Tadeusz Różewicz – DOCENIONY

Pisanie wierszy nie było celem mojego życia, tym celem było odkrycie poezji o życiu”.

Tadeusz Różewicz, z Brulionów [w:] Wbrew sobie: rozmowy z Tadeuszem Różewiczem, oprac. Jan Stolarczyk, Biuro Literackie Wrocław 2011, s. 8.

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Andrzej Kraska-Lewalski