Archiwum autora: zamowienia.publiczne

DZP-2621-9/2020

„Wykonanie druku i oprawy oraz dostarczenie 2 książek – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum”.  DZP-2621-9/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki WORD

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-9/2020 została wyłączona

DZP-2621-7/2020

„Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 5 książek z serii Biblioteka Narodowa – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum”. DZP-2621-7/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki WORD

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-7/2020 została wyłączona

DZP-2621-8/2020

„Dostawa dwóch macierzy dyskowych Qnap (rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiO).” DZP-2621-8/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIZW pdf

Załączniki WORD

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-8/2020 została wyłączona

DZP-2621-6/2020

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu” prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2019 poz.1843) i poniżej równowartości kwoty 214 000 EURO. Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy nr 29/DF-V/KP/2020. DZP-2621-6/2020

Ogłoszenie dialogu konkurencyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu UZP

Załączniki WORD

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-6/2020 została wyłączona

DZP-2621-1/2020

Wykonanie druku i oprawy oraz dostawa książki „Katalog druków śląskich XV-XVIII w. ze zbiorów Ossolineum” dla Wydawnictwa Ossolineum. DZP-2621-1/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki word

Nowy poprawiony formularz ofertowy

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-1/2020 została wyłączona

DZP-2621-22/2019

Dostawa dwóch macierzy dyskowych QNAP (rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiO). DZP-2621-22/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 OPZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty wykonawcy biorącego udział w postępowaniu oraz unieważnienia postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-22/2019 została wyłączona

Zapytanie ofertowe

Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego konkursu na koncepcję aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu wraz z wypłatą nagród

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy Załączniki Nr 1 2 3 i 5

Wzór umowy Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe została wyłączona

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów okresowych i konserwacji bieżących oraz wykonywania napraw i usuwania awarii instalacji hydraulicznych – zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, woda lodowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa i skroplin oraz instalacja gazowa – w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w roku 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE -2020 – inst

Załaczniki

Umowa na serwis instalacji hydraulicznych w 2020 r

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe została wyłączona

Usługa ubezpieczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Usługa ubezpieczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadza SUPRA BROKERS

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadza Supra Brokers
https://suprabrokers.pl/node/742
Ogłoszenie o zamówieniu_8
Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania Usługa ubezpieczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu została wyłączona

DZP-2621-20/2019

„Wykonywanie obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanych w budynkach ZNiO we Wrocławiu w ramach okresowych przeglądów i konserwacji oraz bieżących napraw i usuwania zgłaszanych awarii i usterek”.  DZP-2621-20/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik Nr 4 – Grupa kapitałowa

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób

Załącznik Nr 7 – Wzór umowy

Załączniki do umowy na serwis klimawent

Załącznik Nr 1a do oferty na 2020 – Szczegółowy Harmonogram Przeglądów w ZNiO (1)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-20/2019 została wyłączona