————————————————————-

19 października 2019 (sobota), godz. 16.00

Spotkanie z pracownikiem: Z dziejów książki w średniowiecznym Wrocławiu

Prowadzenie: dr Agnieszka Franczyk-Cegła (Dział Starych Druków)

Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

W zbiorach Ossolineum cennym skarbem są inkunabuły – najstarsze książki. Spotkanie będzie okazją do poznania niektórych z nich. Zobaczymy najstarszą Kronikę Świata, i jednocześnie najbardziej ilustrowaną księgę, uznawaną za bestseller swoich czasów. Dowiemy się o działalności najstarszej drukarni we Wrocławiu, o książkach, które wyszły spod jej pras.

———————————————————————-

19 października 2019 (sobota), godz. 17.00

Koncert muzyki średniowiecznej

Zespół Muzyki Dawnej Ars Cantus

Refektarz, Gmach Główny Ossolineum

W programie średniowieczne pieśni Carmina Burana.

Zespół Ars Cantus powstał w roku 2000 jako grupa wokalna związana z Wrocławskimi Kameralistami, pracująca pod kierownictwem artystycznym Tomasza Dobrzańskiego.

Wykonuje muzykę dawnych epok od średniowiecza, do wczesnego baroku.          W roku 2001 na XI Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie za wykonanie średniowiecznych pieśni ze zbioru Carmina Burana zespół został uhonorowany nagrodą im. Zofii Rayzacherowej „za największą indywidualność artystyczną w dziedzinie muzyki dawnej”. W roku 2011 zespół otrzymał nagrodę im. Adama Jarzębskiego „dla najlepszego wykonawcy na XX Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie za wykonanie programu „Mikołaj z Radomia – opera omnia”.

———————————————————————-

20 października 2019 (niedziela), godz. 12.00

Warsztat rodzinny: Średniowieczny Wrocław w ossolińskiej kolekcji. Spacer tematyczny po mieście

Prowadzenie: Monika Trznadel

Start: Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Średniowieczne obiekty związane z Wrocławiem lub do niego nawiązujące zainspirują do wędrówki po mieście. Poszukamy kościołów i fragmentów murów, widocznych na panoramie Wrocławia w starej Kronice Świata. Znajdziemy też miejsce, w którym działała najstarsza drukarnia wrocławska – spod jej pras wyszła mała książeczka w języku łacińskim.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy

———————————————————————-

23 października 2019 (środa), godz. 13.00

Spotkanie dla seniorów: Inkunabuły 500 lat później. Okiem konserwatora 

Prowadzenie: Urszula Wencka (Dział Konserwacji)

Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Dzięki benedyktyńskiej pracy konserwatorów zabytki trwają do naszych czasów. Podczas spotkania poznamy pracę nad książką od zaplecza. Dowiemy się, dlaczego piętnastowieczny papier jest trwalszy od dziewiętnastowiecznego, a także z czego robiono oprawy druków.

———————————————————————-

3 listopada 2019 (niedziela), godz. 12.00

Warsztat rodzinny: Zanim Ziemia była kulą

Prowadzenie: Marta Cękalska

Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Dawny świat to okrągła tarcza z wpisaną figurą Chrystusa, który przez rozpostarte dłonie i stopy określa jego granice. W jej centrum widnieje Jerozolima, a peryferie zamieszkują monstra ludzkie. Będzie to spotkanie ze średniowieczną geografią i o tym, jak sobie wyobrażano świat przed odkryciem Ameryki. W części warsztatowej wykonamy mapę.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy

———————————————————————-

9 listopada 2019 (sobota), godz. 16.00

Spotkanie z pracownikiem: Średniowieczne Imago mundi

Prowadzenie: Piotr Galik (Gabinet Kartografii)

Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Zgodnie z nauką średniowiecza Ziemia to płaska tarcza otoczona wodami, z Jerozolimą w centrum. Dawne mapy ukazujące w ten sposób świat służyły niepiśmiennym pielgrzymom udającym się do Ziemi Świętej. Są one źródłem poznania mentalności ludzi z epoki, w których powstały, ich wyobrażeń i wiedzy o rzeczywistości.

———————————————————————-

9 listopada 2019 (sobota), godz. 17.00

Pokaz tańców średniowiecznych Zespół Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego 

Aula Ossolineum, Gmach Główny Ossolineum

W programie tańce z końca XV wieku, wśród których znajdą się między innymi pawana, saltarello oraz bassa danza.

———————————————————————-

13 listopada 2019 (środa), godz. 11.30

Brzdąc w Ossolineum: Opowieści średniowiecza

Prowadzenie: Beata Maćków

Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Spotkanie dla rodziców i dzieci w wieku 0–2 lat, połączone z zajęciami logopedycznymi, podczas których uczestnicy obejrzą najstarsze księgi, a potem wspólnie będą gimnastykować buzię i język.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy

———————————————————————-

16 listopada 2019 (sobota), godz. 16.00

Warsztat artystyczny dla dorosłych: Laboratorium książki

Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Inspiracją do warsztatów introligatorskich są dawne księgi oprawione w drewno i tłoczoną skórę. Uczestnicy spotkania nauczą się szycia składek, sklejania stron,
oklejania okładki papierem i przy użyciu tradycyjnych technik przygotują własne notesy.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy

———————————————————————-

17 listopada 2019 (niedziela), godz. 12.00

Warsztat rodzinny: Dziwni mieszkańcy najstarszych ksiąg  

Prowadzenie: Martyna Węglarska

Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Dawne księgi ręcznie pisane to raj kolorów i dziwnych stworów. Na kwiecistych łąkach wokół biblijnej sceny ujrzymy ptaki, smoki i węże, centaury i zające. Ale też małych ludzików zrywających owoce. Zachwyt nasz wzbudzi kaligrafia litery oraz skrzący się złotem inicjał. W części warsztatowej spróbujemy swoich sił w zdobieniu tekstu.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy


17 listopada 2019 (niedziela), godz. 18.00, Aula Ossolineum

Koncert Zespołu Muzyki Dawnej Ars Cantus

Koncert monograficzny pokazujący przekrój twórczości Guillaume de Machaut, jednego z najwybitniejszych kompozytorów XIV-wiecznej Francji. Usłyszymy motety łacińskie, ronda, ballady, lais w języku starofrancuskim. Będzie to spotkanie z niezwykle wyrafinowaną polifonią i kunsztowną harmonią. W koncercie bierze udział trójka śpiewaków z towarzyszeniem fidelu, pozytywu i fletu prostego.


27 listopada 2019 (środa), godz. 13.00

Spotkanie dla seniorów: Średniowieczne monety. Okiem konserwatora

prowadzenie: Mariusz Jaskulski (Dział Konserwacji)

Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Zanim monety trafią na wystawę przechodzą długi proces przygotowawczy. Najlepiej o tym opowie konserwator, który je oczyścił i zabezpieczył. To dzięki jego pracy srebro się skrzy, a złoto błyszczy. Na spotkaniu porównywać będziemy dawne monety przed i po renowacji.

———————————————————————-

30 listopada 2019 (sobota), godz. 16.00

Warsztat artystyczny dla dorosłych: Obrazy ze szkła

Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Ponadczasowy urok witraży, tak popularnych w średniowiecznej
architekturze sakralnej, sprawia, że chętnie zdobimy nimi domy, czy też przedmioty
dekoracyjne. Podczas spotkania poznamy meandry witrażownictwa, wyzwolimy
emocje związane z tworzeniem małych form witrażowych.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy

———————————————————————-

1 grudnia 2019 (niedziela), godz. 12.00

Warsztaty rodzinne: Skarby z ziemi wydobyte

Prowadzenie: Grażyna Kryńska

Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Zausznice, paciorki i srebrne blaszki – jaka biżuteria modna była w średniowieczu? Skąd się wzięły na Śląsku dirhemy arabskie i angielskie pensy? Jaką wartość miał grosz w dawnych czasach? Na spotkanie zapraszamy poszukiwaczy skarbów, chętnych dowiedzieć się, jakie „perełki” kryje w sobie ziemia.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy

———————————————————————-

7 grudnia 2019 (sobota), godz. 16.00

Spotkanie z pracownikiem: W średniowiecznym skryptorium

prowadzenie: dr Agnieszka Knychalska-Jaskulska (Dział Rękopisów)

oraz

Koncert muzyki średniowiecznej

Zespół Ensemble Fiorini

Aula Ossolineum, Gmach Główny Ossolineum

Pergaminowe księgi przepisywane przez cierpliwych mnichów nie przestają nas zachwycać. Złote litery i kunsztowne pismo, bogactwo zdobień i ornamentów. Kwieciste łąki ze smokami, pośrodku których sceny z Biblii. Wszystko przeplata się ze sobą. Będzie to spotkanie ze sztuką średniowiecznej kaligrafii i miniaturowym malarstwem. Fascynującą opowieść przeplatać będą m.in. utwory św. Hildegardy z Bingen, chorał gregoriański, chorał bizantyjski w wykonaniu artystów Ensemble Fiorini.

———————————————————————-

11 grudnia 2019 (środa), godz. 11.30

Brzdąc w Ossolineum: Muzyka średniowieczna

Prowadzenie: Aleksandra Dudycz

Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Zajęcia dla rodziców i dzieci w wieku 0–2 lat, połączone z działaniami muzycznymi. W ich trakcie uczestnicy zobaczą średniowieczne rysunki i grafiki a potem wspólnie posłuchają muzyki.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy

———————————————————————-

11 grudnia 2019 (środa), godz. 13.00

Spotkanie dla seniorów: Awers i rewers. Śląskie monety

prowadzenie: Elżbieta Baran (Dział Numizmatyczny)

Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Najstarsze śląskie monety i święty Jan Chrzciciel. Piękne brakteaty i orzeł dolnośląski. Grosze i półgrosze. Złote floreny i florencka lilia. Odkrywać będziemy fascynujący świat ikonografii monet. Poznamy herby awersów oraz symbole rewersów. Dowiemy się, co oznaczała moneta grubsza, i w jakim celu ją wprowadzono.

———————————————————————-

14 grudnia 2019 (sobota), godz. 16.00

Warsztat artystyczny dla dorosłych: Sztuka pięknego pisania

Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Przepisywanie w średniowieczu ksiąg w ciszy skryptoriów wyrabiało cierpliwość i wzmacniało skupienie. Spotkanie
z kaligrafią, to pasjonujące i bardzo twórcze warsztaty, które przypomną, jak przyjemne i kreatywne może być ręczne pisanie.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy

———————————————————————-

15 grudnia 2019 (niedziela), godz. 12.00

Warsztaty rodzinne. Herby i władcy. O czym mówią pieczęcie?

Sala pod Kopułą, Gmach Główny Ossolineum

Pieczęć jest symbolem władzy. Nadaje moc prawną pismu, uwierzytelnia dokumenty. Woskowy odcisk może być również miniaturowym dziełem sztuki. Jaką pieczęcią posługiwała się królowa Jadwiga, a jaką Władysław Jagiełło? Co to jest bulla? Warsztaty będą okazją do poznania ciekawej ikonografii i bogatej symboliki średniowiecznych pieczęci.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy

———————————————————————-

kontakt: edukacja@ossolineum.pl

Wystawa i program edukacyjno-artystyczny, towarzyszący wystawie finansowany jest z zadania publicznego pt. „Wrocław odkrywa. ŚREDNIOWIECZNE SKARBY OSSOLINEUM”. Wystawa z programem edukacyjno – artystycznym”, ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław.

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Możliwość komentowania „Średniowieczne skarby Ossolineum” – wystawa ossolińskich zbiorów została wyłączona

Kolejna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Ossolineum

Zapraszamy na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa – wspólnej inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. Odbędzie się ona w dniach 14-15.09.2019.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich bierze w nich udział już po raz trzeci. Tym razem zapraszamy na wydarzenie pn. „Zrób to sam” podczas którego zaprezentujemy tablicę z plakietkami, przypinkami i nalepkami autorstwa Eugeniusza Geta Stankiewicza i Michała Kasprowskiego, pochodzącą ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Ul. Szewska 37, Refektarz

14 września, godzina 12.00- 15.00

15 września, godzina 12.00-15.00

Wstęp wolny!

Zaprezentowana zostanie tablica zawierająca 217 plakietek, przypinek i nalepek zaprojektowanych przez Eugeniusza Geta Stankiewicza z różnorodnych imprez kulturalnych we Wrocławiu i w Polsce, głównie z lat 1974-1976. Stanowiły one miniatury plakatów promujących te imprezy. Noszone przez ich uczestników pozwalały identyfikować się z daną grupą, określać przynależność do grona fanów. Przypinki, znaczki i nalepki były bardzo popularne w latach 60. i 70 XX wieku. Jednocześnie były tanie i proste w zastosowaniu. Get wielokrotnie podkreślał, że nie uznaje podziału na sztukę wysoką i niską. Bardzo cenił pracę i wykonanie ręczne własnych pomysłów. Cenił też użytkowość sztuki. Ważni byli dla niego również odbiorcy wszystkich małych form sztuki.

Tablica, fotografia ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Ossolineum

Instalację tworzy drewniana tablica, składana w formie dyptyku o wymiarach 100 x 100 cm, z różnorodnymi przypinkami. Wykonawcą instalacji jest Michał Kasprowski. Na co dzień znajduje się ona w Dziale Dokumentów Życia Społecznego, mieszczącym się w budynku Ossolineum na wrocławskich Sołtysowicach. Europejskie Dni Dziedzictwa to okazja, żeby zobaczyć ją w centrum Wrocławia i posłuchać o niezwykłej kolekcji, stanowiącej unikalny dokument środowiska wrocławskiej awangardy lat 60. i 70., gdy życie kulturalne koncentrowało się głównie w studenckich klubach, będących miejscem dla działalności teatrów, grup literackich, plastyków, wydawnictw, festiwali. To niepowtarzalny pod względem formy i treści artystyczny dokument,  odzwierciedlający bogatą historię Wrocławia.

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Możliwość komentowania Kolejna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Ossolineum została wyłączona