Wystawy ze zbiorów Działu DŻS-ów

1968
udział w: „Odbudowa niepodległej Polski w zbiorach Biblioteki ZNiO”

1969
„Wrocławska chwila wspomnień”

1970
udział w: „25 lat Dolnego Śląska w dokumencie”

1975
udział w: „Ossolineum w nauce i kulturze” w ramach wystawy „Panorama XXX lat Dolnego Śląska w Polsce Ludowej”, Warszawa,

1976
udział w: „Aleksander Fredro”

1983
„Cyprian Kamil Norwid 1821-1883-1983”. Wystawa na prośbę Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze i przy jego współudziale, MDK w Jeleniej Górze

1984
udział w: „Pan Tadeusz w zbiorach ZNiO – w 150 rocznicę pierwszego wydania”, Aula ZNiO

1989
– udział w: „Edytorskie dzieje utworów Adama Mickiewicza”, Aula ZNiO przy okazji sesji naukowej z okazji 190 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza
– udział w wystawie poświęconej Janinie Kelles-Krauz, Filia Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Wrocław-Śródmieście, przy okazji Wratislavia Cantans oraz Przeglądu Piosenki Aktorskiej

1990
„Pod Twą obronę… Z działalności patriotyczno-religijnej wrocławskich kościołów w latach 1982-1989”

1991
„Zbrodnie sowieckie na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej czerwiec-lipiec 1941”. Wystawa ze zbiorów Archiwum Wschodniego otwarta w Klubie ZNIO, w następnym roku prezentowana w Gdańsku, Warszawie, Gliwicach i Nysie

1992
udział w: „175 lat ZNiO 1817-1992”, Aula ZNiO

1993
udział w: „Aleksander Fredro w dwusetną rocznicę urodzin”

1995 r.
udział w wystawie w Pradze „Zagłada Sarajewa w lutym 1994 r.”; „Przebudź się serce moje i pomyśl”, Arsenał

1997
„Papier w walce o Solidarność. Wrocław 1982-1989” w wersji francuskiej na promocję Wrocławia podczas Międzynarodowych Targów Papieru w Paryżu

1999
odrębna ekspozycja „Słowacki w teatrach Dolnego Śląska w w latach 1949-1999” w ramach wystawy „J. Słowacki „Testament mój…”, Sala pod Kopułą ZNiO

2000
– „Prace fotograficzne pracowników ZNiO: Barbary Ryske-Urbanowicz, Jana Góreckiego, Andrzeja Niedźwieckiego”, Aula ZNiO
– udział w: „Wrocław-moje miasto”, Hala Ludowa; „Architektura Wrocławia”, Muzeum Architektury, „20 lat Solidarności”, Arsenał

2001
– udział w: „Teatr Zielona Latarnia we Wrocławiu”, Towarzystwo Przyjaciół Teatru; „Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka”, Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze, Oddział w Szklarskiej Porębie; „Rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego”, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; „Stan wojenny – spojrzenie po XX latach”, Instytut Pamięci Narodowej; „Henryk Tomaszewski w fotografii Stefana Arczyńskiego”, Muzeum Miejskie

2002
– w ramach Festiwalu Nauki: Kultura studencka we Wrocławiu na plakatach i fotografiach
– udział w: „Wpisani w trzechsetlecie”, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego; „Breslau-1945-Wrocław”, Instytut Pamięci Narodowej; „Współpraca Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych”, Muzeum Karkonoskie w Szklarskiej Porębie i Umweltbibliothek w Grosshennersdorf; „Solidarność”, Instytut Polski w Pradze; „Sarajewo”, Teatr Polski

2003
udział w: „Wrocławska sukienka”, wrocławski Rynek; „90 lat Hali Ludowej”, Hala Ludowa; „Wrocławskie środowisko akademickie – twórcy i ich uczniowie”, Politechnika Wrocławska

2004
– współorganizacja wystawy poświęconej dziejom Wrocławia po 1945 r. wraz z Teatrem Współczesnym
– udział w: „Wrocławskie katastrofy”, Muzeum Narodowe

2005
– „Nie ma wolności bez Solidarności”
– udział w: „Korzenie miasta. Wrocław 1945-2005”, Biuro Promocji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Muzeum Powstania Warszawskiego ; „Europa XX wieku: oblicza totalitaryzmu”, Ośrodek Karta w Warszawie ; „Żywiciele miasta – tradycja targowisk we Wrocławiu”, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski, Biuro Promocji Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Muzeum Miejskie  oraz w dwóch wystawach z okazji 25-lecia „Solidarności”: Wrocław, Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” i Jelenia Góra, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

2006
– udział w: „Szlak do wolności – 25 lat Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej”, Ośrodek „Karta” w Warszawie ; „Od Katowic do Stalinogrodu”, Muzeum Historii Katowic ; historia krwiodawstwa na Dolnym Śląsku, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu ; 25. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, IPN Wroclaw

2007
– „Arcybiskupi Komitet Charytatywny”
– udział w: „Pociąg do historii”, Ośrodek Pamięć i Przyszłość

2008
– udział w: „Całe morze budowania. Architektura wrocławska 1945-1989”, Ośrodek Pamięć i Przyszłość (wystawa plenerowa)
– udział w: „Tramwaj do wolności”, Ośrodek Pamięć i Przyszłość ; „Teatr Żydowski na Dolnym Śląsku 1946-1968”, Fundacja Bente Kahan, Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego i Muzeum Miejskie Wrocławia

2009
– udział w: „Wrocław `89. Ostatni rok Peerelu”, Ośrodek Pamięć i Przyszłość ; „Przeglądy Piosenki Aktorskiej – wystawa jubileuszowa”, Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu ; „Poczta podziemna” w ramach obchodów Roku Kultury Niezależnej, IPN-OBEP we Wrocławiu, Delegatura w Opolu ; „Papierowa rewolucja. Prasa bezdebitowa w PRL”, IPN-OBEP w Katowicach ; „Horyzont 89”, Towarzystwo im. Edyty Stein. Dom Edyty Stein ; „Benedykt Dybowski 1833-1930 Rycerz Niezłomny”, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu ; „Oblicza totalitaryzmu” (wystawa multimedialna), Dom Spotkań z Historią w Warszawie

2010
„Mistrzowie filmu amerykańskiego – Mistrzowie plakatu polskiego” (wystawa plenerowa)

 2012
„Sport w grafice” (wystawa plenerowa)

2014
„Święto Wrocławia na plakacie ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia” (wystawa plenerowa)Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji