Artykuły i relacje

Stanisław Penar, Stanisław Przyłęcki, Danuta Żołnierkowa

Ospa prawdziwa w województwie wrocławskim w roku 1963

Z Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu

Praca przedstawia organizację akcji przeciwepidemicznej na terenie województwa wrocławskiego. Omówiono powikłania poszczepienne oraz przedstawiono 11 chorych na ospę pochodzących z terenu tego województwa.

Przegląd Epidemiologiczny, Rok XVIII, 1964, nr. 2, ss. 189-196; nadbitka

 

W zbiorach Działu Dokumentów Życia Społecznego znajduje się także anglojęzyczna nadbitka artykułu Stanisława Penara, Stanisława Przyłęckiego i Danuty Żołnierkowej, pt. Smallpox in the Wrocław Province in 1963…, zamieszczonego w międzynarodowym wydaniu Przeglądu Epidemiologicznego-Epidemiological Review:

Stanisław Penar, Stanisław Przyłęcki, Danuta Żołnierkowa, Smallpox in the Wrocław Province in 1963…, nadbitka z: Epidemiological Review, XVIII, 1964, nr 1-2, s. 99.


Jerzy B. Kos

Ospa 63

b. d., b. m., s. 4; maszynopis, z odręczną korektą autora

Jerzy B. Kos

Szczodre

b. d., b. m., s. 16; maszynopis, z odręczną korektą autora

Jerzy Bogdan Kos – lekarz poeta.  Urodzony w 1931 roku w Myszkowie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu (dyplom w 1955 r.). Specjalista chorób zakaźnych. W 1963 roku, jako konsultant północnego obszaru Dolnego Śląska, wziął udział w zwalczaniu epidemii ospy prawdziwej – kierował akcją przeciwepidemiczną.

Autor książki pt. Epitafium dla ospy (1991) oraz jej późniejszego wznowienia pt. Ospa 1963. Alarm dla Wrocławia (2017). Oba wydawnictwa są kronikarskim zapisem dramatycznych wydarzeń pamiętnego, upalnego lata 1963 roku.

 

 

Opracowanie: Andrzej Kraska-Lewalski | Dział Dokumentów Życia Społecznego ZNiO

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji