Archiwum autora: Agnieszka Topolska

Noc Bibliotek 2018

Logotyp akcji

9 czerwca 2018 zapraszamy na Noc Bibliotek w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. W tym roku ogólnopolska akcja odbywa się pod hasłem „RzeczpospoCzyta”. W godzinach 17.00–21.00 w różnych przestrzeniach gmachu głównego Ossolineum przy ul. Szewskiej 37 czekać będzie na Państwa szereg atrakcji, wśród nich prezentacja ciekawych i szczególnie cennych zbiorów, oprowadzanie po Czytelni i wprowadzenie do procesu rejestracji, czytanie fragmentów książek z serii „Biblioteka Narodowa” i zwiedzanie wystawy malarstwa Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia.

 PROGRAM

17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Zapytaj Bibliotekarza
Miejsce: Czytelnia Główna
– oprowadzenie po Czytelni i zapoznanie z księgozbiorem podręcznym,
– wprowadzenie do procesu rejestracji czytelników,
– krótka opowieść o znamienitych czytelnikach Biblioteki,
– prezentacja cymeliów w oryginale i wersji elektronicznej.

Prezentacja Działu Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych i Działu Informacji Naukowej:
Nowy elementarz polski z obrazkami, Wrocław: dr. W. Korna, 1803
Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Wrocław: dr. W. Korna 1805
A. Mickiewicz: Konrad Wallenrod i Grażyna, Paryż 1851 (wydanie  luksusowe z przekładem francuskim i angielskim, ilustracje ręcznie kolorowane przez Tysiewicza)
A. Mickiewicz: Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Awenjon  1833 (tajny druk ossoliński)
Assarmot. Zabawa historyczna, Wilno 1861
Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament, Lipsk 1832 (ozdobna drewniana oprawa)
Livre d’heures d’apres les manuscrits de la Biblitheque Royale, Paris 1846 (facsimile iluminowanego rękopisu średniowiecznego)
Kwiaty i poezje. Wykonał Maksymilian Fajans, Warszawa 1858 (pięknie ilustrowane wydanie)
Legiony Polskie 1914 według oryginałów Wojciecha Kossaka
Mózg Józefa Piłsudskiego, Wilno 1938
Album Grottgera, Wiedeń. Warszawa 1998 (reprint)
Wrażenia z pielgrzymki do Ziemi Świętej, Petersburg 1898 (piękna drewniana oprawa)
Topographische Chronik von Breslau, Breslau 1805 (stare ryciny)
A. Rzewuski: Ze strzelbą na ramieniu, Warszawa 1929 (z dedykacją autora dla Piłsudskich i ekslibrisem Józefa Piłsudskiego)
X List Kardynała Polatuo […], Łódź 1986 (przykład oprawy płaszczowej)
Legenda Tatr [S.l.] 2003 (książka artystyczna, ręcznie wytworzona)
A. Bednarczyk: Świątynia kamienia, Kraków 1995 (przykład oprawy betonowej)
Z. Fajfer: Spoglądając przez ozonową dziurę, Kraków 2009 (książka-butelka)
Haggadah, Jeruzalem 1962 (ozdobna oprawa)

Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona (grupy max. 15 osób). Obowiązują zapisy: marketing@ossolineum.pl i od 4 czerwca za pośrednictwem portalu EVENEA.
Wstęp w grupach do 15 osób.

W Katalogu Głównym Biblioteki Ossolineum, fot. Andrzej Niedźwiecki

17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Poznaj zbiory Biblioteki Ossolineum
Miejsce: Refektarz
Prezentacja: Dział Rękopisów, dział Starych Druków, Gabinet Kartografii

Dział Rękopisów
Gablota 1:
Dokument BO 119 – Józef II, cesarz rzymski i król Galicji i Lodomerii, nadaje Michałowi z Tenczyna Ossolińskiemu i jego potomkom tytuł hrabiego i herb hrabiowski. Wiedeń 1785 (osiemnastowieczny dokument pisany w języku łacińskim, składający się z dziesięciu pergaminowych arkuszy, pieczęci oraz bogato ilustrowanego wizerunku herbu)
1212/I Zbiór aforyzmów i podręcznik kaligrafii w języku arabskim z XVII w.
924/I Breviarum cum callendario Gallico. Brewiarz łaciński z XIV wieku

Gablota 2:
12439/II Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy. Autograf – czystopis
4729/II Juliusz Słowacki: Samuel Zborowski. Dramat.
17270/II Dedykacja poświęcona Stanisławowi Vincenzowi napisana przez Czesława Miłosza
219/16 Listy Wisławy Szymborskiej do Tadeusza Różewicza

Dział Starych Druków
Gablota 1:
Missale Cracoviensis dyocesis, Kraków: Jan Haller, 29 XI 1515- 1 II 1516. Sygn. XVI.F.4053
Mszał przeznaczony dla diecezji krakowskiej. Kanon wytłoczony na pergaminie, poszczególne karty mszału ozdobione iluminowanymi inicjałami oraz bordiurą z motywami roślinno-architektonicznymi. W ossolińskim egzemplarzu mszału dołączono przed Kanonem karty z odręcznie napisanym na początku XVI wieku tekstem mszy Missa de dulcissimo et sacratissimo nomine domini Jesu, którą odprawiano zapalając trzy świece w celu uzyskania trzech tysięcy lat odpustu. Zakazał jej Sobór Trydencki uznając za szkodliwy przesąd odmawianie wszelkich modlitw w określonej ilości i przy określonej liczbie świec.
Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich, Warszawa: [Walenty Łapka dla Mikołaja Szarffenbergera], 1578.
Pierwodruk renesansowej tragedii autorstwa Jana Kochanowskiego, wystawionej po raz pierwszy 12 stycznia 1578 w Jazdowie pod Warszawy podczas uroczystości weselnych podkanclerzego koronnego Jana Zamoyskiego oraz Krystyny Radziwiłłówny. Wydrukowany w niewielkim nakładzie przez Walentego Łapkę zarządzającego mobilną filię krakowskiej drukarni Mikołaja Szarffenbergera, która zjechała na ten czas do Warszawy. Do naszych czasów zachowały się zaledwie trzy egzemplarze pierwszego wydania.
Mikołaj Rej, Zwierziniec W ktorym rozmaitich stanow ludzi, zwirząth, y ptakow, kstałty, przypadki, y obyczaie, są własnie wypisane…, [Kraków : Maciej Wirzbięta], 1562. XVI.Qu.3088
Pierwsze wydanie zbioru epigramatów Mikołaja Reja, „ojca literatury polskiej”, niektóre ilustrowane drzeworytami, tworząc emblematy. W posłowiu do czytelnika umieszczony jest jeden najsłynniejszych polskich cytatów: A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.
Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum Albo Zebranie Potraw, Kraków : Drukarnia Jerzego i Mikołaja Schedlów, 1682. Sygn. XVII-5028
Pierwsza polska książka kucharska autorstwa Stanisława Czernieckiego, kuchmistrza wojewody krakowskiego Aleksandra Michała Lubomirskiego. Dzieło, zawierające 333 przepisy, składa się z trzech części: w części pierwszej opisano potrawy mięsne, w rozdziale drugim umieszczono przepisy na dania z ryb, w trzeciej – receptury na potrawy mleczne, pasztety, torty i ciasta.
Franciszek Karpiński, Pieśni nabożne, Supraśl : Drukarnia XX. Bazylianów, 1792. Sygn. XVIII-11.415
Pierwsze wydanie zbioru pieśni religijnych autorstwa Franciszka Karpińskiego, poety sentymentalnego, wśród których są m.in. pieśni, które zyskały wielką popularność: Kiedy ranne wstają zorze, Wszystkie nasze dzienne sprawy, a także „arcydzieło polskiej kolędy” Bóg się rodzi. Tom wydany został w formie kieszonkowej, jako modlitewnik dla ludu, ze wskazówkami dotyczącymi melodii.

Gablota 2:
Andreae, Ioannes, Super arboribus consanguinitatis, affinitatis, et cognationis spiritualis, Nürnberg : Fridericus Creussner, 1478. Paulus de Sancta Maria, Scrutinium scripturarum, [Strasburg : Ioannes Mentelin, ca 1474]. Alexander de Nevo, Consilia contra Iudaeos foenerantes, Nürnberg : Fridericus Creussner, 1479. XV.458-460
Tzw. klocek introligatorski, zawierający trzy razem oprawione w XV wieku, traktaty: prawny na temat pokrewieństwa i powinowactwa napisany przez włoskiego jurystę Giovanniego d’Andrea (ok. 1270−1348) oraz dwa teologiczne antyżydowskiego: pierwszy autorstwa Pawła z Burgos (ok. 1351−1435), hiszpańskiego teologa, konwertyty z judaizmu, oraz drugi autorstwa Aleksandra de Novo, włoskiego jurysty. Wszystkie trzy druki wyszły spod pras oficyn drukarskich w latach 70. XV. wieku, we wczesnych latach rozwoju drukarstwa. Charakteryzują się jeszcze cechami ksiąg rękopiśmiennych, m.in. bogatą ręcznie wykonaną dekoracją.
Rosarivm Philosophorvm : Secvnda Pars Alchimiæ De Lapido Philosophico Vero Modo preparando continens exactam eius scientiæ progreßionem. Cum Figuris rei perfectionem ostendentibus, (Francoforti : Ex Officina Cyriaci Iacobi, VI 1550). 4°.
[ADL. :] In Hoc Volvmine De Alchemia continentur hæc: Gebri Arabis, Philosophi solertissimi, rerumq[ue] naturalium, præcipue metallicarum peritissimi, De Investigatio[n]e p[er]fectionis metallor[um] Liber I. Summæ perfectionis metallorum, siue perfecti magisterij. Libri II. […],Norimbergæ : apud Ioh. Petreium, (VIII) 1541. Sygn. XVI.Qu.11916-11917
Dwa razem oprawione dzieła alchemiczne, opatrzone ręcznie kolorowanymi ilustracjami drzeworytowymi i obfitymi notatkami rękopiśmiennym. Rosarium philosophorum opublikowane w 1550 jako tom drugi zbiorowego dzieła na temat alchemii pt. De alchimia opuscula complura veterum philosophorum. Druk, często uważany za najważniejsze i najbardziej fascynujące europejskie dzieło alchemiczne, objaśnia stworzenie kamienia filozoficznego poprzez symboliczne obrazy. De alchemia opublikowane przez norymberskiego drukarza Johanna Petreiusa, znanego wydawcy książek naukowych, było pierwszą zbiorczą pracą zawierającą traktaty alchemiczne. Zawiera m.in. po praz pierwszy wydrukowaną Szmaragdową Tablicę, arabski tekst z dziedziny alchemii i okultyzmu z VI w. n.e., który przez wieki fascynował badaczy, m.in. Isaaca Newtona.
Galileo Galilei, Dialogo di Galileo Galilei … sopra I due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano…, In Fiorenza: per Gio. Batista Landini, 1632. Sygn. XVII-11.970
Słynne pierwsze wydanie dialogu autorstwa Galileo Galileiego, porównujące system kopernikański z tradycyjnym systemem ptolemejskim. Książka, uznana za heretycką, została zakazana przez Kościół: wydrukowany już nakład Dialogu Inkwizycja nakazała spalić, a samo dzieło zostało wpisane na indeks ksiąg zakazanych, skąd usunięto je w 1835 roku.
Vergilius Maro, Publius, Bucolica, Georgica et Aeneis, Paryż : Pierre Didot, 1798. Sygn. XVIII–45.672
Druk z najsłynniejszej osiemnastowiecznej francuskiej oficyny wydawniczej – ze spółki rodziny Didot, założonej przez François Didota, a prowadzonej następnie przez jego syna, François-Ambroise’a Didota, i wnuków, Pierre i Firmina Didotów. Książki o szczególnej wartości artystycznej wprowadzał na rynek przede wszystkim Pierre Didot, twórca serii „Wydania Luwru”. Składały się na nią arcydzieła literatury francuskiej i klasycznej, publikowane w nakładzie 250 egzemplarzy, numerowane ręcznie i podpisane przez Didota. W zbiorach ossolińskich znajduje się wydana w ten sposób książka Bucolica, Georgica et Aeneis Wergiliusza z 1798 roku z numerem 210, oprawiona w latach 1801–1818 w czerwony marokin przez warsztat introligatorski François Bozeriana młodszego.

Dział Kartografii
Atlas Kongresowy prof. Eugeniusza Romera jako instrument walki dyplomatycznej o granice odrodzonej Polski.
Prezentowane obiekty: Atlas Romera i – jako materiał porównawczy – kilka innych atlasów z tego okresu.

Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona (grupy max. 15 osób). Obowiązują zapisy: marketing@ossolineum.pl i od 4 czerwca za pośrednictwem portalu EVENEA.
Wstęp w grupach do 15 osób.

„Missale Cracoviensis dyocesis” [Kraków: Jan Haller29 XI 1515 – 1 II 1516]

 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30
RzeczpospoCzyta Bibliotekę Narodową
Miejsce: Dziedziniec Ossolineum

Redaktor naczelny Wydawnictwa Ossolineum, Dariusz Sośnicki, czyta fragmenty dzieł wydanych przez sto lat istnienia „Biblioteki Narodowej ” – wiodącej serii wydawniczej Ossolineum. Wybór fragmentów opracował redaktor serii, prof. Stanisław Bereś.

Dziedziniec Ossolineum nocą, fot. Andrzej Niedźwiecki

 

10.00–21.00
Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia – wystawa malarstwa
Miejsce: Aula im. M. Gębarowicza, Sale pod Kopułą

plakat wystawy

 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

 

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

11 czerwca Ossolineum będzie zamknięte

Czytelnia Działu Rękopisów, fot. Andrzej Solnica

Informujemy, że 11 czerwca 2018 (poniedziałek) w związku ze Świętem Ossolineum  wszystkie czytelnie i gabinety w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich będą zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wykład „Dawne mapy ze zbiorów ZNiO jako dzieła sztuki graficznej”

7 czerwca zapraszamy na wykład Piotra Galika, kierownika Gabinetu Kartografii w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, pt. Dawne mapy ze zbiorów ZNiO jako dzieła sztuki graficznej.

Dawne mapy, plany i atlasy badane są zwykle pod kątem treści. Nie należy jednak lekceważyć ich artystycznej wartości. Pod względem wykonania można je traktować także jako niezwykle kunsztowne, pięknie zdobione dzieła sztuki.

7 czerwca 2018
godz. 17:00
Refektarz w gmachu głównym Ossolineum
ul. Szewska 37

Wstęp wolny

Wykład odbywa się w cyklu Z ossolińskiej kolekcji. Bliżej sztuki.

Sprawdź kolejne wykłady w cyklu.

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

201 lat istnienia Ossolineum

Portrety założycieli Ossolineum J.M. Ossolińskiego i H. Lubomirskiego

„Ossolineum współcześnie nie jest jedynie nazwą instytucji z tradycjami, lecz – wykraczającym poza minione epoki – symbolem trwałości czegoś pozornie kruchego: polskości. Jego założyciel, Józef Maksymilian Ossoliński, żyjąc w Wiedniu, w swoim akcie twórczym nie odwoływał się do marzenia o przyszłej, odzyskanej Polsce, ale do cenionego przez siebie dorobku państwa sprzed upadku; widział wyższe dobro swojego narodu w dokonaniach kultury, a nie polityki. To jeden z najskuteczniejszych polskich wizjonerów. Ufundował w 1817 roku arkę, która duchowo połączyła I Rzeczpospolitą z jej dwiema następczyniami; przewidział, czym ma być wypełniona”. – pisze Zbigniew Gluza we wstępie do książki Skarbiec. 200 lat Ossolineum, wydanej z okazji obchodzonego rok temu okrągłego jubileuszu Zakładu Narodowego.

”Wszystkie moje księgi drukowane, rękopisma, zbiory rycin, map, medalów, obrazów i posągów, słowem wszystko, co do umiejętności i sztuk wciąga się, a po moim zgonie w mojej własności znajdzie się, na założenie publicznej biblioteki w mieście stołecznym Galicji Lwowie, przekazuję i przeznaczam” – wyliczał Ossoliński w spisanym prze siebie „Ustanowieniu Familijnym biblioteki publicznej pod imieniem Ossolińskich w Lwowie”. Dokument powstał 16 października 1816 roku.

Nie wystarczył jednak sam testament hrabiego, potrzeba było prawnego potwierdzenia. Akt ten dokonał się dokładnie 201 lat temu, 4 czerwca 1817 roku, gdy dokument zaakceptował swym podpisem cesarz Franciszek I. Od tego dnia datuje się trwająca już 201 lat historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

 

 

Opublikowano Aktualności, Ogłoszenia | Skomentuj

Wystawa pokonkursowa czynna do 5 czerwca

fot. Andrzej Solnica

W Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, przez najbliższe dwa tygodnie zwiedzać można wystawę wszystkich 103 prac dopuszczonych do Konkursu na koncepcję architektoniczną siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich.

Wernisaż wystawy odbył się po konferencji prasowej, podczas której ogłoszeni zostali zwycięzcy konkursu organizowanego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich o/Wrocław.

Do konkursu zgłosiło się 216 pracowni architektonicznych z całego świata, m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Włoch i Tajwanu. Do I etapu dopuszczone zostały 103 prace prezentujące ideę architektoniczną i propozycję zagospodarowania architektoniczno-urbanistycznego terenu. Podczas obrad Sądu Konkursowego w dniach 26–27 marca 2018 do II etapu zakwalifikowanych zostało 6 prac, których autorzy w II etapie zobowiązani byli m.in. do przedstawienia projektu architektonicznego holu głównego wraz z propozycją prezentacji Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa. Zamykające II etap obrady Sądu Konkursowego odbyły się w dniach 21–22 maja 2018.

Zwycięski projekt autorstwa pracowni WXCA Sp. z o.o. z Warszawy otrzymał 45 000 zł i rekomendację do realizacji. Wśród nagrodzonych znalazły się także dwie wrocławskie pracownie architektoniczne: Maciej Popławski Pracownia (II Nagroda – 35 000 zł) i Heinle, Wischer und Partner Architekci (III Nagroda – 25 000 zł). Jury przyznało także trzy równorzędne wyróżnienia, każde z nich po 15 000 zł, które powędrowały do: M.O.C. Architekci z Katowic, BBGK Architekci z Warszawy oraz Doroty Tokarskiej i Jesusa Luiza Alonso z Hiszpanii.

Wystawa czynna jest od 22 maja do 5 czerwca 2018 w godzinach pracy Muzeum Architektury.
ul. Bernardyńska 5
wstęp wolny

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wystawa planszowa o Ossolineum i sesja naukowa w Jarosławiu

Zaproszenie na wystawę

Do 5 czerwca 2018 w Jarosławiu prezentowana jest wystawa planszowa 200-lat Ossolineum. Litteris et Artibus. Zakład Narodowy im. Ossolińskich (1817-2017).

Wystawa podsumowująca dwieście lat istnienia Ossolineum i przygotowana z okazji jubileuszu Zakładu Narodowego, którego obchody kończą się w tym miesiącu, prezentowana jest w hallu Biblioteki Państwowej Wyższej szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Otwarcie wystawy poprzedziła sesja naukowa zorganizowana w ramach obchodów Roku prof. Mieczysława Gębarowicza, tajnego dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w czasie drugiej wojny światowej, dzięki któremu wiele cennych zbiorów lwowskich zostało uratowanych i ewakuowanych z okupowanej Galicji.

Podczas sesji referaty wygłosili pracownicy Ossolineum: dr Marta Pękalska – kierownik Działu Informacji Naukowej i dr Łukasz Koniarek – kierownik Działu Numizmatyczno-Sfragistycznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Muzealniaki tuptają po muzeach

Dzień muzeów dla dzieci #muzealniaki

3 czerwca 2018 w ramach akcji #muzealniaki odbędzie się w wielu wrocławskich instytucjach Dzień muzeów dla dzieci. W akcji bierze  udział również Ossolineum, które zaprasza rodziców z dziećmi do swoich siedzib: gmachu głównego przy ul. Szewskiej 37 oraz Muzeum Pana Tadeusza.

 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37
Muzealniaki tuptają po Ossolineum
godz. 12.00 i 15.00
Rodzinny spacer pełen ciekawostek, opowieści i zagadek połączony z możliwością raczkowania po Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, bez dolnego limitu wiekowego.
Obowiązują zapisy od 15 maja 2018: zapisy@ossolineum.pl

 

 

Muzeum Pana Tadeusza
Rynek 6
Muzealniaki tuptają po muzealnych salach
godz. 13.00 i 16.00
Rodzinny spacer po Muzeum Pana Tadeusza, pełen ciekawostek, opowieści i zagadek połączony z możliwością raczkowania po muzealnych salach.
Zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, bez dolnego limitu wiekowego.
Obowiązują zapisy od 15 maja 2018: zapisy@ossolineum.pl

 

 

Na interakcję z kulturą nigdy nie jest za wcześnie, a wizyta w muzeum czy w galerii sztuki może być ciekawa także dla rodziców z najmłodszymi dziećmi. Polskie instytucje coraz częściej otwierają przestrzenie dla szerokiego grona odbiorców, również tych najmłodszych. Projekty wystaw w galeriach i muzeach wzbogacane są o elementy audiowizualne i multimedialne, przez co mówią językiem niekiedy bardziej naturalnym dla młodszych odbiorców. Odkrywanie historii, zwłaszcza przez ciekawe świata, obdarzone ogromną wyobraźnią i niezniechęcone szkolnym obowiązkiem dzieci okazuje się fascynujące również z perspektywy rodzica. Niemowlę może być znakomitym towarzyszem podczas zwiedzania, zaś starsze pociechy, odpowiednio zaktywizowane do obcowania z kulturą, na pewno w pełni skorzystają z takiej wizyty. Tym samym akcja #muzealniaki nabiera pozytywnego, społecznego wymiaru.

 

ORGANIZATORZY:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Muzeum Pana Tadeusza 

PARTNERZY:
Fundacja Fundacja Art Transparent
BAW! Baby Art Walk
BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej
Centrum Sztuki WRO
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu
Panorama Racławicka
Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Muzeum Współczesne Wrocław
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
Muzeum Powozów Galowice
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej
Muzeum Miedzi w Legnicy
Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Dolnośląski
MPK Wrocław

PATRONI MEDIALNI:
Edki Blog
Blog Dolny Śląsk dla Uli
Blog Podróże z Mamą i Tatą
Czas.Dzieci.pl
DzieciakiwPlecaki.pl
Radio Wrocław
Radio Ram
Radio Wrocław Kultura
Rodzic w mieście
TuWrocław.com
Wrocław.pl

PYTANIA?

muzealniaki@ossolineum.pl

PEŁNY PROGRAM DLA WROCŁAWIA

Opublikowano Edukacja, Ogłoszenia | Skomentuj

DZP-2621-17/2018

Usługa społeczna całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz podczas transportów zbiorów organizowanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną (PDF)

Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF)

Umowa na usługi ochroniarskie popr. 24.05.2018 (PDF)

Formularz ofertowy (PDF)

Oświadczenie o Grupie Interwencyjnej (PDF)

Oświadczenie o Grupie Interwencyjnej – wersja edytowalna (DOC)

Umowa o zachowaniu poufności (PDF)

Umowa powierzenia przetwarzanych danych osobowych (PDF)

Wykaz narzędzi (PDF)

Wykaz narzędzi — wersja edytowalna (DOC)

Wykaz osób (PDF)

Wykaz osób — wersja edytowalna (DOC)

Wykaz usług (PDF)

Wykaz usług — wersja edytowalna (DOC)

Formularz ofertowy — werja edytowalna (DOC)

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną (PDF)

Odpowiedzi na pytania (PDF)

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ TREŚCI FORMULARZA OFERTOWEGO (DOC)

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ TREŚCI FORMULARZA OFERTOWEGO (pdf)

Formularz ofertowy nowy (DOC)

Zmiana treści ogłoszenia 6.06.2018 (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Opublikowano Poszczególne przetargi | Skomentuj

Wystawa „200 lat Ossolineum. Litteris et Artibus. Zakład Narodowy im. Ossolińskich (1817–2017)” w Paryżu

Do 2 czerwca 2018 w Bibliotece Polskiej w Paryżu prezentowana jest wystawa planszowa 200 lat Ossolineum. Litteris et Artibus. Zakład Narodowy im. Ossolińskich (1817–2017).

Wystawę otwarto 17 maja 2018, prelekcję dotyczącą Ossolineum i jego przeszłości wygłosiła dr Agnieszka Franczyk-Cegła z Działu Starych Druków ZNiO.

Wszystkich mieszkających w Paryżu lub odwiedzających stolicę Francji w najbliższych dniach serdecznie zapraszamy do zwiedzania.

 

 

 

O jubileuszu 200 lat Ossolineum

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

Ogłoszenie wyników konkursu na koncepcję architektoniczną Muzeum Książąt Lubomirskich

od lewej: Adam Grehl – Wiceprezydent Wrocławia, Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski, Maciej Miłobędzki – Przewodniczący Sądu Konkursowego, Adolf Juzwenko – Dyrektor ZNiO, Agnieszka Morawińska – Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie i Sędzia Sądu Konkursowego, Janusz Czop – Główny Konserwator Muzeum Narodowego w Krakowie i Sędzia Sądu Konkursowego, fot. Andrzej Solnica

22 maja w Muzeum Architektury we Wrocławiu zostały ogłoszone wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.

W związku z przypadającym w 2017 roku jubileuszem 200-lecia Ossolineum Zakład Narodowy im. Ossolińskich wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich o/Wrocław ogłosił jesienią 2017 dwuetapowy konkurs na projekt architektoniczny siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich. Budynek stanąć ma przy ul. Szewskiej w bezpośrednim sąsiedztwie gmachu głównego Ossolineum.

Do konkursu zgłosiło się 216 pracowni architektonicznych z całego świata, m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Włoch i Tajwanu. Do I etapu dopuszczone zostały 103 prace prezentujące ideę architektoniczną i propozycję zagospodarowania architektoniczno-urbanistycznego terenu. Podczas obrad Sądu Konkursowego w dniach 26–27 marca 2018 do II etapu zakwalifikowanych zostało 6 prac, których autorzy w II etapie zobowiązani byli m.in. do przedstawienia projektu architektonicznego holu głównego wraz z propozycją prezentacji Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa. Zamykające II etap obrady Sądu Konkursowego odbyły się w dniach 21–22 maja 2018.

Sąd Konkursowy składał się z 20 członków, wśród nich 8 sędziów, 2 zastępców sędziów oraz 10 ekspertów i konsultantów Konkursu. Wśród nich są wybitni polscy architekci: Maciej Miłobędzki (Przewodniczący Sądu Konkursowego), Maciej Hawrylak, Dariusz Herman i Andrzej Poniewierka, a ponadto: Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia, Adolf Juzwenko – Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Agnieszka Morawińska – Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie i Janusz Czop – Główny Konserwator Muzeum Narodowego w Krakowie.

Sąd Konkursowy podczas konferencji prasowej przedstawił poniższy werdykt:

 

I NAGRODA– 45 000 zł:
WXCA Sp. z o.o., Warszawa (kod projektu 072)
Skład autorski:
Szczepan Wroński
Anna Dobek
Anna Majewska
Marcin Jurusik
Michał Czerwiński

 

II NAGRODA– 35 000 zł:
Maciej Popławski Pracownia, Wrocław (kod projektu 099)
Skład autorski:
Maciej Popławski
Jakub Podgórski

 

III NAGRODA– 25 000 zł:
Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o., Wrocław (kod projektu 001)
Skład autorski:
Edzard Schultz
Anna Stryszewska-Słońska
Dominika Niewczas
Tomasz Padło
Katarzyna Woszczyna
Małgorzata Oleśkowska
Michał Wasilewski

 

3 WYRÓŻNIENIA– każde po 15 000 zł:

1) M.O.C. Architekci Sp. z o.o., spółka komandytowa, Katowice (kod projektu 036)
Skład autorski:
Ewa Janik
Błażej Janik
Krzysztof Kaczmarczyk

 

2) BBGK Architekci, Warszawa (kod projektu 086)
Skład autorski:
Jan Belina-Brzozowski
Konrad Grabowiecki
Wojciech Kotecki
Martyna Dryś
Zuzanna Jarzyńska
Pamela Krzyszczak
Beata Momot
Urszula Prokop
Jakub Szymański
Jacek Wochowski
Mariusz Wronowski

 

3) Dorota Tokarska i Jesus Ruiz Alonso, Hiszpania (kod projektu 096)
Skład autorski:
Dorota Tokarska
Jesus Ruiz Alonso

 

 

Powołane w 1823 r. w strukturach Ossolineum Muzeum Lubomirskich od chwili powstania służyło wraz z Biblioteką i Wydawnictwem polskiej kulturze i broniło narodowej tożsamości Polaków. Książę Henryk Lubomirski zobowiązał się wówczas do połączenia swojej kolekcji dzieł sztuki i pamiątek historycznych z Zakładem. Do Muzeum trafiły m.in. obrazy, rysunki dawnych mistrzów, m.in. Dürera i Rembrandta, grafika, numizmaty i militaria.

Do wybuchu drugiej wojny światowej Muzeum Lubomirskich funkcjonowało w strukturach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Po wojnie, gdy Ossolineum z częścią zbiorów zostało przeniesione do Wrocławia, zmianie uległa jego struktura organizacyjna. Wydawnictwo i Biblioteka zaczęły funkcjonować oddzielnie jako jednostki podlegające Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Książąt Lubomirskich nie odtworzono. Dzięki wieloletnim staraniom w 1995 roku Sejm RP przyjął Ustawę o Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, na mocy której Zakład Narodowy otrzymał status fundacji prawa publicznego. W 2007 roku Ustawa została znowelizowana, zobowiązując Ossolineum do „utrzymywania Muzeum Książąt Lubomirskich i pomnażania jego zbiorów”.

 

 

Patronat medialny: Rynek i Sztuka

Opublikowano Aktualności | Skomentuj