Historia zbiorów Działu DŻS-ów

Damy i huzary Al. hr. Fredry, 14 października 1915, druk M. Wajsztejna, Chełm: program teatralny

Damy i huzary Al. hr. Fredry, 14 października 1915, druk M. Wajsztejna, Chełm: program teatralny

Od początku istnienia Biblioteki Ossolineum tj. od 1817 r., do zbiorów trafiały druki ulotne powstałe zarówno na terenie państw zaborców, jak i wydawane na obczyźnie przez Polaków i skierowane głównie do Polaków. Pozyskiwano je najczęściej z darów organizacji i instytucji, pojedynczo lub grupowo, niekiedy także z darów znanych osobistości, zwykle wraz z większymi kolekcjami książek lub rękopisów.

Publikacje o znaczącej wartości historycznej i poznawczej (np. drukowane afisze, odezwy, wiersze okolicznościowe, manifesty itp.) były włączane do ogólnego zasobu druków zwartych i wraz z nimi magazynowane. Każdy egzemplarz otrzymywał samodzielną sygnaturę. Praktykę taką stosowano również po II wojnie światowej, kiedy siedziba Ossolineum znajdowała się już we Wrocławiu. Dlatego też po dzień dzisiejszy spora część druków ulotnych rozproszona jest w katalogu druków zwartych. Odnaleźć je możemy m. in. pod takimi hasłami jak: Druki ulotne, Ulotka, Ulotki, Odezwa, Program, Apel, Wezwanie, Afisze itp. a także pod najrozmaitszymi hasłami: tytuł, a w przypadku braku tytułu incipit druku, odsyłacze do poszczególnych miejscowości itp. (zob. katalog kartkowy do 1998 r.).

Ponadto wiele cennych dokumentów życia społecznego można znaleźć w ossolińskich rękopisach, do których trafiały wraz ze spuściznami i kolekcjami rodzinnymi wybitnych Polaków. Jako materiał stanowiący integralną część rękopisów nie były z nich wyłączane, lecz opracowywano je łącznie. Informację o nich znaleźć można w  poszczególnych tomach „Inwentarza rękopisów Biblioteki ZNiO”, zaopatrzonych w indeksy osób, nazw geograficznych i indeksy rzeczowe.


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji