Dział Informacji Naukowej

Katalog Główny

ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
Telefony:
(71) 335 64 57 – pracownia
(71) 335 64 62 – katalog główny

Godziny pracy w czasie roku akademickiego:

poniedziałek – piątek: 9.00-18.45

sobota:  9.00 – 14.00


Zakres działalności Działu

Informacja o charakterze ogólnym, dotycząca:

 • zasad ogólnych funkcjonowania ZNiO
 • wymogów formalnych obowiązujących Czytelników
 • zasad udostępniania zbiorów podstawowych oraz zbiorów specjalnych

Informacja katalogowa

 • poszukiwanie wskazanych materiałów w zbiorach ZNiO
 • pomoc w korzystaniu z katalogów kartkowych oraz elektronicznych prowadzonych przez ZNiO
 • ustalanie opisów bibliograficznych
 • lokalizowanie materiałów w katalogach bibliotek polskich, zagranicznych, bazach danych dostępnych on-line oraz bibliotekach cyfrowych
 • wskazywanie źródeł informacji.

Pozostałe prace

 • prowadzenie bazy publikacji pracowników ZNiO
 • prowadzenie bazy publikacji o Ossolineum

Kwerendy

Zapytania dotyczące zbiorów Ossolineum oraz zasad ich udostępniania kierować można do Działu Informacji:

 • telefonicznie
 • pocztą elektroniczną
 • pocztą tradycyjną.

Regulamin porządkowy Katalogu Głównego

 1. Katalog Główny czynny jest
  • w trakcie roku akademickiego: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 18.45, w soboty w godz. 9.00-14.00
  • w czasie wakacji (sierpień – wrzesień): obowiązują skrócone godziny funkcjonowania
 2. Przed przyjściem do katalogu głównego czytelnicy obowiązani są do pozostawienia wierzchnich okryć i toreb w szatni.
 3. Wszelkich informacji związanych z korzystaniem z katalogów oraz baz danych dostępnych na stronie ZNiO udziela dyżurny bibliotekarz.
 4. Niedozwolone jest spożywanie jedzenia i picia oraz stawianie artykułów spożywczych w pobliżu klawiatur komputerowych.
 5. W pomieszczeniu katalogowym obowiązuje cisza. Zabrania się prowadzenia głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych.
 6. Terminale służą do wyszukiwania informacji katalogowych i bibliograficznych.
 7. Zabrania się korzystania ze stron internetowych naruszających normy etyczne i obyczajowe, a także instalowanie na terminalach własnych plików i programów oraz używanie własnych nośników elektronicznych.
 8. W przypadku naruszenia któregokolwiek punktu regulaminu dyżurujący bibliotekarz ma prawo do wyproszenia czytelnika z pomieszczenia katalogowego.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji