Literatura dotycząca Działu DŻS-ów

 • W. Sokołowska, Z doświadczeń pracy Działu Dokumentów Życia Społecznego w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Ze Skarbca Kultury”, z. 20, Wrocław 1969, s. 275-299
 • A. Żarnowiecka, Dokumenty życia społecznego w bibliotekach, „Bibliotekarz”, 1969, nr 10, s.310-312.
 • W. Sokołowska, Organizacja i metodyka prac nad dokumentami życia współczesnego w oparciu o doświadczenia Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Ossolineum, [w:] Dokumenty Życia Społecznego w bibliotece: materiały z ogólnokrajowej konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 2-3 VI 1969 r. , pod red. J. Albina, Wrocław 1970, s. 41-54
 • W. Sokołowska, oprac., Informator o dokumentach życia społecznego w bibliotekach, [w:] Dokumenty Życia Społecznego w bibliotece: materiały z ogólnokrajowej konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 2-3 VI 1969 r. , pod red. J. Albina, Wrocław 1970, s. 87-98
 • W. Sokołowska, O dokumentacji i formach informacji dotyczących prac kulturalno-oświatowych, „Poradnik działacza kultury”, 1972, nr 21, s. 17-30
 • W. Sokołowska, 25 [Dwadzieścia pięć] lat Dolnego Śląska w dokumencie – wystawa, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wrocław 1973, s. 251-268
 • M. Sewerski, W. Sokołowska, Zbiory Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Ze Skarbca Kultury”, z. 26, Wrocław 1975, s. 235-259
 • K. Sławińska, J. Szczepaniec, wybór i układ tekstu oraz opracowanie graficzne, Cyprian Kamil Norwid 1883-1983, Jelenia Góra 1983 [tekst towarzyszący wystawie „Cyprian Kamil Norwid 1821-1883-1983”, MDK w Jeleniej Górze, 5-23 V 1983] Pod Twą obronę…: z działalności patriotyczno-religijnej wrocławskich kościołów w latach 1982-1989: wystawa ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu 22 października – 11 listopada 1990, red. Jolanta Krzywka, Łukasz Krzywka, Wrocław 1990
 • K. Sławińska, Teatralia w zbiorach Działu Dokumentów Życia Społecznego oraz wypożyczone z teatrów dolnośląskich, [w:] „Testament mój…”: Juliusz Słowacki w zbiorach Ossolineum: katalog wystawy listopad-grudzień 1999, Wrocław 1999
 • K. Sławińska, Z doświadczeń pracy Działu DŻS Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 1964-2001, [w:] Dokumenty Życia Społecznego w Bibliotece: materiały konferencyjne Osola – 2001 r., Wrocław 2001, s. 29-30
 • S. Ligarski, …Nie ma wolności bez „Solidarności”: wystawa w 25 rocznicę powstania NSZZ Solidarność, oprac. K. Gluziński, S. Ligarski, Wrocław 2005
 • A. Kraska-Lewalski, Fotografie kościoła św. Maurycego w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, [w:] Dzieje parafii św. Maurycego na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu: od początków osady walońskiej – przez czas Festung Breslau – do współczesności, red. R. Żerelik, Wrocław 2007, s. 161-174
 • A. Kraska-Lewalski, Zdjęcia KL Gross-Rosen w zbiorach DŻS, „Czasopismo ZNiO”, z.18/19, Wrocław 2008, s.185-196
 • A. Kraska-Lewalski, Maliniak J., Wizerunki szpitala, klasztoru i kościoła p.w. św. Elżbiety Węgierskiej we wrocławskich zbiorach, [w:] Dzieje Parafii Świętej Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu, red. R. Żerelik i J. Maliniak, Wrocław 2008, s. 223-233
 • J. Maliniak, Propaganda i ideologia władzy w okresie stanu wojennego na plakatach, afiszach i ulotkach ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Katalog, Wrocław 2008
 • A. Kraska-Lewalski, Herb Wrocławia w zbiorach fotograficznych ZNiO, [w:] Krajobrazy przeszłości: księga ofiarowana dr. Juzwence w 70 rocznicę urodzin, red. M. Dworsastchek, Wrocław 2009, s.299-324
 • L. Nawrot: „Mistrzowie filmu amerykańskiego – mistrzowie plakatu polskiego”. Wystawa plenerowa ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego. „Czasopismo ZNiO” 2011 z. 253-257
 • J. Maliniak, Profil gromadzenia dokumentów życia społecznego [Zakładu Narodowego im. Ossolińskich]. „Czasopismo ZNiO” 2011 z. 22, s. 271-275
 • L. Nawrot-Łakomiec, B. Otfinowska, I. Zygmuntowicz: Dział Dokumentów Życia Społecznego [w:] Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie, red. M. Dworsatschek, Wrocław 2018, s. 283-308
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji