Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych

ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław
tel. (71) 371 95 09

Godziny pracy: 7.15–15.15 (poniedziałek–piątek)


Dział zajmuje się opracowaniem formalnym i przedmiotowym książek polskich i obcych wydanych od roku 1801 do czasów współczesnych. W roku 1997 zaprzestano sporządzania opisów na kartach katalogowych i rozpoczęto tworzenie rekordów bibliograficznych w lokalnej bazie komputerowej w oparciu o zintegrowany system biblioteczny VTLS. Opisy bibliograficzne sporządzane są w formacie MARC 21. W roku 2002 Ossolineum przystąpiło do konsorcjum bibliotek akademickich i naukowych skupionych wokół katalogu centralnego NUKAT z siedzibą w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Począwszy od roku 2009 współkatalogowanie w ramach NUKAT odbywa się w systemie VTLS/Virtua. W opracowaniu przedmiotowym dokumentów stosowany jest język haseł przedmiotowych KABA.

Podstawowym zadaniem Działu Opracowania jest katalogowanie bieżących nabytków książkowych Zakładu. Od roku 2010 Dział prowadzi jednak również retrospektywne opracowanie książek z dawnego zasobu bibliotecznego w ramach programu retrokonwersji zbiorów. W latach 2006-2012 przeprowadzono retrokonwersję księgozbioru Czytelni Głównej oraz księgozbiorów podręcznych poszczególnych działów Zakładu. W roku 2012 rozpoczęto rektrokonwersję księgozbioru Magazynu Głównego. Od grudnia roku 2015 Dział prowadzi retro-konwersję książek z dawnego zasobu lwowskiego Ossolineum, stanowiących najcenniejszą część księgozbioru Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji