Archiwum autora: zamowienia.publiczne

DZP-2621-1/2020

Wykonanie druku i oprawy oraz dostawa książki „Katalog druków śląskich XV-XVIII w. ze zbiorów Ossolineum” dla Wydawnictwa Ossolineum. DZP-2621-1/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki word

Nowy poprawiony formularz ofertowy

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-1/2020 została wyłączona

DZP-2621-22/2019

Dostawa dwóch macierzy dyskowych QNAP (rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiO). DZP-2621-22/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 OPZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty wykonawcy biorącego udział w postępowaniu oraz unieważnienia postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-22/2019 została wyłączona

Zapytanie ofertowe

Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego konkursu na koncepcję aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu wraz z wypłatą nagród

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy Załączniki Nr 1 2 3 i 5

Wzór umowy Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe została wyłączona

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów okresowych i konserwacji bieżących oraz wykonywania napraw i usuwania awarii instalacji hydraulicznych – zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, woda lodowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa i skroplin oraz instalacja gazowa – w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w roku 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE -2020 – inst

Załaczniki

Umowa na serwis instalacji hydraulicznych w 2020 r

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe została wyłączona

Usługa ubezpieczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Usługa ubezpieczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadza SUPRA BROKERS

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadza Supra Brokers
https://suprabrokers.pl/node/742
Ogłoszenie o zamówieniu_8
Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania Usługa ubezpieczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu została wyłączona

DZP-2621-20/2019

„Wykonywanie obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanych w budynkach ZNiO we Wrocławiu w ramach okresowych przeglądów i konserwacji oraz bieżących napraw i usuwania zgłaszanych awarii i usterek”.  DZP-2621-20/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik Nr 4 – Grupa kapitałowa

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób

Załącznik Nr 7 – Wzór umowy

Załączniki do umowy na serwis klimawent

Załącznik Nr 1a do oferty na 2020 – Szczegółowy Harmonogram Przeglądów w ZNiO (1)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-20/2019 została wyłączona

BIEŻĄCE ZAPYTANIE OFERTOWE

Przygotowanie opinii eksperckiej nt. projektu budowlanego „Budowy gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich” opracowywanego przez WXCA Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – wzór umowy

Zał. 2 ,3, 4,5, 6

Zał. 7 Aktualny układ funkcjonalny

Wyjaśnienie treści SIWZ

Obowiązujący wzór umowy

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania BIEŻĄCE ZAPYTANIE OFERTOWE została wyłączona

DZP-2621-19/2019

Usługa dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Zamówienie z wolnej ręki DZP-2621-19/2019

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-19/2019 została wyłączona

DZP-2621-18/2019

Druk materiałów promocyjnych i katalogu dotyczących dwóch wystaw realizowanych w MPT. Zapytanie o cenę DZP-2621-18/2019

Informacja z otwarcia ofert DZP-2621-18/2019

Informacja o wyborze oferty

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-18/2019 została wyłączona

DZP-2621-17/2019

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. DZP-2621-17/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki WORD

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-17/2019 została wyłączona