Archiwum autora: zamowienia.publiczne

DZP-2621-17/2019

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. DZP-2621-17/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki WORD

Opublikowano Poszczególne przetargi | Skomentuj

Zapytanie ofertowe

Przygotowanie opinii eksperckiej nt. projektu budowlanego „Budowy gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich” opracowywanego przez WXCA Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe OPINIA PB-1

Zał. 1 Wzór umowy

Zał. 2 ,3, 4

Zał. 5 Aktualny układ funkcjonalny

Opublikowano Poszczególne przetargi | Skomentuj

DZP-2621-16/2019

Dostawa kompletnego systemu wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych (backup) wraz z możliwością tworzenia archiwum plikowego. DZP-2621-16/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 OPZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Skomentuj

DZP-2621-13/2019

Wykonanie druku i oprawy oraz dostawa książki „Muzeum Lubomirskich 1823-1940. Zbiór malarstwa” – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum. DZP-2621-13/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy 15.07.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ DZP-2621-13-2019

Zmiana treści SIWZ DZP-2621-13-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert DZP-2621-13-2019r

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-13/2019 została wyłączona

Zapytanie nr 2

Zadanie 1: Digitalizacja rękopisów z historycznych kolekcji Ossolineum pozostałych we Lwowie.                                                                                                                                      Zadanie 2: Zdigitalizowanie materiałów z archiwum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki przechowywanych w Ossolineum we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

Zał. A Katalog Dobrych Praktyk i Standardów Digitalizacyjnych dla Obiektów Bibliotecznych

Zał. B Standardy techniczne digitalizacji

Zał. C Wykaz obiektów zadanie 1

Zał. D Wykaz obiektów zadanie 2

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Wykaz wykonanych usług

Zał. nr 4 – Wykaz narzędzi i maszyn

Zał. nr 5 – Projekt umowy popr.11.07

Zał. nr 6 – Grupa kapitałowa

Zał. nr 7 – Oświadczenia

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zmiana treści zapytania ofertowego 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania Zapytanie nr 2 została wyłączona

DZP-2621-12/2019

Usługa wykonania druku Sprawozdania ZNiO – dla Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Zapytanie o cenę DZP-2621-12/2019

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-12/2019 została wyłączona

DZP-2621-12/2019

Usługa wykonania druku Sprawozdania ZNiO – dla Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Zapytanie o cenę

Unieważnienie postępowania

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-12/2019 została wyłączona

Zapytanie nr 1

Digitalizacja archiwum audiowizualnego z daru Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich na potrzeby wystawy stałej w Muzeum Pana Tadeusza w 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nieobowiązkowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Digitalizacja archiwum JNJ

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Wykaz wykonanych usług

Zał. nr 4 – Wykaz narzędzi i maszyn

Zał. nr 5 – Wzór umowy

Zał. nr 6 – Grupa kapitałowa – kopia

Zał. nr 7 – Oświadczenia

Zmiana treści zapytania ofertowego

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

 

 

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania Zapytanie nr 1 została wyłączona

DZP-2621-11/2019

Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 3 książek dla Wydawnictwa Ossolineum. DZP-2621-11/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy

Zał. nr 5 – wykaz usług

Zał. nr 6 – wykaz maszyn

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-11/2019 została wyłączona

DZP-2621-10/2019

Usługa społeczna – „Świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu” DZP-2621-10/2019

Ogłoszenie o zamówieniu DZP-2621-10-2019

Istotne Postanowienia Zamówienia DZP-2621-10-2019

Istotne postanowienia umowy DZP-2621-10-2019

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu DZP-2621-10-2019

Zmiana terminu składania ofert DZP-2621-10/2019

Zmiana treści ogłoszenia DZP-2621-10-2019 09-05-2019

Formularz oferty – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu zmieniony 09-05-2019

Formularz cenowy – Załącznik 2 do Ogłoszenia o zamówieniu zmieniony 09-05-2019

Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu 09-05-2019

Istotne Postanowienia Zamówienia DZP-2621-10/2019 09-05-2019

Zmiana treści siwz DZP-2621-10-2019 13-05-2019

Formularz cenowy – Załącznik 2 do Ogłoszenia o zamówieniu zmieniony 13-05-2019

Istotne Postanowienia Zamówienia DZP-2621-10-2019 13-05-2019

Istotne postanowienia umowy – załacznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu 13-05-2019

Zmiana treści siwz DZP-2621-10-2019 14-05-2019

Formularz cenowy – Załącznik 2 do Ogłoszenia o zamówieniu zmieniony 14-05-2019

Istotne postanowienia umowy – załacznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu 14-05-2019

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty DZP-2621-10-2019

Informacja o udzieleniu zamówienia

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-10/2019 została wyłączona