Regulamin Czytelni Nowych Druków Ciągłych

 1. Zbiory są udostępniane wyłącznie do celów naukowych.
 2. Podstawą udostępniania jest karta biblioteczna, w przypadku osób przyjezdnych lub korzystających sporadycznie dowód osobisty, legitymacja studencka.
 3. Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, w środy 8.00-18.00
 4. Zbiory udostępnia się jedynie na miejscu.
 5. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do Książki Czytelników oraz oddać dyżurnemu kartę biblioteczną, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 6. Jednorazowo można zamówić maksymalnie 5 tytułów po 3 roczniki.
 7. Nie udostępnia się egzemplarzy zmikrofilmowanych.
 8. Do dyspozycji czytelników jest alfabetyczny katalog czasopism, katalog księgozbioru podręcznego oraz komputerowy katalog w systemie VIRTUA.
 9. Zamówione czasopisma Czytelnikowi podaje dyżurny, którego obowiązkiem jest skontrolowanie zawartości tomu, teczki zarówno przed, jak i po udostępnieniu.
 10. Czytelnik może zlecić odpłatne wykonanie kserokopii w dziale lub powierzyć wykonanie usługi w Pracowni Reprograficznej ZNiO zgodnie z obowiązującym cennikiem i zasadami.
 11. Wstęp do czytelni jest dozwolony po pozostawieniu w szatni wierzchniego okrycia, plecaków, toreb itp.
 12. Do czytelni można wnosić jedynie przybory i materiały do notowania oraz własne pomoce naukowe po uprzednim pokazaniu ich dyżurnemu.
 13. W czytelni obowiązuje cisza.
 14. W czytelni zabronione jest jedzenie, picie oraz wykonywanie czynności, które mogą przeszkadzać innym w pracy.
 15. Zabrania się kreślenia, zaznaczania i robienia notatek na udostępnionych materiałach.
 16. Pod rygorem osobistej odpowiedzialności Czytelnik jest zobowiązany zgłosić dyżurnemu wszelkie zauważone uszkodzenia lub braki, a udostępnione czasopisma zwrócić ułożone, w stanie nienaruszonym.
 17. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze zbiorów, a nie objętych niniejszym regulaminem, należy zwracać się do dyżurnego lub kierownika Działu.
 18. W uzasadnionych wypadkach kierownik Działu może ograniczyć Czytelnikowi ilość udostępnionych materiałów lub odmówić ich udostępnienia.
 19. Czytelnicy nie stosujący się do niniejszego regulaminu mogą zostać pozbawieni prawa korzystania ze zbiorów ZNiO.

Zasady kopiowania czasopism w Czytelni Nowych Druków Ciągłych

 1. W Czytelni Nowych Druków Ciągłych odbitki kserograficzne wykonywane są zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym cennikiem.
 2. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z czasopism zmikrofilmowanych.
 3. Nie wykonuje się kserokopii z egzemplarzy archiwalnych oraz cymeliów.
 4. Ogranicza się wykonywanie kserokopii z czasopism wydanych przed 1945 r. i gazet wydanych przed 1970 r. – decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Działu.
 5. Obsługa Czytelni ma prawo odmówić wykonania kserokopii ze względu na stan zachowania czasopisma.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji