DŻS-y z terenu Wrocławia i powiatu wrocławskiego

 • organizacja życia politycznego i społecznego: wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe, wybory do parlamentu europejskiego, referenda, partie polityczne, towarzystwa, organizacje społeczne, fundacje, organizacje młodzieżowe, urzędy administracji państwowej i samorządowej, rocznice i święta państwowe, wizyty delegacji rządowych, współpraca miasta Wrocławia z zagranicą (Biuro Współpracy z Zagranicą UM), wiece, akademie okolicznościowe, kongresy;
 • zagadnienia gospodarcze i socjologiczne: gospodarka regionu w ogólnym zakresie, osadnictwo w powojennym Wrocławiu, banki, ubezpieczenia, gry i loterie, zakłady pracy we Wrocławiu, związki zawodowe;
 • zagadnienia statystyczno-demograficzne: statystyka demograficzna, Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu, repatriacja, mniejszości narodowe, spisy powszechne, Wojewódzki i Miejski Urząd Statystyczny;
 • zagadnienia administracyjno-sądownicze: sądownictwo, więziennictwo, Policja, Straż Miejska;
 • zagadnienia związane z martyrologią narodu polskiego: pomniki walk i męczeństwa, cmentarze wojskowe, obozy;
 • wojskowość: Śląski Okręg Wojskowy, zrzeszenia i kluby wojskowe, organizacje kombatanckie;
 • zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne: klęski żywiołowe, skażenie środowiska naturalnego, organizacje i stowarzyszenia, ochrona przyrody;
 • transport i łączność: transport kolejowy, samochodowy, wodny, lotniczy, komunikacja miejska, telekomunikacja, poczta;
 • gospodarka komunalna: spisy ulic, hotelarstwo, zarządzanie administracyjne, usługi komunalne (kanalizacja, wodociągi, gazownie, elektrociepłownie, elektrownie), parki, ZOO;
 • handel, rzemiosło i usługi: placówki handlowe (domy towarowe, hipermarkety, centra handlowe, targowiska), placówki usługowe, gastronomia i restauracje, puby;
 • służba zdrowia i pomoc społeczna: władze administracyjne służby zdrowia, lecznictwo otwarte i zamknięte (szpitale, kliniki, przychodnie rejonowe, poradnie, pogotowie ratunkowe, stacje krwiodawstwa), rehabilitacja, alkoholizm, narkomania, AIDS, opieka społeczna, medycyna niekonwencjonalna;
 • nauka: wyższe uczelnie oraz ich wydziały zamiejscowe, pracownicy naukowi, konferencje, zjazdy, sesje, uroczystości, kongresy, archiwa na terenie Wrocławia, towarzystwa naukowe, instytuty naukowo-badawcze, biblioteki naukowe (ze specjalnym uwzględnieniem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich);
 • oświata: instytucje, organizacje i towarzystwa oświatowe, placówki kształcenia nauczycieli, żłobki i przedszkola, szkolnictwo (szkoły podstawowe, gimnazja, średnie);
 • upowszechnianie kultury: organizacja struktur kulturalnych, instytucje upowszechniania, kluby działalności kulturalnej, wydawnictwa, księgarstwo i księgarnie, kolportaż książek i czasopism, drukarnie, związki, zrzeszenia, stowarzyszenia, spotkania, warsztaty, ugrupowania, koła, towarzystwa, konkursy literackie, turnieje poetyckie, nagrody, biblioteki publiczne, radio, film i telewizja (Rozgłośnia Wrocławska Polskiego Radia, pozostałe rozgłośnie, Telewizja Wrocław, wytwórnie filmowe, ludzie filmu, kina, DKF-y, amatorski ruch filmowy);
 • sport i turystyka: władze i zarządzenia, związki i zrzeszenia, kluby sportowe, obiekty i inwestycje sportowe, imprezy sportowe, towarzystwa i biura turystyczne, rekreacja;
 • architektura i urbanistyka: stowarzyszenia i organizacje, znani architekci i urbaniści, zniszczenia wojenne i odbudowa Wrocławia, zabytki Wrocławia, gmachy użyteczności publicznej, pomniki, mosty, architektura wnętrz;
 • plastyka: stowarzyszenia artystyczne, plastycy wrocławscy, wystawiennictwo, galerie sztuki, grupy artystyczne, wystawy wrocławskie w kraju i za granicą, plenery, kiermasze, warsztaty twórcze, plastyczny ruch amatorski;
 • muzea oraz wystawy przez nie organizowane;
 • muzyka i estrada: stowarzyszenia muzyczne, ludzie muzyki (artyści, kompozytorzy, reżyserzy, działacze), balet, taniec towarzyski, chóry, orkiestry dęte, orkiestry i zespoły kameralne, filharmonia, opera, operetka, cykle koncertowe, festiwale, konkursy i przeglądy, koncerty, amatorski ruch muzyczny, przedsiębiorstwa i agencje estradowe, kabarety, cyrk, lunaparki;
 • fotografika: stowarzyszenia artystyczne, wystawy i galerie, plenery, konkursy, fotograficy amatorzy;
 • teatr: uroczystości ogólne, sympozja, konferencje, ludzie teatru, stowarzyszenia teatralne, teatry i sceny teatralne, repertuar, festiwale teatralne, zespoły amatorskie i inne, występy gościnne teatrów obcych;
 • kościoły i religie: Kościół rzymskokatolicki i pozostałe kościoły innych wyznań, obchody religijne, sympozja, wystawy, wizyty, pielgrzymki, parafie i duszpasterstwa, stowarzyszenia, kluby i ruchy ( Caritas, Klub Inteligencji Katolickiej, Pax, Arcybiskupi Komitet Charytatywny itp.);
 • Wrocław-historia, ludzie, obyczaje: ludzie Wrocławia i z nim związani, życie towarzyskie, zagadnienie obyczajowe, moda;

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji