Literatura dotycząca Działu Kartografii

Najważniejsze pozycje drukowane poświęcone zbiorom kartograficznym Ossolineum:

Z. Rzepa, Dział Kartograficzny Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN w latach 1957-1969, „Ze skarbca kultury” 1970 z. 21, s. 167-189.

R. Grabałowski, Imago mundi. Informator do wystawy kartografii polskiej i obcej od XV do XX w., Wrocław 1972.

R. Wytyczak, Zbiory kartograficzne Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, cz. 1-2, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 26: 1994, nr 1, s. 17-23, nr 2, s. 85-91.

Ziemia kłodzka w dawnej kartografii, red. nauk. R. Gładkiewicz, Kłodzko 1995 (dotyczy częściowo zbiorów ZNiO).

R. Wytyczak, Śląsk w dawnej kartografii. Obraz Śląska na mapach XVI-XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wrocław 1998.

Wrocław na planach XVI-XX wiek, pod red. H. Okólskiej, Wrocław 1999 (dotyczy częściowo zbiorów ZNiO).

R. Wytyczak Roman, Mapa Śląska M. Quada z XVI w., księstwa cieszyńskiego T.C. Lottera z XVIII w. i Ukrainy według W. Beauplana z XVII stulecia – nowe nabytki Gabinetu Kartografii Ossolineum, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2002 z. 13, s. 177-187.

M. Dworsatschek, Imago Silesiae. Z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego, Wrocław 2002 (dotyczy jednego z darów dla biblioteki).

M. Dworsatschek, P. Galik, Profil gromadzenia zbiorów kartograficznych [Zakładu Narodowego im. Ossolińskich]. „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2011 z. 22, s. 270-271

P. Galik: Gabinet Kartografii [w:] Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie, red. M. Dworsatschek, Wrocław 2018, s. 255-281

Do góry


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji