Archiwum autora: zamowienia.publiczne

DZP-2621-47/2020

„Przebudowa instalacji chłodniczej dla Magazynu Starych Druków”. DZP-2621-47/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

OPZ

Wzór umowy

Wyjaśnienie

Załącznik ZIP

Wyjaśnienie treści SIWZ (plus 2 załączniki)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie – Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-47/2020 została wyłączona

DZP-2621-65/2020

„Konserwacje, usuwanie awarii i usterek instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykonywanie pomiarów tych urządzeń i instalacji w obiektach ZNiO w 2021”. DZP-2621-65/2020

Zapytanie ofertowe

OPZ

Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-65/2020 została wyłączona

DZP-2621-56/2020

„Naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigów osobowych w budynkach ZNiO w 2021-2022”. DZP-2621-56/2020

Zapytanie ofertowe

OPZ + wykaz wind

Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-56/2020 została wyłączona

DZP-2621-54/2020

„Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. DZP-2621-54/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Zmiana treści SIWZ

Obowiązujący wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-54/2020 została wyłączona

DZP-2621-53/2020

„Dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb budynków ZNiO na okres 13 miesięcy”. DZP-2621-53/2020

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-53/2020 została wyłączona

DZP-2621-57/2020

„Konserwacja i serwisy systemów p.poż, SSP, ODD, SUG w obiektach ZNiO”. DZP-2621-57/2020

Zapytanie ofertowe

OPZ

Wzór umowy cz. 1

Wzór umowy cz. 2

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Obowiązujący załącznik do pisma z dnia 18-12-2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Zadania 1 oraz unieważnienie postępowania dla Zadania 2

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-57/2020 została wyłączona

DZP-2621-55/2020

„Konserwacje, usuwanie awarii i usterek instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykonywanie pomiarów   tych urządzeń i instalacji w obiektach ZNiO w 2021r”. DZP-2621-55/2020

Zapytanie ofertowe

OPZ

Wzór umowy

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-55/2020 została wyłączona

DZP-2621-48/2020

Świadczenie usługi w zakresie obsługi technicznej instalacji i urządzeń systemów bezpieczeństwa : systemu sygnalizacji włamań i napadów (SSWiN), dozoru wizyjnego (CCTV), rejestracji czasu pracy (RCP), kontroli dostępu (KD), domofonowego  w obiektach Zamawiającego na terenie Wrocławia w 2021 roku. DZP-2621-48/2020

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – OPZ

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-48/2020 została wyłączona

DZP-2621-60/2020

„Druk, oprawa oraz dostawa książki Sylwii Chutnik „Miasto zgruzowstałe” dla Wydawnictwa Ossolineum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. DZP-2621-60/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki WORD

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-60/2020 została wyłączona

DZP-2621-31/2020

„Wykonywanie obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanych w budynkach ZNiO we Wrocławiu w ramach okresowych przeglądów i konserwacji oraz bieżących napraw i usuwania zgłaszanych awarii i usterek”. DZP-2621-31/2020

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ

Zał. nr 1 formularz-oferty

Zał. nr 1a Wycena i Harmonogram Przeglądów Instalacji Klima -Went w ZNiO w 2021

Zał. nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu

Zał. nr 2 Wykaz instalacji i urządzeń

Zał. nr 2 a Zestawienie filtrów i pasków klinowych w centralach wentylacyjnych w ZNiO

Zał. nr 3 Zakres czynności serwisowych i procedury dla instalacji wentylacji i klimatyzacji

Zał. nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. nr 4 Grupa kapitałowa

Zał. nr 4c Potwierdzenie otrzymania Zał. nr 4, 4a, 4b do umowy

Zał. nr 5 Karta obsługi serwisowej urządzenia

Zał. nr 5 Wykaz usług

Zał. nr 6 Protokół z przeglądu urządzenia

Zał. nr 6 Wykaz osób

Zał. nr 7 Protokół kontroli szczelności inst. freonowej

Zał. nr 7 Wzór umowy

Zał. nr 8 Zgłoszenie i Oświadczenie Podwykonawcy

Zał. nr 10 Protokół Odbioru Przeglądów

Zał. nr 11 Zlecenie i Potwierdzenie wykonania NAPRAWY

Zał. nr 12 Protokół Odbioru NAPRAW

Obowiązujący SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowano Poszczególne przetargi | Możliwość komentowania DZP-2621-31/2020 została wyłączona