Dział Kontroli Zbiorów

ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław
tel. 71 335 64 03

Godziny pracy: 8.00 – 15.00 (poniedziałek – piątek)

Kontakt:  kontrola.zbiorow@ossolineum.pl


Zakres działalności

Podstawą działalności jest kontrola materiałów bibliotecznych, która ma na celu stwierdzenie i wyjaśnienie różnic między zapisami w ewidencji – inwentarzach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, komputerowych bazach danych, katalogach topograficznych a stanem faktycznym zbiorów oraz ustalenie ewentualnych braków względnych i bezwzględnych.

Dział Kontroli Zbiorów prowadzi permanentne skontrum nowych druków zwartych i ciągłych oraz doraźne skontra zbiorów specjalnych, którego zakres obejmuje:

  • przygotowywanie harmonogramu prac skontrowych oraz zarządzeń i regulaminów z nimi związanych
  • wyjaśnianie różnic między zapisami ewidencyjnymi a stwierdzonym w czasie kontroli zbiorów stanem materiałów bibliotecznych
  • sporządzanie protokołów i opracowywanie zaleceń pokontrolnych, mające na celu poprawę stanu zachowania, warunków przechowywania i właściwego użytkowania zbiorów
  • współpracę z Konserwatorem Zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu w zakresie monitorowania warunków przechowywania druków nowych

 


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji