Autograf Dalajlamy

W 2003 roku Wła­dy­sław Bar­to­szew­ski zade­cy­do­wał o prze­ka­za­niu ZNiO  pry­wat­nego zbioru gro­ma­dzo­nych przez całe życie dru­ków i archi­wa­liów, doty­czą­cych naj­now­szej histo­rii Pol­ski, m.in. archi­wum pry­wat­nego, ksią­żek i cza­so­pism kon­spi­ra­cyj­nych, pla­ka­tów, ulo­tek i zdjęć z okresu oku­pa­cji.

Bardzo ciekawy zbiór stanowią książki z dedykacjami dla Profesora.  W 2007 roku ukazał się katalog w opracowaniu Jarosława Maliniaka zatytułowany: Dedykacje dla Zofii i Władysława Bartoszewskich. Wybór z kolekcji książek. Jednym ze szczególnie interesujących i oryginalnych autografów opisanych w tej publikacji jest autograf XIV Dalajlamy. Dedykacja została złożona w książce: Mitgefühl und Weisheit. Ein großer Mensch im Gespräch mit Felizitas von Schönborn, Freiburg [etc.] : Herder, cop. 1994.  Sygn. 950.547

Tłumaczenie dedykacji: Na pamiątkę wielkiemu uczonemu Władysławowi Bartoszewskiemu z intencją niesienia pomocy innym. Od mnicha podążającego za Buddą, Dalajlama, Bonn, 29.04.1994 [Tłumaczenie tekstu było możliwe dzięki pomocy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Tybetu]

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zbiory. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.