Archiwum autora: Agnieszka Topolska

Oferta specjalna dla szkół i przedszkoli – lekcje muzealne i warsztaty

Gra „Piast” w 2013 roku wydana została ponownie w postaci reprintu wzbogaconego nowymi elementami

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Zakład Narodowy im. Ossolińskich wraz z Muzeum Pana Tadeusza zaprasza szkoły i przedszkola do skorzystania ze specjalnej oferty zajęć.

 

LEKCJA MUZEALNA
Bibliotekarz – wizjoner. Józef Maksymilian Ossoliński w walce o niepodległość.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób regały pełne książek i szuflady ze starymi medalami stały się bronią w walce o wolność, kto i w jakim celu założył Ossolineum oraz czy ten projekt się udał. Będzie to świetna okazja, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób znajomość historii i literatury stały się siłą Polaków, w czasie gdy kraj był pod zaborami. Ilustracją do części praktycznej zajęć będzie gra planszowa „Piast”.

WIEK UCZESTNIKÓW
dla szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych

CZAS TRWANIA
75 min.

MIEJSCE
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37, Wrocław

FORMULARZ REZERWACJI
www.muzeumpanatadeusza.pl (zakładka EDUKACJA)

KOSZT ZAJĘĆ
150 zł za grupę od 16 do 30 osób
100 zł za grupę do 15 osób

 

 

WARSZTAT ARTYSTYCZNY
W bieli i czerwieni. Warsztaty graficzne

Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości zapraszamy na specjalne warsztaty, w trakcie których uczestnicy odtworzą w technice graficznej polskie symbole narodowe. Wspólna praca warsztatowa będzie impulsem do rozmowy na ważne tematy związane z tożsamością narodową i patriotyzmem. Warsztat odbywa się częściowo w sali warsztatowej oraz w wybranej przestrzeni ekspozycji.

WIEK UCZESTNIKÓW
dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych

CZAS TRWANIA
75–90 minut

MIEJSCE
Muzeum Pana Tadeusza
Rynek 6, Wrocław

FORMULARZ REZERWACJI
www.muzeumpanatadeusza.pl (zakładka EDUKACJA)

KOSZT ZAJĘĆ
200 zł za grupę od 16 do 30 osób
150 zł za grupę do 15 osób

 

KONTAKT
Dział Edukacji
edukacja@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 651


 

>>>>OFERTA EDUKACYJNA OSSOLINEUM DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

>>>>OFERTA WARSZTATÓW RODZINNYCH

>>>>WYKŁADY OTWARTE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

>>>>WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

Wydawnictwo Ossolineum zaprasza na spotkanie autorskie z Jerzym Jarniewiczem

Spotkanie autorskie z Jerzym Jarniewiczem

Wydawnictwo Ossolineum i Muzeum Pana Tadeusza zapraszają na spotkanie z Jerzym Jarniewiczem, poetą, tłumaczem, eseistą, autorem książki Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze. Punktem wyjścia esejów jest teza o nieprzekładalności literatury – nieprzekładalności, która, paradoksalnie, zostaje uznana za rację bytu przekładu.

„Zwierzając się ze swojej niewiary w możliwość przekładu, myślę oczywiście nie o przekładzie w ogóle, ale o przekładzie literackim, bo jest on pojęciem wewnętrznie sprzecznym: chodzi w nim, mówiąc najprościej, o to, by powiedzieć to samo, ale w innym języku, czyli inaczej. To samo, ale inaczej. Tymczasem w literaturze (przede wszystkim w literaturze) to, jak się mówi, jest tym, co się mówi. A kiedy się mówi inaczej, mówi się co innego – pisze Jarniewicz”.

W rozmowie z autorem udział wezmą Dorota Kozińska, tłumaczka, krytyczka muzyczna i operowa oraz redaktor naczelny Wydawnictwa, poeta Dariusz Sośnicki.

 

17 października 2018 (środa), godz. 17.00
Muzeum Pna Tadeusza (Kamienica Pod Złotym Słońcem, Rynek 6)
Wstęp wolny

 

 

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

„Rodzina Bernigerothów” – wykład z cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia”

18 października o godz. 18.00 zapraszamy na wykład Rodzina Bernigerothów – tajemnice warsztatu lipskich rytowników, który zainauguruje tegoroczną odsłonę cyklu Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia.

Wykład poświęcony będzie rodzinie lipskich rytowników Martinowi i Johannowi Martinowi Bernigerothom. Ten uzdolniony ojciec i jego syn wykonali łącznie blisko trzy i pół tysiąca portretów. Martin Bernigeroth od 1707 roku odnotowywany był jako elektorski rytownik. Powstały wówczas liczne portrety Augusta II i Augusta III oraz wielu innych dostojników i urzędników związanych z dworem. Johann Martin Bernigeroth tworzył w manierze ojca, w którego warsztacie pracował do 1733 roku. Rzadko wówczas sygnował ryciny swoimi inicjałami, przeważnie dodawał do sygnatury, jakiej używał Martin Bernigeroth, zwrot le fils. Po śmierci ojca prowadził warsztat razem z bratem, Johannem Benedictem (17161764). W 1762 roku otrzymał tytuł nadwornego rytownika Augusta III.

Bernigerothowie, z racji swojej funkcji nadwornych rytowników, musieli odznaczać się niezwykłą biegłością w sztuce miedziorytniczej. Już w 1753 roku w Hamburgisches Magazin oder gesammlete Schriften, zum Unterricht und Vergnügen, aus der Naturforchung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt ukazał się tekst poświęcony Martinowi Bernigerothowi, w którym to F. C. Lesser wychwala jego erudycję, podziwia dokładność rysunku, umiejętność ręki, elegancję, wzniosłość, słodycz i wyróżnia jego miedzioryty z tłumu innych.

Uczestnicy spotkania, na przykładzie prac autorstwa Bernigerothów znajdujących się w zbiorach Ossolineum, poznają sylwetki samych miedziorytników oraz tajniki ich warsztatu. Poznają wzorce, które ci rytownicy wykorzystywali w swoich pracach oraz przykłady ich wielokrotnego użycia i przetworzenia na własne potrzeby. W trakcie dyskusji zastanowimy się nad rolą, jaką w procesie powstania grafiki portretowej pełnił rytownik.

Wykład wygłosi Joanna Błoch (Dział Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich w Ossolineum)

Miejsce: Refektarz Ossolineum, ul. Szewska 37

Wstęp wolny.

Martin Bernigeroth, „Autoportret”, XVIII w., miedzioryt [w:] Blank Johann Leonhard Bildnisse berühmter Künstler, Buchӓndler…., Nürnberg 1779

—————

Cykl wykładów Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia jest okazją do spotkania z historią Zakładu Narodowego i bogactwem ossolińskich zbiorów.

Już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie.
8 listopada 2018
Tajemnice barokowych obrazów – zakon krzyżowców i Johann Christoph Lischka
dr Emilia Kłoda (Dział Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich w Ossolineum)

 

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

Ossolineum wzięło udział w organizacji gry miejskiej poświęconej Orlętom Lwowskim

Podziękowanie wojewody dolnośląskiego za udział w organizacji gry miejskiej Orląt Cień

29 września odbyła się we Wrocławiu gra miejska Orląt Cień organizowana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach programu „Niepodległa”. Celem gry było przekazanie młodzieży historii Orląt Lwowskich za pośrednictwem atrakcyjnej dla młodych gry miejskiej.

 

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Warsztaty Rodzinnej Pracowni Ilustracji ruszają w niedzielę 14 października

Biblia, cum additione Menardi monachi, Nürnberg, Anton Koberger, 14 IV 1480, fot. Roland Okoń

Rękopisy ze Smoczej Jamy to pierwsze zajęcia odbywające się w ramach nowego cyklu bezpłatnych warsztatów rodzinnych przygotowanych na obecny sezon przez Dział Edukacji Ossolineum. Zajęcia odbędą się 14 października 2018 (niedziela) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w budynku Starej Plebanii (pl. Nankiera 17). Zapisy odbywają się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza (ZAPISZ SIĘ).

Podczas październikowych warsztatów będzie okazja do spotkania z najstarszymi książkami z ossolińskiej kolekcji. Uczestnicy warsztatów będą mogli przyjrzeć się im z bliska, rozszyfrować, jakie postaci i dziwne kreatury przycupnęły na kartach manuskryptów i starych druków. Na koniec samodzielnie zilustrują jedną z najstarszych polskich baśni o groźnym smoku.

Zapisy na warsztaty uruchamiane są 20. dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia. Formularz zapisów dostępny jest na podstronie Rodzinnej Pracowni Ilustracji i w zakładce Rezerwacja zajęć. Zajęcia przeznaczone są dla całych rodzin z dziećmi w wieku 7–12 lat.

 

Pośród ponad miliona książek, które są przechowane w ossolińskich magazynach bibliotecznych można odnaleźć nie tylko arcydzieła literatury pięknej czy poważne dzieła naukowe, ale także baśnie, bajki i legendy. Niektóre bardzo skromnie wydane, ale niebywale stare, inne bajecznie kolorowe i cudownie ilustrowane.

Na comiesięcznych niedzielnych warsztatach z cyklu Rodzinna Pracownia Ilustracji będziemy odkrywać książkowe skarby z bibliotecznych magazynów oraz zainspirowani nimi – próbować swych sił w przeróżnych technikach plastycznych, tworząc swoje własne ilustracje baśni, wierszy, legend i opowieści.

Prowadzenie: Aldona Mikucka (Dział Edukacji ZNiO)

ZAPISY

 

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

Wykłady naukowe o charakterze otwartym

10 października o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej ZNiO (Stara Plebania, pl. Nankiera 17) odbędą się dwa wykłady naukowe o charakterze otwartym dotyczące zagadnień z obszaru numizmatyki i badań archeologicznych. Wstęp wolny.

W starożytności monety były podstawową formą „środków masowego przekazu” i stanowiły medium komunikacji władzy miejskich, dynastycznych lub religijnych. Wizerunki monetarne rzucają światło na społeczności, którym służyły. Jednocześnie znaleziska monet są świadectwem ich obiegu na danym terenie i wydarzeń historycznych, a same monety – zmieniających się wpływów kulturowych. Dwa wykłady naukowe o charakterze otwartym będą okazją do zapoznania się z bogatą symboliką dawnych monet i odkrytymi ostatnio skarbami.

 

PROGRAM:

godz. 12.00
dr Haim Gitler (Muzeum Izraelskie w Jerozolimie), Iconographic Fusion in the Late Persian and Early Hellenistic Periods in Palestine – Some Chronological Aspects [Przenikanie się ikonografii późnego okresu panowania perskiego i wczesnego okresu hellenistycznego w Palestynie – wybrane aspekty chronologiczne]

Rodzime mennictwo Palestyny można podzielić na cztery główne strefy geograficzne: Filistia poczynając od lat 450–440 przed Chr., a następnie w IV w. przed Chr. Juda, Samaria i Edom. Wykład będzie dotyczył monet filistyńskich. Wyobrażenia na tych monetach miały bogaty, lokalny, społeczno-polityczny program wizualny. Monety stanowiły trwałe i bezpośrednie formy komunikacji i odzwierciedlały ówczesne mody, obce wpływy (greckie, anatolijskie, fenickie, perskie, egipskie), wydarzenia historyczne. Obowiązujące teorie dotyczące datowania emisji monet filistyńskich i chronologii ich obiegu na terenie Palestyny zostaną poddane krytyce na podstawie kontekstu archeologicznego i składu czterech różnych skarbów monet, zarówno publikowanych, jak i nieznanych dotąd w literaturze.

dr HAIM GITLER – ur. 1962 w Meksyku, wyemigrował do Izraela w 1974. W 1993 ukończył Wydział Archeologii Hebrajskiego Uniwersytet w Jerozolimie. W 2011 obronił doktorat na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Laureat licznych grantów m.in. The Weizmann Institute of Science, Tel Aviv University oraz stypendysta m.in. Polskiej Akademii Nauk, American Numismatic Society, Ashmolean Museum, Oxford, Prussian Cultural Heritage Foundation Scholarship przy Muzeach Berlińskich. W latach 1983–1985 brał udział w wykopaliskach: City of David Excavations, Tel Dor Excavations, Ekron Excavations. W latach 1987–1993 pełnił funkcję młodszego kustosza w Muzeum Izraela oraz asystenta (do 1995) profesora Ya’akova Meshorera. Wykładowca numizmatyki na Uniwersytecie Hebrajskim (wydział Rehovot; 1996–1998) i członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Israel Numismatic Journal” (1993–2005). W latach 2005–2016 był Prezesem Izraelskiego Towarzystwa Numizmatycznego, a w latach 2009–2015 – członkiem Komitetu Banku Izraela ds. Planowania Emisji Monet, Banknotów i Monet Pamiątkowych. Wykładowca numizmatyki na Uniwersytecie w Tel Awiwie (2010–2014). Od 1994 roku do chwili obecnej pełni funkcję kustosza w Muzeum Izraela w Jerozolimie oraz, od 2013, głównego kustosza do spraw archeologii. Od 2000 roku jest kierownikiem jerozolimskiego oddziału Izraelskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Uczestnik i wykładowca międzynarodowych kongresów numizmatycznych. Autor i współautor wielu uznanych publikacji i artykułów naukowych.

 

godz. 13.30
dr Marcus Peter (Uniwersytet w Bernie), The use of Roman coinage in the light of new hoards [Użytkowanie monet rzymskich w świetle nowo odkrytych skarbów monet]

Dwa duże skarby monet rzymskich zostały odkryte w Szwajcarii w kolejnych latach 2014 i 2015. Każdy z nich zawierał ponad cztery tysiące monet i oba zostały ukryte w końcu III w. po Chr. Choć podobne skarby odkrywane wcześniej były (i wciąż są) interpretowane jako świadectwo najazdów barbarzyńskich lub innych, równie dramatycznych wydarzeń, skład nowych znalezisk sugeruje inne wytłumaczenie.

dr MARCUS PETER – ur. 1960, profesor Archeologii Pradziejowej, Wczesnohistorycznej i Klasycznej oraz Dawnej Historii na Uniwersytecie w Bazylei. W 1987 roku uzyskał magisterium z archeologii pradziejowej i wczesnohistorycznej, a następnie w 1996 obronił doktorat na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (temat: Untersuchungen zu den Fundmünzen aus Augst und Kaiseraugst / Badania nad znaleziskami monet z Augst i Kaiseraugst). W tym samym roku był stypendystą C. M. Kraay w Oksfordzie. Od 1975 roku uczestniczy corocznie w badaniach archeologicznych nie tylko w Szwajcarii, ale także w Anglii, Izraelu, Jordanii i Turcji. Już w 1976 roku rozpoczął opracowywanie znalezisk monet, najpierw z wykopalisk w Jerash w Jordanii, prowadzonych przez Uniwersytet w Bazylei, a następnie z Pergamonu w Turcji i Petry w Jordanii. Opracowywanie materiału numizmatycznego ze stanowiska Augusta Raurica rozpoczął w 1983 roku. Od 1996 wykładowca, a od 2010 docent, specjalista w zakresie numizmatyki antycznej na Uniwersytecie w Bernie. Autor ponad stu publikacji, w tym dwóch tomów inwentarzy znalezisk monet z Augusta Raurica. W latach 1996–2003 redaktor najważniejszego czasopisma naukowego o profilu numizmatycznym w Szwajcarii pt.”Schweizerischen Numismatischen Rundschau”. Od 2002 roku wiceprezes  Szwajcarskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

 

Prowadzenie: dr Adam Degler, Dział Numizmatyczny Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich

 

 

Wizyta finansowana jest ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Visiting Professors, fundusz Scientiae Wratislavienses.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Pracownicy Ossolineum na konferencjach naukowych

dr Adolf Juzwenko, dyrektor ZNiO, fot. Andrzej Niedźwiecki

Pracownicy merytoryczni Biblioteki Ossolineum w najbliższych tygodniach wezmą udział w licznych konferencjach naukowych, podczas których będzie można wysłuchać ich wystąpień dotyczących przeszłości Zakładu Narodowego, jak i ossolińskich zbiorów.

W dniach 57 października we Wrocławiu odbędzie się VIII Konferencja Naukowa Edukacja – Kultura – Społeczeństwo i I Śląskie Seminarium Dydaktyków i Nauczycieli Historii: (Nie)podległe państwo, edukacja, kultura, społeczeństwo. Referat pt. W (nie)podległej Polsce. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku wygłosi dr Małgorzata Skotnicka-Palka z Działu Dokumentów Życia Społecznego. Miło nam tym bardziej, że dr Skotnicka-Palka pełnić będzie także funkcję sekretarza naukowego konferencji (razem z dr Barbarą Techmańską).

5 października we Lwowie Joanna Błoch z Działu Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich wygłosi wykład Tabakierki z Muzeum Lubomirskich – wstęp do badań  rzemiosła w dawnych zbiorach Ossolineum podczas międzynarodowej konferencji Muzeum jako platforma dialogu organizowanej przez Lwowskie Muzeum Historyczne. 6 października we Lwowie referaty wygłoszą podczas tego wydarzenia dyrektor Ossolineum, dr Adolf Juzwenko (Historia Muzeum Książąt Lubomirskich), Anita Soroko z Działu Interpretacji „Pana Tadeusza” (Miniatury z kolekcji Lanckorońskich ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich) i dr Adam Degler z Działu Numizmatycznego Muzeum Książąt Lubomirskich w Ossolineum (Projekt realizowany we współpracy Polski i Ukrainy – publikacja kolekcji antycznych monet ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego).

W dniach 1819 października zapraszamy do Torunia, gdzie podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa organizowanej przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dr Marta Pękalska (kierownik Działu Informacji Naukowej ZNiO) wygłosi referat Biblioteka Ossolineum a cenzura biblioteczna PRL.

Kilka dni później we Lwowie dr Marta Pękalska zaprezentuje referat Działalność wydawnicza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1828–1939 na tle ruchu wydawniczego Lwowa podczas organizowanej przez Bibliotekę Naukową Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki konferencji pt. Biblioteka Universitatis: pamięć – dialog– reinterpretacja (25–27 października). W ramach tego wydarzenia będzie można wysłuchać także referatów: Księgozbiór Piotra Krausnekera (1763–1842) w Bibliotece Ossolineum (dr Dorota Sidorowicz-Mulak, kierownik Działu Starych Druków), Kolekcja inkunabułów i druków XVI-wiecznych Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego (dr Agnieszka Franczyk-Cegła, Dział Starych Druków) i Prasa polska (1801–1939) w zbiorach Biblioteki Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki: charakterystyka najważniejszych grup wydawnictw periodycznych (Ryszard Nowakowski, Dział Nowych Druków Ciągłych).

 

 

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Nowe regulaminy wypożyczania książek z Biblioteki Ossolineum

Od 1 października 2018 roku obowiązują nowe regulaminy wypożyczania książek z Biblioteki Ossolineum. Wszystkie regulaminy dotyczące wypożyczeń w ramach Wypożyczalni Miejscowej ZNiO, Wypożyczalni Działowej ZNiO i Regulamin Rekompensowania Utraty Druków znajdują się w zakładce Regulaminy.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

„Trylogia” Henryka Sienkiewicza wpisana na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata

28 września w Belwederze, Rezydencji Prezydenta RP, odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisania na Krajową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata dwudziestu jeden obiektom. Wśród wyróżnionych obiektów znalazły się rękopisy Trylogii Henryka Sienkiewicza – Ogniem i mieczem, Potopu i Pana Wołodyjowskiego pozostające w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata wzbogacana jest o nowe obiekty co dwa lata, teraz odbyła się jej trzecia edycja.

 

 

Program Pamięć Świata powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 roku. Jego celem jest utrwalanie wielowiekowego dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości, nie tylko poprzez podejmowanie działań na rzecz jego ochrony, ale też upowszechnianie wiedzy o nim i jak najszersze udostępnianie społeczeństwu.

W wyniku prac Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata, w skład którego wchodzą przedstawiciele największych polskich bibliotek, archiwów oraz środowisk naukowych, a któremu dziś przewodniczy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
dr Wojciech Woźniak, w 2014 roku powstała Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata.

Co dwa lata Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata zyskuje kolejne wyjątkowe obiekty przechowywane w archiwach, bibliotekach, muzeach i instytutach. Każdy z nich niesie doniosłe znaczenie dla dziejów, kultury i tożsamości naszego kraju. Trzecia edycja Listy została poświęcona zachowanym do dzisiaj świadectwom dążeń niepodległościowych Polaków oraz odradzającego się państwa polskiego po stu dwudziestu trzech latach niewoli. Obchodzona w tym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości skupiła uwagę członków Komitetu na tym właśnie kontekście. Dlatego wpisami uhonorowano obiekty, które ukazują całe spektrum tamtych wydarzeń i stanowią unikatowe pomniki polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego przechowywanego w instytucjach w kraju i za granicą.

Ideą wydarzenia jest skupienie uwagi społeczeństwa na znaczeniu dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie wiedzy o obiektach będących świadectwem historii Polski w drodze do odzyskania niepodległości. W tym celu zabytkowe przestrzenie Belwederu w dniach 29 i 30 września zostaną udostępnione dla wszystkich zainteresowanych podczas Dni Otwartych. Odwiedzający będą mogli obejrzeć wystawę ‘Pamięć Polski. Dokumenty Niepodległej’ prezentującą wspomniane eksponaty. Wstęp podczas Dni Otwartych od godziny 11.00 do 17.00 jest wolny.

 

Wystawa „Dokumenty Niepodległej”, 29-30 września 2018

Tegoroczne wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

„#muzealniaki – muzeum nie tylko dla dużych!” Międzynarodowa Konferencja Wyszehradzka

#muzealniaki – muzeum nie tylko dla dużych

Od 27 do 29 września w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich odbywa się Międzynarodowa Konferencja Wyszehradzka #muzealniaki – muzeum nie tylko dla dużych! To okazja do wymiany doświadczeń i inspiracji w pracy z nieoczywistym gościem muzeum czy galerii sztuki – dzieckiem w wieku do 3 lat oraz jego rodzicem.

Wielu rodziców, planując weekendowe atrakcje dla swoich pociech, staje przed dylematem: czy dzieci w muzeum nie będą się nudzić? Czy przypadkiem nie zniszczą eksponatów lub nie zakłócą wizyty innym zwiedzającym? Czy z niemowlakiem można w ogóle przyjść do muzeum czy galerii sztuki? Co maluchy zyskają na wizycie w takiej placówce? Czy znajdzie się tam miejsce, by dziecko przewinąć lub nakarmić? W końcu: czy trzeba się do wizyty wcześniej przygotować? Celem akcji #muzealniaki, którą zainicjowało Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, jest udowodnienie, że wizyta w muzeum czy galerii sztuki może być dla rodziców z dziećmi niezwykle interesującą przygodą. Instytucja kultury często okazuje się miejscem pozytywnie wpływającym na percepcję i rozwój dzieci, ale jest też wciąż – z jednej strony dla osób, które tworzą program instytucji, a z drugiej dla rodziców – miejscem do tego celu nieoczywistym.

Zdaniem organizatorów akcja #muzealniaki ma potencjał, aby wejść z poziomu regionalnego na krajowy i międzynarodowy. Przyczynkiem do tego ma stać się właśnie konferencja, na którą zapraszamy gości z Polski i pozostałych krajów grupy V4 (Czechy, Słowacja, Węgry). Celem spotkania będzie wspólna analiza oferty kulturalnej dostępnej dla najmłodszych i ich rodziców w każdym z krajów oraz debata, jak w tym kontekście zlikwidować bariery i wzajemną nieufność, które są zarówno po stronie widza, jak i muzealnika.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

PROGRAM

27 września 2018 (czwartek), godz. 10.00–18.30
Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6

10.00–14.00 | Sesja I | Z perspektywy rozwoju dziecka, prowadzenie: dr Monika Bronowicka
10.00 Rozpoczęcie konferencji
10.30 Ekspercki panel dyskusyjny
10.40 Wpływ muzeów na dzieci i rodziców (rodziny) – Alena Belková, Múzeum v Kežmarku
10.50 Muzeum jako przyjaciel przedszkoli – jak nauczyciele przedszkolni korzystają z muzeów? – Hajnal Kassai, Ministerstwo Zasobów Ludzkich, Węgry
11.10 Jak muzeum wpływa na rozwój małego dziecka? – Joanna Gala, pedagog, kulturalne przedszkole Mali Zdobywcy
11.30 Tylko dla dorosłych? Muzea i wystawy, które nie są przeznaczone dla dzieci – Tomasz Michaldo, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
11.50 dyskusja

12.30 | Muzea i galerie sztuki jako instytucje wspierające rozwój dziecka i kształtujące jego więź z rodzicem – zgłoszone wystąpienia, prowadzenie: Monika Nowak
12.30 Czego dzieci i ich rodzice potrzebują od muzeum – Ivana Kocichová, Národní Muzeum, Praga
12.40 Muzeum w Kežmarku i jego działania dla dzieci i rodziców – Barbora Thomayouvá, Múzeum v Kežmarku
12.50 Sensualne poruszenie, jak maluchy zainteresować sztuką współczesną – Agata Iżykowska-Uszczyk, Pawilon Czterech Kopuł, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
13.00 dyskusja
13.20 Swobodny czy zorganizowany? – o poszukiwaniu złotego środka przy tworzeniu wartościowego programu dla najmłodszych i ich opiekunów – Zofia Zaccaria, Anna Zajda, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
13.30 Muzeum militarne. Co wyznacza granicę przestrzeni „zakazanej” dla dzieci? – Tatiana Baczyńska, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
13.40 Sztuka patrzenia, sztuka pokazywania” – O trudnościach, blokadach i niewątpliwych zaletach wprowadzania dzieci w wieku 0–2 w świat sztuki współczesnej – Barbara Przerwa, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
13.50 Sensoryczne szaleństwo, czyli o dzieciach i rodzicach w instytucji kultury – Anna Pikuła, Dorota Piwowarczyk, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
14.00 dyskusja

14.20 przerwa obiadowa

15.20–18.00 | Sesja II | Z perspektywy marketingu
15.20 Muzeum – rodzice. Jak promować ofertę dla najmłodszych? – panel dyskusyjny z udziałem: Magdaleny Kostyszyn (blog Venila Kostis, agencja PR be frank), Sylwii Gorzak (Wrocławski Teatr Lalek), dr Moniki Hajdas (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Marty Lipczyńskiej-Gil (wydawnictwo Hokus-Pokus), Łukasza Dębskiego (Festiwal Literatury dla Dzieci);
prowadzenie: dr Marcin Hamkało (Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich)

16.30 przerwa kawowa

17.00 | Oferta muzealna jako „produkt” dla małych dzieci? O skutecznej promocji instytucji kultury – wystąpienia zgłoszone, prowadzenie: Alicja Kliber
17.00 #muzealniaki, czy muzeum to miejsce dla niemowlaka? – dr Monika Bronowicka, Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
17.10 Promocja akcji #muzealniaki jako kampanii społecznej skierowanej do rodziców – Agnieszka Śrutwa, Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
17.20 Rodzina, rodzic i dziecko jako odbiorcy komunikacji marketingowej muzeum – dr Joanna Macalik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
17.30 Mądra oferta. Mądry komunikat – przykłady skutecznego komunikowania się pracowników instytucji kultury z opiekunami dzieci do 3. roku życia – Anna Tuderek, stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
17.40 dyskusja

18.00 bankiet

 

28 września 2018 (piątek), godz. 10.00–18.30
Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6

9.00 | Kampania społeczna #muzealniaki – spotkanie organizacyjne dotyczące rozszerzenia akcji

10.00–14.00 | Sesja III | Z perspektywy rodzica
10.00 ekspercki panel dyskusyjny z udziałem rodziców, prowadzenie Aldona Mikucka
10.00 „Strach się bać” i „nie patrz na to”. O granicach doświadczenia i barierach u dorosłych – Krzysztof Dobrowolski, Centrum Sztuki WRO
10.20 Pierwsza wizyta w muzeum. Kiedy i dokąd? – Agnieszka Wańczyk, Jakub Wańczyk, edki blog
10.40 Jak dzieci ratują świat. Projektowanie uniwersalne dla instytucji kultury – Katarzyna Roj, Galeria Dizajn BWA Wrocław
11.00 #muzealniaki z punktu widzenia rodzica – Klaudia Derebecka, Sis&kids blog
11.20 dyskusja panelowa z udziałem rodziców

12.00 przerwa kawowa

12.30 | Rodzic w muzeum – zgłoszone wystąpienia, prowadzenie: Maria Marszałek
12.30 Muzealni debiutanci – okiem edukatora – Katarzyna Maziarz, Muzeum Narodowe w Krakowie
12.40 Muzealni debiutanci – okiem rodzica – Maria Masternak, Muzeum Narodowe w Krakowie
12.50 Rodzice z dziećmi w Centrum Historii Zajezdnia. Atrakcje, ułatwienia, innowacje – Ewa Woźniak–Wawrzyniak, Centrum Historii Zajezdnia
13.00 Muzeum dla maluchów – bawić, wspierać, budować więzi – Karolina Jusińska, Muzeum Warszawy
13.10 dyskusja

13.30 przerwa obiadowa

14.30–18.30 | Sesja IV | Z perspektywy muzeum
14.30 Czy muzea są dla najmłodszych dzieci? – panel dyskusyjny z udziałem Ewy Solarz (kuratorki wystawy dla dzieci „Wszystko widzę, jako sztukę” w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki), Magdaleny Kreis (Centrum Sztuki WRO), Piotra Górajca (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Forum Edukatorów Muzealnych), Radomira Komsty (Dział Obsługi Widowni, Muzeum Pana Tadeusza), Tadeusza Kołacza (fundator Muzeum Powozów Galowice) prowadzenie Magdalena Musiał
15.30 przerwa kawowa
16.00 Programy muzealne dla najmłodszych dzieci w kontekście uniwersyteckiego wykształcenia edukatorów muzealnych – dr Petra Šobáňová, Palacký University Olomouc

16.20 | Muzea dla dzieci od 0 do 3 lat – zgłoszone wystąpienia, prowadzenie: dr Grzegorz Polak
16.20 Dzieci w pałacu – płaszczyzna porozumienia – Anna Kádár, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
16.30 Muzeum Gry a dzieci do trzeciego roku w Muzeum Gry – Michal Babík, Regionální muzeum a galerie v Jičíně
16.40 Trzylatek w muzeum – okiem opiekuna wystaw – Magdalena Felis, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
16.50 dyskusja
17.00 Muzealne atrakcje dla dzieci – przegląd rozwiązań z Polski i Europy – Barbara Banasik, dr Maria Szymańska-Ilnata, Muzeum Azji i Pacyfiku
17.10 Niedziela w muzeum – eksponaty od podszewki – Dorota Raczkowska, Muzeum Miasta Malborka
17.20 „Piknik z Bajtlem”, najmłodsi w muzeum – Monika Czernik–Czublun, Muzeum Śląskie w Katowicach
17.30 O tym, jak dzieci do Ossolineum weszły – Aldona Mikucka, Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
17.40 Czym skorupka za młodu nasiąknie…. czyli o tym, jak sprawić, aby w muzeum było fajnie – Edyta Leszczyńska, Mariola Słocka, Maria Wasilewska, Centrum Poznawcze Hali Stulecia
17.50 Wykorzystanie rozwoju aktywności ruchowej do zapobiegania trudności w uczeniu się w przestrzeni muzeum – Aranyi Fruzsina, Deri Museum
18.00 Wizyta w Pałacu w Rogalinie – Danuta Horoszko, Muzeum Narodowe w Poznaniu Oddział w Rogalinie
18.10 dyskusja

 

29 września 2018 (sobota), godz. 10.00–14.30
Wydarzenia towarzyszące dla rodziców ze studyjnym udziałem muzealników

10.00 Brzdąc w refektarzu – zajęcia dla najmłodszych dzieci z elementami sensoplastyki
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37

  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: zapisy@ossolineum.pl (od 3 września 2018)

Zapraszamy na wizytę w dawnym klasztornym refektarzu, który dzisiaj jest jedną z reprezentacyjnych sal Ossolineum i na którego sklepieniu można podziwiać malowidła zachowane z czasów klasztornych. W czasie spotkania rodzice dowiedzą się nieco więcej o tym niezwykłym miejscu, a dzieci będą mogły się ubrudzić, bawiąc w młodych malarzy fresków.

10.00 Kołysanie i tuptanie – rodzinny spacer szlakiem tajemnic Hali Stulecia
Centrum Poznawcze Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1

  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz rezerwacji na stronie www.centrumpoznawcze.pl, zakładka „PROJEKTY I EDUKACJA” (od 3 września 2018)

Hala Stulecia ma swoją niezwykłą historię i mnóstwo zakamarków, do których poznania zapraszamy specjalnym szlakiem, przygotowanym dla najmłodszych: niesionych, wiezionych lub tuptających za rękę z mamą czy tatą. Spacer zawiera elementy dedykowane dla najmłodszych odbiorców, którzy będą mogli poznać Halę Stulecia na własny sposób.

11.00 Pan Tadeusz” bez dolnej granicy wieku – interaktywne spotkanie z poematem Adama Mickiewicza
Rynek 6, przed wejściem do Muzeum Pana Tadeusza

  • wstęp wolny

Muzealny próg bywa barierą (nie tylko fizyczną) dla rodziców z malutkimi dziećmi. Podczas wydarzenia zwrócimy uwagę spacerujących po wrocławskim Rynku na muzeum w Kamienicy pod Złotym Słońcem.
Przeczytamy dzieciom fragmenty Pana Tadeusza, obejrzymy ilustracje do epopei powstałe na przestrzeni wieków i sprawdzimy, czy utwór nadaje się już „od kołyski”.

11.30 Brzdąc w muzeum – zajęcia dla niemowląt w przestrzeni muzealnej
Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6

  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: zapisy@ossolineum.pl (od 3 września 2018)

Niemowlę wśród wielkiej sztuki, dziecko raczkujące po muzealnym parkiecie albo śpiące w otoczeniu pięknych obrazów. Brzdąc w muzeum to zajęcia, które pozwalają doświadczać kultury wspólnie – rodzicom i ich bardzo malutkim dzieciom.

12.00 Kreatywne mamy, kreatywne babcie! – zajęcia dla rodziców i opiekunów, podczas których dzieci spędzają czas na muzealnym placu zabaw
Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Zygmunta Krasińskiego 1

  •  obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 713436765 (od 3 września 2018)

Lubicie haftować, szydełkować lub tworzyć ekologiczne gadżety? Chcielibyście spędzić kreatywnie czas w muzeum z małym dzieckiem? Zapraszamy na wyjątkowe międzypokoleniowe warsztaty artystyczne, prowadzone przez kreatywne seniorki. Będziemy szyć, malować i tworzyć artystyczne kompozycje decoupage. W tym czasie dzieci będą spędzać wesoło czas na muzealnym placu zabaw.

12.00 | Chustospotkanie – praktyczne zajęcia na temat noszenia dzieci także w muzeum
Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184

  • wstęp wolny

Spotkanie przyszłych i obecnych rodziców, luźne chustopogadanki na temat bezpiecznego noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich, pomoc doradcy przy wiązaniach, pokaz klasycznego wiązania dla dzieci od urodzenia.

12.00 | Baby Art Walk! z Fundacją Art Transparent – spotkanie ze sztuką dla rodziców i dzieci – oprowadzanie kuratorskie po wystawie TIFF Festival we współpracy z Muzeum Współczesnym
Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a

  • wstęp wolny

BAW! Baby Art Walk to wspólne spacery i odwiedziny we wrocławskich instytucjach kultury, galeriach, muzeach oraz spotkania z artystami lub oprowadzania kuratorskie po aktualnych wystawach. Fundacja Art Transparent zaprasza wszystkich rodziców na spotkania ze sztuką, wspólne zwiedzanie wystaw, dyskusje o współczesnych problemach, a czasem po prostu na kawę i rozmowy o wesołym losie rodzica.

12.30 | Cyjanospacer – rodzinny spacer po mieście: z Centrum Sztuki WRO do instalacji Cyjanometr
Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7

  • wstęp wolny

Myślicie czasem o niebieskich migdałach? Dołączcie koniecznie do rodzinnego spaceru, podczas którego będziemy tropić niebieskości na trasie z WRO do Cyjanometru – instalacji w przestrzeni publicznej Wrocławia, inspirowanej XVIII–wiecznym przyrządem do pomiaru odcieni nieba. Dowiemy się kilku ciekawostek o barwie niebieskiej, a także tego, jak działa ta miejska instalacja.

12.30 | Muzealne poruszenie – sztuka dotyku – zajęcia ruchowe dla rodziców i dzieci
Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1

Ruch i taniec wspierają bliskość rodzica i dziecka, wspólne podziwianie dzieł sztuki także. Natchnieniem do poszukiwania gestu i budowania relacji w ruchu będą rzeźby, ich forma, wielkość, tworzywo. Taniec w muzealnych salach w otoczeniu sztuki współczesnej to prawdziwe „muzealne poruszenie”.

> Więcej informacji o akcji #muzealniaki

 

Organizatorzy:

Muzeum Pana Tadeusza
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Partnerzy zagraniczni:

Regionální muzeum a galerie v Jičíně,
Múzeum v Kežmarku,
Petőfi Irodalmi Múzeum

Patronat:

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Projekt: „#muzealniaki/musekids: Visegrad Conference. Museum not only for adults!” jest finansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Partnerzy polscy:

Fundacja Fundacja Art Transparent
BAW! Baby Art Walk
BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej
Centrum Poznawcze Hali Stulecia
Centrum Sztuki WRO
Centrum Historii Zajezdnia
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu
Panorama Racławicka
Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Muzeum Współczesne Wrocław
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
Muzeum Powozów Galowice
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej
Muzeum Miedzi w Legnicy
Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Dolnośląski
MPK Wrocław

patroni medialni:

Edki Blog
Blog Dolny Śląsk dla Uli
Blog Podróże z Mamą i Tatą

CzasDzieci.pl
DzieciakiwPlecaki.com
ŁadneBebe.pl
Radio Wrocław
Radio Ram
Radio Wrocław Kultura
Rodzic w mieście
Sisandkids.pl
TuWrocław.com
Wrocław.pl
VisitWroclaw.eu
WysokieObcasy.pl
Książki. Magazyn do czytania

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj