Archiwum autora: Gawroński Łukasz

Zamówienia publiczne 2012

(więcej…)

Opublikowano Archiwum Aktualności, Zamówienia publiczne | Możliwość komentowania Zamówienia publiczne 2012 została wyłączona

Informacja o wynikach kwalifikacji uczestników Konkursu na koncepcję ekspozycji stałej Muzeum Pana Tadeusza w Kamienicy Pod Złotym Słońcem

Więcej informacji o wynikach kwalifikacji uczestników Konkursu w zakładce: Zamówienia Publiczne.

Opublikowano Archiwum Aktualności | Otagowano , | Możliwość komentowania Informacja o wynikach kwalifikacji uczestników Konkursu na koncepcję ekspozycji stałej Muzeum Pana Tadeusza w Kamienicy Pod Złotym Słońcem została wyłączona

Konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu

Zakład Narodowy im. Ossolińskich ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu w Kamienicy Pod Złotym Słońcem. Ekspozycja powinna być nowoczesna, multimedialna i w znacznej części interaktywna, uwzględniająca uwarunkowania przestrzenne zabytkowej kamienicy.

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenia do udziału w konkursie upływa 28.10.2011 o godzinie 15.00.

Zobacz szczegóły

Opublikowano Archiwum Aktualności | Otagowano , , | Możliwość komentowania Konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu została wyłączona

Wykłady i seminarium prof. dra hab. Krzysztofa Pomiana i Igora Chomyna

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zaprasza na wykłady Igora Chomyna i wykłady oraz seminarium prof. dra hab. Krzysztofa Pomiana.

Wykłady organizowane są w ramach programu Visiting Professors finansowanego z funduszu Scientiae Wratislawienses Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wykłady

Igora Chomyna

historyka sztuki, głównego inwentaryzatora i kustosza zbiorów malarstwa i rzeźby XIX i XX w. Lwowskiej Galerii Sztuki

Historia Lwowskiej Galerii Sztuki oraz polskie malarstwo XIX i XX wieku w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki
10 października 2011 r., godz. 16.00-17.30

Plakiety, medaliony i medale polskie i z Polską związane w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki
11 października 2011 r., godz. 16.00-17.30

Portrety osobistości polskich XIX i XX wieku w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki
13 października 2011 r., godz. 16.00-17.30

Wykłady i seminarium

Prof. dr hab. Krzysztofa Pomiana

historyka i filozofa, emerytowanego profesora Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu, Uniwersytetu Mikołaja Koperniak w Toruniu, dyrektora naukowego Muzeum Europy w Brukseli

Historia kultury na przykładzie historii muzeów – wykład
17 października 2011 r., godz. 10.00-11.00
19 października 2011 r., godz. 10.00-11.00

Do czego służy humanistyka – seminarium
18 października 2011 r., godz. 10.00-11.30
20 października 2011 r., godz. 10.00-11.30
21 października 2011 r., godz. 10.00-11.30

Punktem wyjścia do dyskusji seminaryjnej będą następujące lektury:

– K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Wydawnictwo UMSC, Lublin 2006, przede wszystkim s. 115-139 i 199-223.

– K. Pomian, Statystyka, hermeneutyka, polityka, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1997, s. 161-169.

– K. Pomian, Przedmowa, [w:] P. Rodak, Pismo, książka, lektura, Wydawnictwo UW, Warszawa 2009.

Wszystkie wykłady odbywać się będą w Refektarzu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ul. Szewska 37

WIZYTA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MIASTA WROCŁAWIA

Igor Chomyn urodził się 1  września  1951 r.  w  miasteczku  Szczerzec  k.  Lwowa. Jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Od 1975 r. pracuje w Lwowskiej Galerii Sztuki jako kustosz zbiorów  malarstwa  i  rzeźby. Jego zainteresowania skupiają się przede wszystkim na sztuce polskiej XIX i XX wieku. Brał  udział  w  przygotowywaniu  ponad  30  wystaw  eksponowanych  w  muzeach  ukraińskich i polskich. Do najważniejszych projektów wystawienniczych należą: „Kozaczyzna”  (Radom, 1991),  „Gdzie  Wschód  spotyka  Zachód”  (Warszawa, 1993),  „Chłopi  w  sztuce  polskiej”  (Radom, 1994),  „I  podaje  wiek  wiekowi”  (Warszawa, 2001),  „Polscy  monachijczycy”  (Katowice, 2005).

Oprócz wyżej wymienionych ekspozycji był również pomysłodawcą i organizatorem  monograficznych  wystawy,  do  których  opracował  katalogi:

–  „Twórczość  Jacka  Malczewskiego  w  zbiorach  Lwowskiej  Galerii  Sztuki”,  Muzeum  Ziemi  Przemyskiej  1987,  Muzeum  Śląskie  w  Katowicach  1996,  Państwowa  Galeria  Sztuki  w  Sopocie  2001;

–  „In  propria  persona.  Malarzy  polskich  portret  własny”,  Muzeum  Śląskie  w  Katowicach  1997.

–  „Twórczość  Kazimierza  Sichulskiego  w  zbiorach  Lwowskiej  Galerii  Sztuki”,  Muzeum  Śląskie  w  Katowicach  2000.  Za tę wystawę otrzymał drugą nagrodę na Ogólnopolskim  konkursie  wystaw  roku,  pierwszej nagrody nie przyznano.

–  „Arcydzieła  malarstwa  polskiego  w  zbiorach  Lwowskiej  Galerii  Sztuki”,  Państwowa  Galeria  Sztuki  w  Sopocie  2003.

–  „Pejzaż  malarzy  polskich  w  zbiorach  Lwowskiej  Galerii  Sztuki”, Państwowa  Galeria  Sztuki  w  Sopocie  2004.

Jest również autorem albumu 150  arcydzieł  malarstwa  polskiego  w  zbiorach  Lwowskiej  Galerii Sztuki wydanego w Sopocie w 2006 r.

Za wieloletnią działalność muzealną polegającą na opracowywaniu i popularyzowaniu polskich zbiorów sztuki pozostających za granicą kraju został w 2004 r. odznaczony Złotym  Krzyżem  Zasługi  Rzeczypospolitej  Polskiej. Od 2006 r. jest Zasłużonym Pracownikiem  Kultury  Ukrainy.

Krzysztof Pomian urodził się w Warszawie w 1934 r. Studiował (1952-57), doktoryzował się (luty 1965) i habilitował (maj 1968) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Usunięty  w  1966 r. z PZPR, a w 1968 r. ze stanowiska adiunkta w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej z powodu publicznej krytyki linii politycznej władz. W latach 1969-1972 pracował w Dziale Rękopisów Biblioteki Narodowej. W 1973 r. wyjechał do Francji, do Centre national de la recherche scientifique (CNRS), gdzie w 1984 został profesorem (directeur de recherche); równolegle wykładał w l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), w Ecole du Louvre, w Uniwersytecie Genewskim i w innych uczelniach. Obecnie jest  zasłużonym profesorem (directeur de recherche émérite) w CNRS. W latach  akademickich 1999/2000-2005/06 był profesorem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od stycznia 2001 r. jest dyrektorem naukowym tworzonego w Brukseli Muzeum Europy.

Jako filozof, interesuje się przede wszystkim problematyką poznania. Jako historyk, zajmuje się historią kultury europejskiej, zwłaszcza historią wiedzy historycznej  oraz zbieractwa i muzeów we Francji i we Włoszech .

Jego książki i artykuły pisane po polsku, a od 1973 r. przeważnie po francusku, były tłumaczone m. in. na angielski, arabski, bułgarski czeski, hiszpański, holenderski, japoński, niemiecki, portugalski, ukraiński i włoski.

Jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności, Ateneo Veneto (Wenecja) i Accademia Clementina (Bolonia).

Nagrody: publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego (1984), premio letterario Montesilvano za najlepszy esej roku przełożony na włoski (1992), nagroda polskiego PEN Clubu im. braci Pruszyńskich za eseistykę (2007).

Odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta (1993), Komandoria Orderu des Arts et des Lettres (2005). Doktorat honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2003) i Uniwersytetu w Genewie (2005).

Ważniejsze publikacje:

[Wraz z L. Kołakowskim (wyd.) ], Filozofia egzystencjalna, PWN, Warszawa, 1965.

Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli  średniowiecza,  PWN, Warszawa,  1968.

Człowiek pośród rzeczy, Czytelnik, Warszawa,  1973.

[Wraz z P. Kende (wyd.)], 1956 Varsovie – Budapest. La deuxième révolution d’Octobre, Seuil, Paris, 1978.

Pologne : défi à l’impossible ? De la révolte de Poznan à Solidarité, Editions Ouvrières, Paris, 1982.

L’Ordre du temps, Gallimard, Paris, 1984.

Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris-Venise, XVIe-XVIIIe siècle, Gallimard, Paris, 1987.

L’Europe et ses nations, Gallimard, Paris, 1990.

(Wyd.), La querelle du déterminisme, Gallimard, Paris, 1990.

[Wraz z A.-F. Laurens (wyd.)], L’Anticomanie. La collection d’antiquités aux 18e et 19e siècles, EHESS, Paris, 1992.

Przeszłość jako przedmiot wiedzy (1964), Aletheia, Warszawa, 1992.

[Opr.] Jerzy Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, Czytelnik, Warszawa, 1994

Drogi kultury europejskiej, IFiS PAN, Warszawa, 1996.

[Wraz z Th. W. Gaehtgens’em], Histoire artistique de l’Europe. XVIIIe siècle, Seuil, Paris, 1998.

Sur l’histoire, Gallimard, Folio-Histoire, Paris, 1999.

W kręgu Giedroycia, Czytelnik, Warszawa, 2000.

Wenecja w kulturze europejskiej , UMCS, Lublin, 2000.

(Wyd.), Jerzy Giedroyc. Redaktor – polityk – człowiek , UMCS, Lublin, 2001.

Oblicza dwudziestego wieku, UMCS, Lublin, 2002.

Des saintes reliques à l’art moderne. Venise-Chicago, XIIIe-XXe siècle, Gallimard,  Paris, 2003.

[Wraz z H. Dupuis (wyd.)], De l’Europe-monde à l’Europe dans le monde, De Boek, Bruxelles, 2004.

Filozofowie w świecie polityki. Eseje 1957-1974, Adam Marszałek, Toruń, 2004.

Ibn Khaldûn au prisme de l’Occident, Gallimard, Paris, 2006.

[Wraz z E. Barnavi], La révolution européenne. 1945-2007, Perrin, Paris, 2008.

Opublikowano Archiwum Aktualności | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Wykłady i seminarium prof. dra hab. Krzysztofa Pomiana i Igora Chomyna została wyłączona

Artystyczna strefa kibica w Ossolineum

Zapraszamy na wystawę

„Sport w grafice.
Grafika polska XX wieku

ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich”


Wystawa eksponowana w Ogrodzie Barokowym przy Ossolineum
Wrocław, ul. Szewska 37
(wejście od Zaułka Ossolińskich i od ul. Szewskiej)

Czynna od 5 czerwca do 31 sierpnia 2012 r.
w godzinach otwarcia ogrodu
Wstęp wolny


English Version


Artystyczna strefa kibica w Ossolineum

Rok 2012 to szczególny czas dla kibiców na całym świecie. Fani piłki nożnej podczas rozgrywanego w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 dopingować będą swoje drużyny, aby najlepsza z nich wygrała 1 lipca na stadionie w Kijowie i zdobyła Puchar Mistrzostw Europy 2012. Następnie emocje związane z występem sportowców i drużyn narodowych zdominują stolicę Wielkiej Brytanii, gdzie olimpijczycy ze wszystkich kontynentów walczyć będą w kilkudziesięciu dyscyplinach o medale XXX Igrzysk Olimpijskich. Termin prezentowanej wystawy nie jest więc przypadkowy.

Po sportowych wrażeniach na stadionie, w strefie kibica na wrocławskim Rynku i przed ekranami telewizorów proponujemy Państwu zlokalizowaną w Ogrodzie Barokowym przy Ossolineum artystyczną strefę kibica z prezentacją Sport w grafice. Wśród bogatych zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich znajdują się prace graficzne polskich artystów działających na przestrzeni XX w. i ukazujących sport w wielu aspektach. Dyscypliny, wybitni zawodnicy, rywalizacja, współzawodnictwo, emocje związane ze zwycięstwem lub porażką, piękno i harmonia ludzkiego ciała podczas wysiłku, a także sława sportowca to motywy, przetransponowane na język sztuki i które odnajdziemy w prezentowanych reprodukcjach rycin.

„Sport jest doskonałym tematem dla sztuki. Omijanie go, jest omijaniem ważnego zjawiska w życiu” – podsumował związki sztuki ze sportem pisarz Jan Parandowski. Ekspozycja plenerowa Sport w grafice jest dowodem na to, iż sport i sztuka to tylko pozornie odrębne światy. Sport i sztuka mogą się inspirować i wzajemnie uzupełniać. Piłkarskie spotkania z okazji Euro 2012 oraz olimpijskie emocje są dobrą okazją, aby dostrzec te inspiracje i powiązania i popatrzeć na sport nie tylko okiem kibica, ale i artysty.

Scenariusz i przygotowanie wystawy: Hanna Kuś-Joachimiak

Opracowanie graficzne: Zofia Jaros

 

Opublikowano Archiwum Aktualności | Otagowano , , | Możliwość komentowania Artystyczna strefa kibica w Ossolineum została wyłączona

Polskie Państwo Podziemne

Ekspozycja czynna będzie
od 4 marca do 10 czerwca 2011 r.
od wtorku do niedzieli
w godzinach: 10 – 18

w Kamienicy Pod Złotym Słońcem
Wrocław, Rynek 6.

Wstęp na wystawę jest PŁATNY
bilet normalny: 5 zł
bilet ulgowy: 2 zł

Więcej informacji…

Opublikowano Archiwum Aktualności, O Ossolineum, Zbiory | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Polskie Państwo Podziemne została wyłączona

Zamówienia publiczne 2011

(więcej…)

Opublikowano Archiwum Aktualności, Zamówienia publiczne | Otagowano | Możliwość komentowania Zamówienia publiczne 2011 została wyłączona