Archiwum autora: Alicja Kliber

Najstarsze wydania Jana Kochanowskiego w zbiorach Ossolineum – kolejny wykład z cyklu Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia.

Wykład odwołany z powodu zagrożenia epidemiologicznego

12 marca 2020 (czwartek) o godzinie 18:00 zapraszamy do Refektarza Ossolineum na wykład dr Agnieszki Franczyk-Cegły z Działu Starych Druków Najstarsze wydania Jana Kochanowskiego w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. To kolejne wydarzenie z cyklu edukacyjnego Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia.

Ossolineum posiada największą i najcenniejszą w Polsce kolekcję edycji dzieł Jana Kochanowskiego z XVI−XVII wieku. Znajduje się w niej wiele unikatów, w tym oryginalny pierwoduk dzieł zbiorowych poety pt. Ian Kochanowski (Kraków 1585/1586) i Pieśni Iana Kochanowskiego księgi dwoie (Kraków 1586), a także unikatowe pierwsze drukowane dzieła Kochanowskiego: Zuzanna z hymnem Czego chcesz od nas Panie z około 1562 roku, Zgoda z 1564 roku czy Satyr z około 1564. Celem wykładu jest przedstawienie ossolińskich kochanoviana z punktu widzenia bibliologicznego z położeniem szczególnego nacisku na nowe ustalenia i odkrycia od czasu wydania w 1934 r. klasycznej już i będącej wzorem dla kolejnych pokoleń badaczy Bibljografii dzieł Jana Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII oraz opisanie burzliwych losów powojennych poszczególnych egzemplarzy.

Dr Agnieszka Franczyk-Cegła jest absolwentką Wydziału Filologii Romańskiej i Filologii Klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2015 roku obroniła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego doktorat nagrodzony wyróżnieniem przez Radę Wydziału. Od 2011 pracuje w Dziale Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Od 2020 pełni funkcję Kierownika Działu. Autorka licznych publikacji, artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Publikacje (wybór):

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum, red. Dorota Sidorowicz-Mulak, oprac. Agnieszka Franczyk-Cegła, Małgorzata Minkowska, Grażyna Rolak, Iryna Kachur, Wrocław 2017.

Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners, red. Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszka Franczyk-Cegła, Wrocław 2017.

Artykułu naukowe:

Nieznany prognostyk astrologiczny Jana z Głogowa na 1505 rok, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, t. 28, p. 145−158.

Zbiory książkowe Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego, „Galicja” 2017, nr 3, p. 121−146.

Zarys dziejów klasztoru oo. karmelitów w Sąsiadowicach, „Nasza Przeszłość”, nr 125 (2016), p. 75−126.

Pinocciana w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, t. 10 (2016), p. 59−78.

Fragmenty księgozbioru klasztoru karmelitów w Sąsiadowicach w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Hereditas Monasteriorum”, t. 6 (2015), s. 117−156.

Книгозбірня оо. кармелітів з Сусідовичів у зібраннях Львівської Національної Наукової Бібліотеки України ім. В. Стефаника і Національного Закладу ім. Оссолінських у Вроцлаві, „Zapyski Lwiwskoji Naukowoji Biblioteky im. W. Stefanyka 2017, s. 24−57.

Les éléments épiques dans les satires de Juvenal, “EOS. Commentarii Societatis Philologae Polonorum”, t. 102 (2015), s. 181–192.

The epic character of spondaic verses in Juvenal, “Graeco-Latina Brunensia”, t. 18 (2013), s. 39–56.The changing idea of woman: some remarks on the English translation of the sixth satire of Juvenal [w:] Linguistic Studies of Human Language, red. G. Rata, Athens 2013, p. 407–417

.Δεξιὰ σημαίνειν (Crin. 27.4) – uwaga interpretacyjna, “Meander”, t. 68 (2013), p. 31–42.

Artykuły popularnonaukowe:

Inkunabuły i szesnastowieczne polonika z kolekcji Ossolineum, „Spotkania z zabytkami”, nr 9−10 (2017), p. 49-52.

Francuskie cymelia w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, nr 26/27 (2016), p. 9-45.

Podróże i odkrycia geograficzne na kartach osiemnastowiecznych starych druków [w]: W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016, ed. by T. Sokół, Wrocław 2016, s. 15−38.

Konferencje (wybór):

24 V 2018: „Międzynarodowe i narodowe bazy proweniencyjne online”, konferencja „Zbiory specjalne a problematyka cyfryzacji”, Szczecin, Książnica Pomorska

18 X 2017: „Z historii gromadzenia i udostępniania zbiorów w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w pierwszej połowie XIX wieku – wybrane zagadnienia”, konferencja „200 lat Ossolineum”, Wrocław, ZNiO

15−17 IX  2016: „Losy książek z księgozbiorów ze skasowanych klasztorów na przykładzie egzemplarzy znajdujących się w Ossolineum”, konferencja „Klasztor w nowej rzeczywistości (koniec XVIII – początek XX w.)”, Pelplin

29 IX–1 X 2016: “The project “The catalogue of the XVIth century books from the Ossolineum historical collection” – methods of research and recording provenance”, konferencja  “Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners” , Wrocław, ZNiO

1−2 XII  2016: „Katalog druków XVI wieku i inwentarz druków XVII–XVIII w. z historycznej kolekcji Ossolineum”, konferencja „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: w służbie nauki i edukacji”, Szczecin, Książnica Pomorska

Wykłady Ossolińskie popularyzujące badania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich finansowane są ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Najstarsze wydania Jana Kochanowskiego w zbiorach Ossolineum – kolejny wykład z cyklu Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia. została wyłączona

Dzień Szewczenki w Ossolineum

Wykład i warsztaty odwołane z powodu zagrożenia epidemiologicznego

14 marca 2020 (sobota) o godzinie 12:00 zapraszamy do Refektarza Ossolineum (budynek przy ul. Szewskiej 37) na spotkanie z okazji rocznic urodzin i śmierci wybitnego ukraińskiego artysty Tarasa Szewczenki.

W ramach spotkania zapraszamy do obejrzenia wystawy okolicznościowej, prezentującej dzieła T. Szewczenki pochodzące ze zbiorów Ossolineum. Będą to wydania prac artysty w języku ukraińskim, przede wszystkim rzadkie edycje jego najsłynniejszego zbioru poetyckiego „Kobziar”, m. in. przedruk anastatyczny z pierwodruku 1840 r., a także różne wydania utworów Szewczenki w języku polskim: od pierwszych tłumaczeń, dokonanych jeszcze za życia Szewczenki do najnowszych publikacji z XXI w. Oprócz tego pokazane zostaną opracowania ukraińskich i polskich badaczy, dotyczące życia i twórczości Tarasa Szewczenki oraz albumy prezentujące jego dzieła malarskie i graficzne.

Wystawie towarzyszyć będzie oprowadzanie kuratorskie Olgi Tkachuk. Będzie ono wyjątkową okazją do zapoznania się z postacią i twórczością Tarasa Szewczenki oraz do odkrycia nowych książkowych skarbów ze zbiorów Ossolineum.

Zapraszamy także do udziału w warsztatach akwarelowych. Ich motywem przewodnim będzie pejzaż morski Tarasa Szewczenki „Noc księżycowa na Kos-Aralie”, który powstał w czasie pobytu artysty nad Morzem Aralskim.

Taras Szewczenko „Noc księżycowa na Kos-Aralie”

W trakcie warsztatów zaplanowano wprowadzenie do techniki akwarelowej oraz stworzenie własnej akwereli.

Warsztat dla dorosłych oraz dzieci powyżej 12 lat.

Prowadzenie: Olena Gramatyk – absolwentka Akademii Wzornictwa i Sztuki w Charkowie oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków i Międzynarodowego Towarzystwa Akwareli IWS Global, uczestniczka wielu wystaw w Polsce i za granicą.

Wstęp i udział w warsztatach wolny

zapisy pod adresem: zapisy_biblioteka@ossolineum.pl

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Dzień Szewczenki w Ossolineum została wyłączona