Archiwum autora: Dział Informacji

Spotkanie – wystawa prac prof. Adama Myjaka we Lwowie

W piątek 17 marca br. w Muzeum Jana Jerzego Pinsla Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B.G. Woźnickiego odbył się wernisaż wystawy „Spotkanie” prof. Adama Myjaka, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Miejsce tytułowego spotkania, dawny kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na placu Cłowym we Lwowie, powszechnie nazywany we Lwowie kościołem Klarysek, skupia w swoich murach dzieła mistrza rzeźby barokowej, Jana Jerzego Pinsla.

Do tej zastanej przestrzeni wkroczyło czternaście majestatycznych rzeźb prof. Adama Myjaka, stanowiących przekrój pięćdziesięciu lat jego pracy twórczej. Wystawa jest próbą dialogu Adama Myjaka z przedstawieniami Jana Jerzego Pinsla. Obaj rzeźbiarze w swej pracy odwołują się do motywu ponadczasowego – ciała ludzkiego. Spotkanie rzeźbiarskich prac Jana Jerzego Pinsla i Adama Myjaka, dialog historii ze współczesnością, skłania do refleksji nad odwiecznymi problemami ludzkiej egzystencji – istotą i sensem życia, lękiem przed przemijaniem.

Wystawa została zrealizowana przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i Lwowską Narodową Galerią Sztuki im. B.G. Woźnickiego we współpracy z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, Instytutem Adama Mickiewicza w Warszawie, Konsulatem RP we Lwowie i Państwową Galerią Sztuki w Sopocie. Wystawa pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Będzie otwarta dla zwiedzających do 14 maja br.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ossolineum i literaci – zapraszamy na kolejny wykład

W najbliższy czwartek, 23 marca, zapraszamy na wykład Hanny Kuleszy zatytułowany: Ossolineum i literaci. Jak powiększano zbiór rękopisów pisarzy współczesnych po II wojnie światowej.

 

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

Rok Jubileuszowy – Józef Maksymilian Ossoliński

J.Maszkowski, Józef Maksymilian Ossoliński, ok.1818

Dnia 17 marca 1826 roku w Wiedniu zmarł hr. Józef Maksymilian Ossoliński – uczony, bibliofil, kolekcjoner, członek wielu towarzystw naukowych, tłumacz, prefekt cesarskiej biblioteki wiedeńskiej, a przede wszystkim fundator Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Akt fundacyjny Zakładu został podpisany przez cesarza Franciszka I dnia 4 czerwca 1817 r. Na siedzibę Ossolineum hrabia wybrał Lwów. Dla potrzeb Zakładu zakupił budynki poklasztorne sióstr karmelitanek, które zostały poddane gruntownemu remontowi.

Pod koniec życia Ossoliński ciężko chorował, stracił też wzrok. Został pochowany na cmentarzu Matzleindorf – niestety, jego grób nie istnieje, ponieważ ta część nekropolii została zlikwidowana i przeznaczona na cele komunikacyjne.

Zbiory Ossolineum przyjechały do Lwowa w 1827 roku, rok po śmierci hrabiego.

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

Ossolineum w radiu RMF 24

Ossolineum było bohaterem cyklicznego programu „Twoje niesamowite miejsce” emitowanego w radiu RMF 24. Pracownicy ZNiO opowiadali o miejscach niedostępnych dla naszych czytelników, ale niezwykle ciekawych. Zachęcamy do zapoznania się z tym interesującym materiałem.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zmarł Mieczysław Ledóchowski, kurator ekonomiczny Ossolineum

Mieczysław Ledóchowski (3 XI 1920, Tczew – 5 III2017, Wiedeń)

Mieczysław Ledóchowski (3 XI 1920, Tczew – 5 III2017, Wiedeń)

Dnia 5 marca zmarł w Wiedniu Mieczysław Ledóchowski. Pochodził z rodziny, która zgodnie z zapisami fundacyjnymi pełniła funkcję kuratora ekonomicznego Zakładu Narodowego. Został mianowany kuratorem w 1935 roku, po śmieci swego dziadka, również Mieczysława. Był ostatnim kuratorem ekonomicznym ZNiO zaprzysiężonym we Lwowie.
Od 1960 roku przebywał na emigracji w Wiedniu.

W latach 1990-1995 jako członek Rady Naukowej Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk brał udział w pracach nad przywróceniem Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich statusu fundacyjnego. Po restytucji fundacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, z dniem 1 grudnia 1995 został powołany jako reprezentant spadkobierców J. M. Ossolińskiego do Rady Kuratorów ZNiO.  Z funkcji tej zrezygnował 18 kwietnia 2005, a obowiązki kuratora przekazał synowi Henrykowi.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ossolineum członkiem Oxford Bibliographical Society

Publikacje OBS

Od 2017 roku Zakład Narodowy im. Ossolińskich jest członkiem Oksfordzkiego Towarzystwa Bibliograficznego. Ossolineum, zaproszone do członkostwa w stowarzyszeniu dzięki nawiązaniu kontaktów z jego zarządem w trakcie konferencji „Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners” , znalazło się w gronie instytucji, naukowców i bibliofilów, których celem jest rozwijanie badań nad dawną książką i rękopisami oraz ich upowszechnianie.

Oksfordzkie Towarzystwo Bibliograficzne powstało w 1922 roku przy Bibliotece Bodleiańskiej, głównej bibliotece Uniwersytetu Oksfordzkiego. Od początku swojego istnienia zajmuje się m.in. organizacją wykładów i publikacją monografii z dziedziny bibliologii. Towarzystwo oferuje każdego roku granty naukowe na dofinansowanie konferencji, kwerend naukowych, wystaw i warsztatów, publikacji katalogów on-line. Osoba starająca się o grant nie musi być członkiem Towarzystwa i może być spoza Wielkiej Brytanii (zachęcamy badaczy z Polski do składania wniosków do 31 marca).

Dołączając do Oksfordzkiego Towarzystwa Bibliograficznego, Ossolineum jako nowy członek otrzymało szereg monograficznych publikacji związanych z historią, produkcją i użytkowaniem książki dawnej, z których można skorzystać w Dziale Starych Druków.

Strona internetowa Oksfordzkiego Towarzystwa Bibliograficznego:
http://www.oxbibsoc.org.uk/

Szczegóły dotyczące wniosków grantowych:
http://www.oxbibsoc.org.uk/OBSgrants

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Spotkanie z Waldemarem Krzystkiem

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania z reżyserem Waldemarem Krzystkiem.

Zdj. Andrzej Niedźwiecki

 

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

Rok Jubileuszowy – 240 urodziny Aleksandra Orłowskiego

Dnia 9 marca 1777 r. urodził się Aleksander Orłowski, znakomity rysownik i karykaturzysta; uczeń Jana Piotra Norblina. Brał udział w powstaniu kościuszkowskim, które ilustrował. W 1802 r. wyjechał na stałe do Petersburga, gdzie został nadwornym rysownikiem Wielkiego Księcia Konstantego. Rejestrował na papierze „całą złożoną i bogatą tematykę przełomowych czasów”. Wsławił się jako autor scen batalistycznych oraz rodzajowych, głównie z życia wsi. Tworzył też znakomite karykatury, typy polskie, czerkieskie, kozackie, jak również sceny humorystyczne.

Znaczący zbiór rysunków tego artysty, liczący ponad 100 obiektów, trafił do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w 1921 roku wraz z Biblioteką Pawlikowskich, ofiarowaną przez Jana Gwalberta Pawlikowskiego.

 

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

Wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Dzisiaj, czyli 3 marca 2017 r., na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbył się wykład dr Doroty Sidorowicz-Mulak, kierowniczki Działu Starych Druków ZNiO, zatytułowany: „Mikołaj Rej – jego dzieła, jego epoka”.

Zdjęcia: Olga Tkachuk

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Rok Jubileuszowy – 78 rocznica śmierci Jana Gwalberta Pawlikowskiego

Jan Gwalbert Pawlikowski

Dnia 5 III 1939 r. zmarł we Lwowie Jan Gwalbert Pawlikowski, wybitny ekonomista, historyk literatury, polityk, wnuk  założyciela cennej rodzinnej biblioteki, również Jana Gwalberta.  W 1921 r., spełniając życzenie swego dziada, by zbiory stały się dobrem publicznym, przekazał Zakładowi Narodowemu całość kolekcji p.n. Biblioteka Pawlikowskich z Medyki. Dar ten, który wszedł do Ossolineum jako osobny zespół, znacznie uzupełnił zasoby biblioteczne i muzealne instytucji. Składało się nań m.in. ponad 20000 druków, ponad 4000 autografów i rękopisów, blisko 700 map, ponad 3500 numizmatów i bez mała 25000 rycin oraz rysunków najznakomitszych artystów, głównie polskich.

Jan Gwalbert Pawlikowski był członkiem pierwszego zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum, założonego w 1927 r.

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj