Archiwum autora: Agnieszka Topolska

Nagroda „Forum Akademickiego” dla pracowniczki Ossolineum

Z przyjemnością informujemy, że pracowniczka Działu Starych Druków w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, dr Agnieszka Franczyk-Cegła, zdobyła II miejsce w XIV konkursie miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy pod hasłem Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach.

Nagrodzony artykuł dr Agnieszki Franczyk-Cegły pt. Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem… odnosi się do odkrytego przez badaczkę prognostyka astrologicznego na rok 1505 autorstwa Jana z Głogowa. Prognostyki traktowano kilkaset lat temu podobnie, jak dziś traktuje się gazety. Po roku były wyrzucane, stąd do dziś zachowała się ich bardzo niewielka liczba. Badaczka analizuje odkryty tekst jako nośnik treści oraz narzędzie kultury i historii społecznej.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

17 grudnia czytelnie i katalogi Ossolineum będą nieczynne

Czytelnia Główna – wygląd współczesny

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2018 wszystkie czytelnie i katalogi Zakładu Narodowego im. Ossolińskich będą nieczynne.

Za wynikłe z tego niedogodności serdecznie P.T. Czytelników przepraszamy.

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

Arcybiskupi Komitet Charytatywny oczami świadków historii – spotkanie i dyskusja

Plakat wydarzenia

13 grudnia 2018 (czwartek) o godz. 12.00 zapraszamy na spotkanie i dyskusję pt. Ossolińskie świadectwa niepodległej kultury polskiej. W rocznicę ogłoszenia stanu wojennego Ossolineum przypomni wrocławski wkład w polską drogę do wolności i demokracji, jakim był Arcybiskupi Komitet Charytatywny i jego działalność.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku został wprowadzony w Polsce stan wojenny. Rozpoczęły się masowe aresztowania opozycjonistów – działaczy i sympatyków „Solidarności”. Młodzi ludzie z wrocławskich kręgów akademickich, związani z Centralnym Ośrodkiem Duszpasterstwa Akademickiego i Duszpasterstwem Akademickim „Wawrzyny” natychmiast zareagowali na wprowadzone represje polityczne – zbierali informacje o osobach internowanych oraz ich rodzinach w celu udzielenia im natychmiastowej pomocy. Wkrótce działania te połączyły się i zostały wsparte przez dostojników kościelnych, zwłaszcza przez księdza arcybiskupa Henryka Gulbinowicza, który nadał im sformalizowaną strukturę, powołując w marcu 1982 roku Arcybiskupi Komitet Charytatywny. Obdarzył on organizację dużym zaufaniem i nadał jej członkom szerokie kompetencje, mówiąc: „róbcie, co chcecie, a kiedy będą was pytać, to mówcie, że ja wam kazałem”. Dawało to członkom Komitetu możliwość względnie bezpiecznej pracy, pozostawiając swobodę działania i umożliwiając rozwinięcie wielu różnorodnych inicjatyw: pomocy materialnej, medycznej, prawnej, procesowej, zawodowej, finansowej oraz duchowej.

AKCh starał się dotrzeć z pomocą do wszystkich represjonowanych osób na terenie ówczesnej Archidiecezji Wrocławskiej, a także do ich rodzin. Jego członkowie pracowali dobrowolnie i charytatywnie. Zawieszenie stanu wojennego 22 lipca 1983 roku nie przyniosło poprawy sytuacji represjonowanych, dlatego Komitet kontynuował swoją działalność.

Ossolińskie świadectwa niepodległej kultury polskiej to spotkanie i dyskusja z udziałem bohaterów tamtych dni, twórców i osób aktywnie zaangażowanych w działalność Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego.

 

13 grudnia 2018 (czwartek), godz. 12.00
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37
Aula im. prof. M. Gębarowicza

 

PROGRAM:

Niepodległość razy dwa
dr Adolf Juzwenko, Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Wbrew systemowi. Działalność Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu w okresie stanu wojennego
dr Małgorzata Skotnicka-Palka, Dział Dokumentów Życia Społecznego ZNiO

Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, arcybiskup Wrocławia – twórca Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego
prof. dr hab. Roman Duda

Osaczenie – Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz w świetle archiwaliów aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej
dr Stanisław Bogaczewicz, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

Przerwa kawowa

Panel dyskusyjny: Arcybiskupi Komitet Charytatywny we Wrocławiu w oczach jego bohaterów

Paneliści:
red. Maria Woś
prof. dr hab. Roman Duda
ks. Andrzej Dziełak
dr hab. Zbigniew Jakubiec
dr Krzysztof Tabisz

Moderator: dr Adolf Juzwenko

 

Wstęp bezpłatny, rejestracja: zapisy@ossolineum.pl, tel. (71) 75 50 654.

 

Wydarzenie transmitowane będzie na profilu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich na Facebooku.

 

Wydarzenie po patronatem honorowym ks. kard. Henryka Gulbinowicza.

 

Patronat medialny:

 

 

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

 

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Nagroda im. Jerzego Giedroycia dla dr. Adolfa Juzwenki

dr Adolf Juzwenko, Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

29 listopada 2018 dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Adolf Juzwenko, odebrał przyznaną mu w konkursie „Rzeczpospolitej” Nagrodę im. Jerzego Giedroycia.

Nagroda przyznawana jest od 2001 roku instytucjom i osobom, które,jak podkreślał podczas pierwszej edycji konkursu Maciej Łukasiewicz, ówczesny redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”, „bez względu na okoliczności kierują się polską racją stanu, zarówno w wewnętrznej działalności publicznej, jak i poza granicami kraju”. Kapituła XVIII edycji podjęła decyzję o przyznaniu nagrody Adolfowi Juzwence m.in. za jego zasługi dla przywrócenia wielkości Ossolineum. W laudacji, którą wygłosił Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, zaznaczył: – Nagroda im. Jerzego Giedroycia niesie w sobie w tegorocznej edycji dwa nadzwyczajne symbole. Pierwszym jest osoba samego laureata, dr. Adolfa Juzwenki, który dołączył do grona wybitnych lwowskich dyrektorów Ossolineum i jest dla nas wzorem patrioty, działacza publicznego i obywatela. Od 1990 roku dyrektor Biblioteki Ossolineum, a następnie autor idei przywrócenia fundacji narodowej, później, po ustanowieniu fundacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, został jego dyrektorem. To jego dziełem jest nowy wygląd oraz nowa, pełna rozmachu idea dawnego i nowego Ossolineum jednocześnie: dźwignięcie biblioteki, stworzenie Muzeum Pana Tadeusza, odzyskanie wydawnictwa oraz prawne przywrócenie do życia i budowy gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich, kiedyś kluczowej części dawnego Ossolineum. Doprowadził również do budowy nowego typu stosunków z dawnym Ossolineum we Lwowie, gdzie mieści się najważniejsza na Ukrainie Narodowa Biblioteka Naukowa im. Stefanyka, włącznie z utworzeniem tam przedstawicielstwa Ossolineum – mówił Jan Malicki. Dodał, że drugim „laureatem” tegorocznej Nagrody jest sam Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wśród osób nominowanych do Nagrody oprócz Adolfa Juzwenki znaleźli się w tym roku:
Aleksandra Hnatiuk
Piotr Kłoczowski
Wiera Meniok i jej Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza”
Andrzej Peciak

Dotychczas Nagrodę im. Jerzego Giedroycia otrzymali m.in.: historyk Andrzej Sulima Kamiński i malarz Leon Tarasewicz (2017), historycy Timothy Snyder oraz Andrzej Nowak (2012), Krzysztof Czyżewski, założyciel Fundacji Pogranicze (2008), pisarz i teatrolog Jerzy Pomianowski (2006), Zbigniew Gluza i Ośrodek Karta (2003), a także sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik (2003).

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

DZP-2621-25/2018

„Wykonywanie obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanych w budynkach ZNiO we Wrocławiu w ramach okresowych przeglądów i konserwacji oraz bieżących napraw i usuwania zgłaszanych awarii i usterek”. Znak sprawy: DZP-2621-25/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

DZP-2621-25-2018 SIWZ

Załączniki do umowy

DZP-2621-25-2018-Załącznik-Nr-1-formularz-oferty

DZP-2621-25-2018-Załącznik-Nr-2-oświadczenie-o-wykluczeniu

DZP-2621-25-2018-Załącznik-Nr-3-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

DZP-2621-25-2018-Załącznik-Nr-4-grupa-kapitałowa

DZP-2621-25-2018-Załącznik-nr-5-wykaz-usług

DZP-2621-25-2018-Załącznik-nr-6-wykaz-osób

DZP-2621-25-2018 – Załącznik-nr-7-wzór-umowy

 

Opublikowano Poszczególne przetargi | Skomentuj

Wileńska wystawa „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat «Pan Tadeusz»”

27 listopada 2018 otwarta została wystawa organizowana przez Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Adama Mickiewicza oraz Instytut Polski w Wilnie.

W uroczystości otwarcia wziął udział minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier prof. dr hab. Piotr Gliński. Ossolineum reprezentował dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Adolf Juzwenko.

 

 

 

Litwo, ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz
wystawa poświęcona stuleciu odrodzenia państwowości Litwy i Polski (1918–2018)
27 listopada 2018–24 lutego 2019
Muzeum NarodowePałac Wielkich Książąt Litewskich
Wilno, Litwa

Wileńska wystawa Litwo, ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz to jedno z najważniejszych związanych z Polską wydarzeń organizowanych na Litwie w setną rocznicę odrodzenia państwowości obu narodów. Unikatowy rękopis Pana Tadeusza, który dopiero po raz drugi zostanie zaprezentowany poza granicami kraju, stanowi przyczynek do szerszej debaty związanej z historią i kulturą Polski oraz Litwy. Poemat Adama Mickiewicza na przestrzeni lat był punktem zaczepienia w debacie związanej z tożsamością narodową i dziedzictwem kulturowym. W 1834 roku Pan Tadeusz stanowił ważny kontekst w rozważaniach na temat romantycznej wizji odzyskania niepodległości, która w listopadzie 1918 roku zamieniła się w rzeczywistość. Epopeja przez lata traktowana była jak „biblia” podpowiadająca systemy wartości społecznych i estetycznych. Uniwersalna wizja skonstruowana przez Mickiewicza to doskonałe narzędzie, które może pomóc w zrozumieniu sytuacji politycznej i historycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz późniejszych trudnych dziejów. Nowa interpretacja utworu tworzona przez kontekst wystawy „Litwo, ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz” być może ułatwi i Litwinom, i Polakom wzajemne zrozumienie swojej wielowiekowej, trudnej historii.

Na wystawie „Litwo, ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz” będzie można obejrzeć nie tylko rękopis Pana Tadeusza wypożyczony z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ale również zabytki związane z kolejnymi etapami biografii Adama Mickiewicza, kontekstem powstania dzieła oraz jego tłem historycznym. Prezentowane obiekty pochodzą z kolekcji polskich i litewskich, m.in. Muzeów Narodowych w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, Muzeum Wojska Polskiego, Państwowego Muzeum Etnograficznego, Muzeum Literatury w Warszawie, a także Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Zamku Królewskiego na Wawelu.

Organizatorzy:

Niepodległa 
Instytut Adama Mickiewicza
Instytut Polski w Wilnie
Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Zamek Królewski na Wawelu

Patronat:

Honorowy Patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Honorowy Patronat Wiceprezesa Rady Ministrów prof. dr. hab. Piotra Glińskiego
Honorowy Patronat Premiera Rządu Republiki Litewskiej Sauliusa Skvernelisa
Patronat Minister Kultury Republiki Litewskiej Liany Ruokyte-Jonsson

Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w zbiorach Ossolineum

Sto lat temu, 11 listopada 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość. Droga do wolności była długa i wyboista, kosztowała wiele ofiar, krwi i łez. Wreszcie, po stu dwudziestu trzech latach zaborów Rzeczpospolita wróciła na mapy świata. W zbiorach Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich znajdziemy wiele pamiątek przeszłości, milczących świadków walki o niepodległość i dokumentów pierwszych dni chwały i dumy narodowej.

Z okazji okrągłej, setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości prezentujemy skromny wycinek zbiorów Ossolineum, które powstało w pierwszych dekadach niewoli. Do 1918 roku było wyspą polskości na terytorium okupowanym przez kraje zaborcze, służąc od początku swego istnienia ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego i podtrzymaniu polskiej tożsamości narodowej.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

DZP-2621-23/2018

Usługa wykonywania druku Katalogu dla Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, DZP/2621-23/2018.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Opublikowano Poszczególne przetargi | Skomentuj

12 listopada dniem wolnym

Przypominamy, że 12 listopada 2018 jest ustawowym dniem wolnym od pracy. W związku z tym Zakład Narodowy im. Ossolińskich będzie tego dnia nieczynny.

Do korzystania ze zbiorów Ossolineum zapraszamy ponownie od wtorku, 13 listopada.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Praca: specjalista ds. produkcji książek w Wydawnictwie Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, ul. Szewska 37, poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. produkcji książek w Wydawnictwie Ossolineum.

Miejsce zatrudnienia: Wrocław
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat

Opis stanowiska:

Obowiązkiem osoby zatrudnionej na stanowisku będzie koordynowanie prac nad produkcją książek Wydawnictwa Ossolineum, w szczególności:

– ustalanie technicznych cech publikacji kierowanych do druku

– sporządzenie kalkulacji kosztów druku

– przygotowywanie umów i innych dokumentów związanych z produkcją książek

– kontaktowanie się z grafikami i typografami współpracującymi z Wydawnictwem

– edycja materiałów graficznych i redakcja techniczna

– przekazywanie materiałów do drukarni i nadzór nad procesem druku

– współpraca z innymi działami Wydawnictwa, udział w kolegiach redakcyjnych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

– wykształcenia wyższego

– znajomości etapów pracy nad książką i zasad edycji tekstu

– znajomości podstaw składu i projektowania graficznego

– umiejętności obsługi programów Adobe InDesign i Photoshop

– dobrej znajomości materiałów drukarskich i procesów poligraficznych

– dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie

– bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole

– wiarygodności, komunikatywność i elastyczność.

 

Oferujemy:

– pracę w jednym z najbardziej prestiżowych wydawnictw w Polsce

– współpracę z doświadczonym zespołem

– wynagrodzenie stosowne do czasu pracy i zakresu obowiązków

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i stabilność zatrudnienia

– świadczenia socjalne

– możliwość rozwoju zawodowego i awansu.

Listy motywacyjne wraz z CV przyjmujemy do 16 listopada 2018 roku pod adresem: barbara.piaskowska@ossolineum.pl. W temacie wiadomości prosimy o wpisanie: Specjalista do spraw produkcji książek, a w CV o zawarcie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji, określonych w Polityce Informacyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich dostępnej pod adresem: https://bip.ossolineum.pl/ochrona-danych-osobowych/.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z zapisami Polityki Informacyjnej ZNiO.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o wpisanie w temacie wiadomości: Specjalista do spraw produkcji książek.

 

 

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj