Literatura dotycząca zbioru czasopism ZNiO

J. Wądołkowska: Wykaz czasopism-poloników Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. [maszynopis powielany]. Wrocław 1953

B. Szymańska: Sarmatka – czasopismo dla Polek z czasów powstania listopadowego, „Ze Skarbca Kultury”, Z.39 (1984), s. 49-64

E. Jagielska [oprac.]: Katalog czasopism polonijnych XIX i XX wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wrocław 1996

R. Nowakowski [oprac.]: Czasopisma polskie wydane do 1945 r. w zbiorach Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie. Wrocław 2004

Nowakowski R.: Bibliograficzne implikacje prac nad dokumentacją zbioru czasopism polskich (do 1939 r.), przechowywanych we Lwowskiej Naukowej Bibliotece im. W. Stefanyka NAN Ukrainy [w:] Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, Warszawa 2007; s.243-261

R. Nowakowski: Prasa polska lat 1801–1939 w zbiorach Ossolineum w świetle inwentarza lwowskiego – wstępna analiza statystyczna [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 9, cz. 2, Kraków 2009

R. Nowakowski:: Prasa polska lat 1801–1939 w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie: ogólna charakterystyka statystyczna [w:] Krajobrazy przeszłości. Księga ofiarowana doktorowi Adolfowi Juzwence, Wrocław 2009

R. Nowakowski:: Digitalizacja a zbiory utracone i rozproszone: analiza problemu na przykładzie projektu cyfrowego scalenia zbioru prasy polskiej (1801–1939) Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, rozdzielonego po II wojnie światowej [w:] Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, Wrocław 2009; s.343-360

R. Nowakowski:: Prasa polska (1801-1939) w zbiorach Biblioteki im.Stefanyka we Lwowie, w świetle prac badawczo-dokumentacyjnych [w:] Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність, Львів 2010.

I. Gybej-Dworsatschek, J. Mączka: Profil gromadzenia nowych druków zwartych i ciągłych [Zakładu Narodowego im. Ossolińskich]. „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2011 z. 22, s. 262-266

R. Nowakowski:: Polskie biblioteki cyfrowe a jednoznaczność kryteriów wyszukiwawczych : analiza problemu na przykładzie wydawnictw prasowych [w:] Nauka o informacji w okresie zmian : praca zbiorowa pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro przy współpr. Mariusza Luterka, Warszawa 2013, s.501-510. [seria:] Nauka, Dydaktyka, Praktyka, vol. 141; Miscellanea Informatologica Varsoviensia, vol.6

R. Nowakowski:: Polska prasa prowincjonalna wydawana do 1939 roku na terenie Małopolski Wschodniej, w zbiorach Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie : charakterystyka ogólna i postulaty badawcze [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 12, Kraków 2014

R. Nowakowski:: Prasa Polska lat 1801–1945 w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka. Charakterystyka zbioru [w:] „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2014, z. 24/25

R. Nowakowski:: Львівські збірки польської преси (1801-1939) як цінне історичне джерело. Характеристика найважливіших груп періодичних видань [у:] Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Вип. 10, Львів 2015. с. 153-175

R. Nowakowski: Czasopisma z kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego, zachowane w zbiorach Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie. Charakterystyka formalno-wydawnicza i postulaty badawcze [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 16, Kraków 2016

R. Nowakowski:: Wydawnictwa prasowe (od roku 1801) [: rozwój i dzieje zbioru] [w:] Nie tylko książki : ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie / pod redakcją Mariusza Dworsatschka. Wrocław 2018. s.205-253.

 


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji