Dział Kontroli Zbiorów

ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław
tel. 71 335-64-03

ul. Sołtysowicka 24, 51-168 Wrocław
tel. 71 326-21-27, wew. 222 (pracownia), 219 (magazyn)

Godziny pracy: 8.00 – 15.00 (poniedziałek – piątek)

Kontakt:  kontrola.zbiorow@ossolineum.pl


Zakres działalności

Podstawową formą działalności jest kontrola materiałów bibliotecznych, mająca na celu ustalenie stopnia zgodności pomiędzy zapisami w inwentarzach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, jego komputerowych bazach danych, katalogach topograficznych a stanem magazynowym.

W tym celu Dział Kontroli Zbiorów prowadzi:

  • permanentne skontrum druków nowych
  • doraźne skontra zbiorów specjalnych.

Poza prowadzeniem kontroli zbiorów w magazynach pracownicy Działu:

  • wyjaśniają różnice między zapisami ewidencyjnymi a stwierdzonym w czasie kontroli zbiorów stanem materiałów bibliotecznych
  • sporządzają protokoły poskontrowe
  • opracowują zalecenia pokontrolne, mające na celu poprawę stanu zachowania, warunków przechowywania i właściwego użytkowania zbiorów
  • współpracują z Konserwatorem Zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu w zakresie monitorowania warunków przechowywania druków nowych
  • przygotowują projekty harmonogramów prac skontrowych oraz  regulaminy i zarządzenia z nimi związane.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji