Wystawy ze zbiorów Działu Kartografii

Wystawy organizowane lub współorganizowane przez Dział Kartografii:

1972
„Imago mundi”

1994
„Oficyna Karola Flemminga w Głogowie 1833-1931 – największy śląski zakład kartograficzny” (we współpracy z Muzeum Historycznym we Wrocławiu).

1995
„Ziemia kłodzka w dawnej kartografii” (wspólnie z Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku i prywatnym kolekcjonerem Manfredem Spatą z Niemiec).

1999
„Wrocław na planach XVI-XX wieku” (wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką we Wrocławiu, Muzeum Historycznym we Wrocławiu, Archiwum Budowlanym Miasta Wrocławia i prywatnym kolekcjonerem Andrzejem Jaworskim).

2002
„Imago Silesiae. Mapy, widoki miast śląskich. Dar Tomasza Niewodniczańskiego dla Ossolineum”

2003
„Imago Poloniae. Dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego”


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji