Archiwum autora: Dział Informacji

Ossolineum w czasie wakacji

Przypominamy, że w czasie wakacji Biblioteka Ossolineum pracuje w zmienionych godzinach.

 

Lipiec Sierpień – Wrzesień
Centrum rejestracji Nieczynne poniedziałek i piątek:
10.00 – 18.00
wtorek, środa, czwartek:
8.00 – 15.00
Czytelnia Główna Nieczynna poniedziałek i piątek:
10.00 – 18.00
wtorek, środa, czwartek:
8.00 – 15.00
Katalog Główny Nieczynny poniedziałek i piątek:
10.00 – 18.00
wtorek, środa, czwartek:
8.00 – 15.00
Czytelnia Mikroform Nieczynny poniedziałek i piątek:
10.00 – 17.00
wtorek, środa, czwartek:
8.00 – 15.00
Czytelnia Rękopisów Nieczynna poniedziałek-piątek:
9.00 – 14.45
Czytelnia Gabinetu Grafiki Nieczynna poniedziałek-piątek:
9.00 – 14.00
Pozostałe czytelnie Nieczynne poniedziałek-piątek:
8.00 – 15.00
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Nieczynna poniedziałek-piątek:
8.00 – 15.00
Wypożyczalnia Miejscowa Nieczynna poniedziałek-piątek:
12.00 – 13.00
Gabinet Władysława i Zofii Bartoszewskich Nieczynna wtorek i czwartek:
9.00 – 14.00

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Między nami, kolekcjonerami – warsztaty edukacyjne

Dnia 1 lipca 2017 r.  o godz. 12.00 zapraszamy na warsztaty z kartą zadań i zagadek przeznaczone dla rodzin, zatytułowane:
Między nami, kolekcjonerami
Jedni  zbierają  patyki  i  kamienie,  inni  znaczki,  kapsle  czy  naklejki.  Ale  co  zrobić  ze  swoją bogatą kolekcją, gdy kończy się miejsce w szufladach, albo dorośli nazywają ją „bałaganem”?  Podczas spotkania będzie można się dowiedzieć, jak w sposób fachowy uporządkować swoje zbiory.  Oprócz  tego  uczestnicy  przemierzą  z  kartą  zadań  i  zagadek  fragment  ossolińskiej wystawy   jubileuszowej,   żeby   poznać   kolekcjonerów; J.M.   Ossolińskiego   oraz   H. Lubomirskiego,  których  bogate  zbiory  książek,  monet,  rysunków  i  obrazów  dały  początek dzisiejszemu Ossolineum.  Zachęcamy  do  przyniesienia  małej  części  swoich  zbiorów!  Będzie  można  je  wykorzystać podczas warsztatów biblioteczno-muzealnych.

Czas trwania: 2 godziny

Prowadzenie: Aldona Mikucka – Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów, Ossolineum
Zapraszamy: rodziny z dziećmi w wieku 7–12 lat
Obowiązuje rezerwacja: 71 335 64 83 / edukacja@ossolineum.pl

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

SymNum’2017 w Ossolineum

SymNum’2017

Redakcja Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich zapraszają do wzięcia udziału w otwartym SymNum’2017 – VI Sympozjum Numizmatycznym i Spotkaniu Autorów Zapisków Numizmatycznych.
Sympozjum odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2017 w Starej Plebanii ZNiO, przy pl. Nankiera 17.

Udział w sympozjum jest bezpłatny.
Szczegółowy program SymNum’2017

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Czytelnia Działu Sztuki nieczynna

Informujemy, że dnia 30 czerwca 2017 r. (piątek) w godzinach 10.30-14.00 zbiory specjalne Działu Sztuki nie będą udostępniane. Przepraszamy za utrudnienia

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

Zapraszamy na dwa wykłady naukowe o charakterze otwartym

Mamy przyjemność zaprosić na dwa wykłady poświęcone tematyce numizmatycznej. Prelegentami będą: dr Roger Bland (Muzeum Brytyjskie) oraz dr Ute Wartenberg Kagan (Amerykańskie Towarzystwo Numizmatyczne).


29 czerwca 2017 (czwartek), godz. 13.00
Sala Konferencja, Stara Plebania, Ossolineum (ul. Szewska 37)

dr Roger Bland, Muzeum Brytyjskie
Jak znaleziska monet zmieniają oblicze Rzymskiej Brytanii: wpływ użycia wykrywaczy metali
How coin finds are changing the face of Roman Britain: the contribution of metal detecting

Wykład dr. Rogera Blanda

Dr Roger Bland

W 1991 r. obronił doktorat z numizmatyki rzymskiej III w. w college uniwersyteckim w Londynie. W latach 1979-2015 pracownik Muzeum Brytyjskiego m.in. kierownik Działu Monet i Medali, następnie kierownik Działu Zabytków Ruchomych i Skarbów. Delegat Muzeum w rządowym Departamencie Kultury, Mediów i Sportu, gdzie doradzał przy określeniu ram i implementacji Treasure Act (1994-2003).  Od 2000 r. sekretarz Panelu Doradczego ds. Nielegalnego Handlu (Illicit Trade Advisory Panel). Doradca w zakresie przystąpienia przez Wielką Brytanię do Konwencji UNESCO w 2002 r. i przyjęcia Dealing in Cultural Objects (Offences) Act w 2003 r. Odpowiadał za wdrożenie Systemu Ewidencji Zabytków Ruchomych (Portable Antiquities Scheme, PAS), którym kierował w latach 2005-2015. W tym czasie liczba zewidencjonowanych zabytków doszła do miliona obiektów.

Obecnie, profesor wizytujący na Uniwersytecie w Leicester oraz wykładowca w Instytucie Archeologii college’u uniwersyteckieo w Londynie. Członek wielu prestiżowych instytucji i stowarzyszeń brytyjskich m.in. Instytutu Badań Archeologicznych im. MacDonalda przy Uniwersytecie w Cambridge, Towarzystwa Starożytności, Brytyjskiego Towarzystwa Numizmatycznego (prezydent) i Królewskiego Towarzystwa Numizmatycznego (wiceprezydent), Instytutu Archeologów Terenowych, Rady Archeologów Brytyjskich, Stowarzyszenia Muzeów, Grupy Badań nad Zabytkami, Towarzystwa Archeologów Muzealników.

Autor licznych publikacji w zakresie archeologii i numizmatyki antycznej.

Odznaczony srebrnym medalem Królewskiego Towarzystwa Numizmatycznego w 2014 r., ustanowionym w 1883 r. i przyznawanym osobom najbardziej zasłużonym na polu numizmatyki.


3 lipca 2017 (poniedziałek), godz. 13.00
Sala Konferencja, Stara Plebania, Ossolineum (ul. Szewska 37)

dr Ute Wartenberg Kagan, Amerykańskie Towarzystwo Numizmatyczne
Narodziny monety: stare pytania – nowe odpowiedzi
The Birth of Coinage: Old questions – new answers

Wykład dr. Ute Wartenberg Kagan

Dr Ute Wartenberg Kagan

Kształciła się w Saarbrücken w Niemczech. Stypendystka Uniwersytetu Oksfordzkiego, na którym doktoryzowała się w 1991 r. z literatury greckiej ze specjalnością w papirologii. Od 1999 r. dyrektor wykonawczy Amerykańskiego Towarzystwa Numizmatycznego (American Numismatic Society, ANS).  W latach 1991 – 1998 r. kurator zbioru starożytnych monet greckich w Muzeum Brytyjskim. Organizator wielu wystaw m.in. w Muzeum Brytyjskim i ANS, w tym Drachmas, Doubloons and Dollars, The History of Money w Federalnym Banku Rezerw w Nowym Jorku w 2002 r., otwartej przez Alana Greenspana (30 tys. odwiedzających). Współorganizowała, wraz z Muzeum Numizmatycznym w Atenach, jedną z pierwszych wystaw numizmatycznych on-line, Presveis: One currency for Europe, finansowaną ze środków UE.

Zainteresowania Ute Wartenberg Kagan koncentrują się na numizmatyce antycznej, szczególnie najwcześniejszych monetach srebrnych i elektronowych z VI w. przed Chr. oraz mennictwie i ekonomii Greków w okresie archaicznym i mennictwie Achemenidów w Persji. Osobnym polem zainteresowań jest historia monetarna USA.

Ma na koncie liczne publikacje m.in. Coins Hoards VIII i Coin Hoards IX (współautorstwo z: Andrew Meadows), After Marathon. War, Society and Money in Fifth-Century Greece; The Oxyrhynchus Papyri Vol. LXIV

 

Wizyty obydwu prelegentów zostały sfinansowane ze środków Gminy Wrocław w ramach programu Visiting Professors, fundusz Scientiae Wratislavienses.

 

 

 

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Oprowadzenie tematycznie po wystawie jubileuszowej

W najbliższą sobotę, 24 czerwca, zapraszamy na tematyczne oprowadzanie po wystawie: Śladami ossolińskich darczyńców”.

Spotkanie poświęcone będzie darczyńcom, którzy przez 200 lat obdarowywali Ossolineum cennymi eksponatami biblioteczno-muzealnymi. W czasie oprowadzania będzie mowa o rękopisach Aleksandra Fredry i Juliusza Słowackiego, dziełach sztuki otrzymanych od Leona Pinińskiego, archiwaliach Jana Nowaka-Jeziorańskiego, pamiątkach związanych z twórczością Andrzeja Wajdy czy o darach przekazanych przez Władysława Bartoszewskiego.

Prowadzenie: dr Grzegorz Polak, Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów.

24 czerwca 2017, godz. 16.00

 

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

Zaproszenie na czwartkowy wykład

Wykład B.Otfinowskiej

Mamy zaszczyt zaprosić na wykład dr Barbary Otfinowskiej zatytułowany
„Przyszli żeby zobaczyć poetę…”. Postscriptum do wystawy „Różewicz w zbiorach Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia i Działu Dokumentów Życia Społecznego ZNiO”.

Prelekcja odbywa się w ramach cyklu „Człowiek-dzieło-miejsce. Historie ciekawe”, w którym prezentowane są zbiory ossolińskie. Jest to zarazem ostatni wykład przed przerwą wakacyjną, a także ostatni z tego cyklu.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 22 czerwca 2017 r. o godzinie 17.00 do refektarza ZNiO.

Wstęp wolny!

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

Rok Jubileuszowy – 224. rocznica urodzin Aleksandra Fredry

Aleksander hr. Fredro

Dnia 20 czerwca 1793 urodził się Aleksander Fredro, najwybitniejszy polski komediopisarz, autor 39 sztuk, głównie komedii i fars, także opery, tragedii, pamiętnika, zbioru ponad 1000 maksym, sentencji, ok. 330 wierszy i bajek, w tym popularnej Paweł i Gaweł. Uczestnik wojen napoleońskich w latach 1809-1815. Jako deputat w Wydziale Stanowym we Lwowie od 1835, w ramach „protektoratu” roztoczył „troskliwą i mądrą opiekę” nad Zakładem Narodowym im. Ossolińskich.
W Ossolineum znajduje się cenny fragment archiwum rodziny Fredrów, podarowany instytucji przez potomków Fredry, wnuczkę Marię Szembekową w latach 1928-1929 i jej córkę Jadwigę Szeptycką w roku 1937. Liczący ponad 20 tomów zbiór rękopisów literackich obejmuje 23 dzieła sceniczne, w tym Zemstę, Śluby Panieńskie i Pana Jowialskiego, 3 zbiory wierszy z lat 1814-1874, autograf pamiętnika Trzy po trzy i memoriału politycznego Uwagi nad stanem socjalnym Galicji oraz 27 listów komediopisarza.
Cytaty za: A. Fischer, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1927

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

Konkurs wiedzy o Lwowie

Dnia 13 czerwca 2017 r. w Ossolineum odbyło się wręczenie nagród młodzieży szkolnej biorącej udział w Konkursie wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich oraz Rajdzie Śladami Pamięci Lwowa we Wrocławiu, zorganizowanych przez oddział wrocławski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom.

Opublikowano Aktualności, Edukacja | Skomentuj

Rektorzy zwiedzili wystawę

W piątek 9.06.2017 gościliśmy w Ossolineum rektorów akademickich członków Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Goście zwiedzili wystawę jubileuszową w towarzystwie dyrekcji Zakładu Narodowego oraz kuratorów wystawy.

Zdjęcia: Andrzej Niedźwiecki

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj