Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – Centralną Biblioteką Państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Ossolineum to instytucja o ponad 200-letniej już historii — do 1939 roku jego zbiory gromadzono i przechowywano we Lwowie, gdzie stale wzbogacały się dzięki ofiarności mieszkańców tego miasta i całej Galicji oraz innych polskich ziem i miast. Zgodnie z ideą założyciela Józefa Maksymiliana Ossolińskiego biblioteka służyć miała zachowaniu materialnych świadectw kultury i historii Polski, w epoce gdy Naszego Kraju nie było na mapach świata. Po 1945 roku niemal połowa ossolińskich zbiorów została przetransportowana do Wrocławia. W stolicy Dolnego Śląska kolekcja biblioteki stale powiększa się dzięki zakupom i darom, spływającym z Polski i zagranicy. W zbiorach Ossolineum wyróżnia się należąca do Narodowego Zasobu Bibliotecznego kolekcja starych druków zawierająca książki dotyczące Polski lub o polskiej proweniencji, pochodzące m.in. jeszcze ze zbiorów fundatora Zakładu – Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich) poszerzeniu uległa strefa wspólna pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ale także katalogi 109 bibliotek, które dołączyły w 2022 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W tym gronie znalazła się również Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, która wzbogaciła zasób Połączonych Katalogów BN liczący 12,5 miliona rekordów bibliograficznych i 25 milionów jednostek o kolejne zbiory.

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, pokrywa koszty utrzymania systemu.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl/.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.