Archiwum autora: zamowienia.publiczne

DZP-2621-26/2020

„Rozbudowa systemu kontroli dostępu i systemów przywoławczych w kompleksie budynków Ossolineum”. DZP-2621-26/2020

Zapytanie ofertowe

OPZ

Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-26/2020 została wyłączona

DZP-2621-30/2020

„Druk, oprawa oraz dostawa książki W.G. Sebalda Austerlitz dla Wydawnictwa Ossolineum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. DZP-2621-30/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki Word

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-30/2020 została wyłączona

DZP-2621-23/2020

„Modernizacja i wymiana  wyeksploatowanych elementów dźwigów osobowych i towarowych – wymiana przestarzałych sterowań, czynnika hydraulicznego  wraz z modernizacją oświetlenia kabin na energooszczędne oświetlenie LED”. DZP-2621-23/2020

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-23/2020 została wyłączona

DZP-2621-24/2020

„Dostawa systemu bazodanowego do zarządzania zbiorami i procesami muzealnymi oraz bibliotecznymi z dostosowaniem do potrzeb Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu wraz z migracją danych oraz modułem CMS”.  DZP-2621-24/2020

Ogłoszenie UZP

Ogłoszenie

Załączniki

Informacja o ocenie wniosku

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-24/2020 została wyłączona

DZP-2621-20/2020

,,Dostawa 2 kompletów bramek antykradzieżowych wraz obsługującym je systemem ( dalej: system)  oraz montaż bramek  przed Czytelnią Główną ZNiO , po uprzednim wykonaniu demontażu istniejących bramek  wraz z  serwisem gwarancyjnymi”. DZP-2621-20/2020

Zapytanie ofertowe

OPZ

Wzór umowy

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-20/2020 została wyłączona

DZP-2621-19/2020

„Opracowanie dodatkowego projektu dotyczącego aranżacji wnętrz Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu”. DZP-2621-19/2020

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-19/2020 została wyłączona

DZP-2621-9/2020

„Wykonanie druku i oprawy oraz dostarczenie 2 książek – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum”.  DZP-2621-9/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki WORD

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-9/2020 została wyłączona

DZP-2621-7/2020

„Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 5 książek z serii Biblioteka Narodowa – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum”. DZP-2621-7/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki WORD

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-7/2020 została wyłączona

DZP-2621-8/2020

„Dostawa dwóch macierzy dyskowych Qnap (rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiO).” DZP-2621-8/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIZW pdf

Załączniki WORD

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-8/2020 została wyłączona

DZP-2621-6/2020

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu” prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2019 poz.1843) i poniżej równowartości kwoty 214 000 EURO. Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy nr 29/DF-V/KP/2020. DZP-2621-6/2020

Ogłoszenie dialogu konkurencyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu UZP

Załączniki WORD

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-6/2020 została wyłączona