Dział Kontroli Zbiorów

Dział Kontroli Zbiorów

ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław
tel. 71 335 64 03

Godziny pracy: 8.00 – 15.00 (poniedziałek – piątek)

Kontakt:  kontrola.zbiorow@ossolineum.pl


Dział Kontroli Zbiorów funkcjonuje w strukturze ZNiO jako samodzielna jednostka organizacyjna od 1 października 2009 roku.

Zakres działalności Działu:

  1. Prowadzenie permanentnej kontroli nowych druków zwartych i ciągłych
  2. Przygotowanie i prowadzenie doraźnych skontrów zbiorów specjalnych
  3. Przygotowanie i prowadzenie skontrów księgozbiorów podręcznych jednostek organizacyjnych ZNiO

Podstawą działalności jest kontrola materiałów bibliotecznych, która ma na celu stwierdzenie i wyjaśnienie różnic między zapisami w ewidencji – inwentarzach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, komputerowych bazach danych, katalogach topograficznych a stanem faktycznym zbiorów oraz ustalenie ewentualnych braków względnych i bezwzględnych.

Zadania Działu Kontroli Zbiorów:

  1. Przygotowywanie harmonogramu prac skontrowych oraz zarządzeń i regulaminów z nimi związanych
  2. Prowadzenie skontrum i wyjaśnianie różnic między zapisami ewidencyjnymi a stwierdzonym w czasie kontroli zbiorów stanem materiałów bibliotecznych
  3. Sporządzanie protokołów i opracowywanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrola realizacji tych zaleceń, mające na celu poprawę stanu zachowania, warunków przechowywania i właściwego użytkowania zbiorów
  4. Kontrola obiegu dowodów ewidencyjnych oraz materiałów bibliotecznych
  5. Współpraca z Konserwatorem Zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu w zakresie monitorowania warunków przechowywania nowych druków zwartych i ciągłych

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji