Archiwum autora: Dział Informacji

Rok Jubileuszowy – 142. rocznica urodzin Franciszka Bujaka

Franciszek Bujak

16 sierpnia 1875 urodził się Franciszek Bujak, historyk dziejów gospodarczych i społecznych Polski, profesor historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, w latach 1932-1933 i 1936-1937 prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. Twórca szkoły badawczej polskiej historii gospodarczej. Autor dwutomowej Galicyi, epokowego dla historiografii Galicji dzieła. Angażował się społecznie i politycznie,  uczestnicząc w galicyjskim ruchu ludowym. W 1920 minister rolnictwa i dóbr państwowych w rządzie Władysława Grabskiego.

W 1927-1928 i 1939 związany z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, pełniąc w nim funkcję zastępcy kuratora.

W Ossolineum znajduje się spuścizna Profesora, która była jednym z największych i najcenniejszych nabytków okresu powojennego. Obejmuje m.in. papiery osobiste i rodzinne, liczne materiały warsztatowe oraz bogatą korespondencję z osobistościami polskiego życia politycznego, kulturalnego i naukowego (m.in. z Stanisławem Zakrzewskim, Oswaldem Balzerem, Mieczysławem Gębarowiczem).

Portret Franciszka Bujaka – z domeny publicznej (dostępny na stronie:
http://www.pauart.pl/app/artwork?id=BZS_RKPS_12519_k_11)

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

Czytelnia Starych Druków nieczynna

Informujemy, że dnia 22 sierpnia (wtorek) czytelnia Działu Starych Druków będzie czynna od godz. 12.00, natomiast 25 sierpnia (piątek) będzie zamknięta.

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie jubileuszowej

W najbliższą sobotę – 19 sierpnia 2017 r.  – zapraszamy na dwa oprowadzania kuratorskie po wystawie jubileuszowej:

godz. 12.00
„Chodzi mi o tę bibliotekę jako o córkę jedynaczkę na wydaniu…”.

Dzieje Ossolineum we Lwowie 1817-1946. W czasie oprowadzania kuratorskiego przybliżona zostanie historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich od czasów jego Fundatora Józefa Maksymiliana Ossolińskiego do czasów II wojny światowej. Przedstawiona zostanie historia podziału i parcelacji zbiorów, oraz przewiezienia części zbiorów do Wrocławia jako tzw. „daru narodu ukraińskiego”.

Prowadzenie:
Dr Łukasz Koniarek – Dział Numizmatyczny Muzeum Książąt Lubomirskich, Ossolineum
Dr Marta Pękalska – Dział Informacji Naukowej, Ossolineum

 

godz. 16.00
„Witał Wrocław owe księgi, skarby naszej polskiej mowy…”. Dzieje Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 1946-2017.

W czasie spotkania z kuratorami wystawy przedstawiona zostanie historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich od przewiezienia części zbiorów do Wrocławia, poprzez czasy włączenia Ossolineum do Polskiej Akademii Nauk, restytucję fundacji w latach 90. aż po dzień dzisiejszy.

Prowadzenie:
Dr Łukasz Koniarek – Dział Numizmatyczny Muzeum Książąt Lubomirskich, Ossolineum
Dr Marta Pękalska – Dział Informacji Naukowej, Ossolineum

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Czytelnia Gabinetu Kartografii nieczynna

W dniu 14 sierpnia 2017 (poniedziałek) Czytelnia Gabinetu Kartografii będzie nieczynna. Przepraszamy za utrudnienia. Pozostałe czytelnie będą tego dnia czynne bez zmian.

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

Rok Jubileuszowy – 84. rocznica urodzin Jerzego Grotowskiego

Jerzy Grotowski

11 sierpnia 1933 urodził się Jerzy Grotowski, wybitny twórca i reformator teatru, znakomity mówca i pustelnik. Objąwszy w końcu lat 50. ubiegłego wieku dyrekcję Teatru 13 Rzędów w Opolu, w 1965 przeniósł się ze swym eksperymentalnym teatrem do Wrocławia, skracając jego nazwę do Teatru Laboratorium. Przebywając w Stanach Zjednoczonych od 1982 , a w cztery lata później w Toskanii, czuł się wrocławianinem. W stolicy Dolnego Śląska pozostawił teatr, który z czasem przekształcił się w obecny Instytut im. Jerzego Grotowskiego.
W 2008 Kazimierz Grotowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, brat Jerzego, przekazał Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich część prywatnego archiwum artysty, z okresu od lat 50. do wyjazdu z kraju na początku lat 80. ubiegłego wieku. Znajdują się w nim m.in. nieznane fotografie z młodości, notatki do pierwszych prac reżyserskich i teoretycznych, brulion najsłynniejszego dzieła Apocalypsis cum figuris, różne wersje artykułów-manifestów i wystąpień z lat 70. Ossolineum przechowuje także drukowane świadectwa działalności teatralnej i parateatralnej Grotowskiego, takie jak zaproszenia, programy teatralne, a zwłaszcza interesujące artystycznie plakaty.

Wybrane dokumenty z archiwum Jerzego Grotowskiego można zobaczyć na wystawie jubileuszowej.

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

Ossolineum otrzymało dotację MKiDN


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich dotację w ramach programu Infrastruktura Kultury.
Dofinansowanie dotyczy zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2017
Wysokość dotacji: 320000,00 zł (w tym wydatki bieżące: 0,00 zł; wydatki inwestycyjne: 320000,00 zł).
Całkowity koszt realizowanego zadania: 458 874,04 zł
Nazwa zadania: „Rozbudowa infrastruktury Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w celu prowadzenia działalności kulturalnej”
Zadanie obejmuje: przebudowę garaży na węzeł sanitarny wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej
Zakończenie prac 20.12.2017 r.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Dama z różami, mężczyzna w mundurze – warsztaty rysunkowe dla dzieci

Dama z różami, mężczyzna w mundurze – warsztaty

Serdecznie zapraszamy na warsztaty rysunkowe inspirowane ossolińską kolekcją portretów. Zajęcia adresowane są do rodzin z dziećmi w wieku 9 –12 lat.

5 sierpnia 2017 (sobota), godz. 12.00

Dama z różami, mężczyzna w mundurze

Dawne portrety, czy to namalowane czy odbite na starych medalach, pozwalają wyobrazić sobie jak ludzie wyglądali w przeszłości. Dzięki nim można sprawdzić jakie przybierali pozy i robili miny, żeby zaprezentować się z najlepszej strony. Spotkanie rozpocznie się od odnalezienia na wystawie kilku dawnych portretów i ich uważnego obejrzenia. Następnie, po krótkim szkoleniu rysunkowym, dzieci wraz z rodzicami zmierzą się z zadaniem rodzinnego portretowania, czyli rysowania „z modela”.

Czas trwania: 2,5 h

Prowadzenie: Marta Wolańska, Aldona Mikucka

Zapraszamy rodziny z dziećmi w wieku 9 –12 lat

Obowiązuje rezerwacja: 71 335 64 83 / edukacja@ossolineum.pl

 

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

Papier i pióro – o ossolińskich rękopisach

H.Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, rękopis

Jutro (czwartek, 27 lipca) odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Wakacje w Ossolineum„. Tym razem tematem będą ossolińskie rękopisy, a dzieci nie tylko dowiedzą się jak wyglądają średniowieczne manuskrypty religijne czy autografy literackie, ale same spróbują swych sił w pisaniu na maszynie i kreśleniu liter piórem zamaczanym w tuszu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje rezerwacja: 71 335 64 83 / edukacja@ossolineum.pl

Zapisy drogą telefoniczną prowadzimy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

 

 

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

Rok Jubileuszowy – 155. rocznica urodzin księcia Andrzeja Lubomirskiego

Andrzej Lubomirski (1862-1953)

22 lipca 1862 urodził się książę Andrzej Lubomirski, doktor prawa, działacz polityczny i gospodarczy. Od 1891 konserwator zabytków sztuki Galicji. Był posłem na Sejm Galicyjski od 1898, dziewięć lat później – posłem do parlamentu wiedeńskiego. Członek wielu towarzystw gospodarczych.  Kurator literacki Ossolineum, którym zarządzał od 1882 do końca okresu zaborów i całe dwudziestolecie międzywojenne. Piastując tę godność, wspierał działalność instytucji na polu wydawniczym, dbał również o pomnażanie zbiorów. W okresie II wojny światowej nieoficjalnie pełnił tę funkcję nadal, troszcząc się o sprawy Zakładu. W 1943 konspiracyjnie powołał na stanowisko dyrektora instytucji kustosza prof. Mieczysława Gębarowicza. Po zakończeniu działań wojennych wyemigrował do Brazylii.

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

Ossolińskie portrety – zajęcia dla dzieci

Plakat

W czwartek 20 lipca  o godz. 10.00 zapraszamy na zajęcia zatytułowane:

Ossolińskie portrety.
Oglądając miniatury przedstawiające królów i arystokratów, portrety pięknych dam i współczesne fotografie poznamy różne sposoby prezentowania postaci i atrybuty określające pozycję społeczną portretowanych. Podczas warsztatu plastycznego narysujemy autoportrety używając do tego kredek akwarelowych.
Prowadzenie: Teresa Sokół

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj