Regulamin Czytelni Mikroform i Zbiorów Cyfrowych

 1. Prawo wstępu do Czytelni posiada każdy, kto pragnie z niej korzystać w celach naukowych.
 2. Prawo korzystania z Czytelni nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej, którą po upływie jednego roku akademickiego należy prolongować.
 3. W Czytelni można korzystać z:
  • materiałów gromadzonych w Dziale czyli mikrofilmów, mikrofisz i dokumentów elektronicznych;
  • materiałów sprowadzonych z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;
  • przyniesionych materiałów własnych po uprzednim zgłoszeniu ich u dyżurnego bibliotekarza;
  • księgozbioru podręcznego.
 4. Materiały udostępniane są na podstawie czytelnie wypełnionych rewersów. Jednorazowo można zamówić najwyżej 5 pozycji z prawem ich rezerwacji na nazwisko czytelnika na okres 6 dni. Materiały sprowadzone z innych bibliotek zwraca się w terminie wyznaczonym przez właścicieli. Czytelnik może odpowiednio wcześniej wystąpić o prolongatę terminu.
 5. Czytelnik ma prawo:
  • uzyskać pomoc dyżurnego bibliotekarza w korzystaniu z czytników do mikrofilmów i mikrofisz oraz komputerów;
  • korzystać z własnego sprzętu (komputera, dyktafonu itp.), musi się to jednak odbywać za wiedzą i zgodą dyżurnego bibliotekarza;
  • zamówić odpłatne wykonanie mikrofilmów i kserokopii.
 6. Osoby korzystające z Czytelni obowiązuje:
  • pozostawienie w szatni okryć, teczek itp.;
  • okazanie karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości dyżurnemu bibliotekarzowi wpisującemu czytelnika do księgi ewidencji czytelników;
  • zachowanie ciszy;
  • troskliwe obchodzenie się z udostępnianymi materiałami;
  • zakaz wynoszenia udostępnianych materiałów poza Czytelnię;
  • zakaz wnoszenia do czytelni wszelkich posiłków i napojów;
  • zakaz używania telefonów komórkowych.
 7. Po zakończeniu pracy czytelnik zobowiązany jest do zwrócenia bibliotekarzowi dyżurnemu wszystkich pobranych materiałów i złożenia własnoręcznego podpisu w księdze ewidencji czytelników.
 8. Czytelnik odpowiedzialny jest materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych i wyposażenia.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji