Literatura dotycząca zbioru czasopism ZNiO

J. Wądołkowska: Wykaz czasopism-poloników Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. [maszynopis powielany]. Wrocław 1953

E. Jagielska [oprac.]: Katalog czasopism polonijnych XIX i XX wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wrocław 1996

R. Nowakowski [oprac.]: Czasopisma polskie wydane do 1945 r. w zbiorach Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie. Wrocław 2004

I. Gybej-Dworsatschek, J. Mączka: Profil gromadzenia nowych druków zwartych i ciągłych [Zakładu Narodowego im. Ossolińskich]. „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2011 z. 22, s. 262-266

R. Nowakowski: Polska prasa prowincjonalna wydana do 1939 roku na terenie Małopolski Wschodniej, w zbiorach Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie – charakterystyka ogólna i postulaty badawcze [w:] Kraków-Lwów: książki-czasopisma-biblioteki XIX i XX wieku, t. XII, Kraków 2014, s. 93-115

R. Nowakowski: Prasa polska w latach 1801-1945 w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. W Stefanyka. Charakterystyka zbioru, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2014 z. 24/25, s. 159-270

R. Nowakowski: Dział Nowych Druków Ciągłych, [w:] Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie, red. M. Dworsatschek, Wrocław 2018, s. 205-253

 


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji