Literatura dotycząca Działu Przechowywania i Udostępniania

(Wybór)

1. Fischer Adam: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: zarys dziejów. – Lwów: ZNiO, 1927. – 120,[4] s.

2. Gałyga Mieczysław: „Ossolineum – spuścizna narodowa rozdarta…” [w] Ze Skarbca Kultury, Z. 51. – Wrocław: ZNiO 1991. – s. 7-20

3. Matwijów Maciej: Zakład Narodowy im. Ossolińskich w l. 1939-1946. – Wrocław: Tow. Przyjaciół Ossolineum, 2003. – 360 s.

4. Ossolineum: księga pamiątkowa w 150-lecie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich / [red. nauk. Bolesław Olszewicz]. – Wrocław: ZNiO, 1967. – 319 s.

5. Wnioski rewindykacyjne księgozbioru Ossolineum oraz dzieł sztuki ze zbiorów lwowskich / red. nauk. Jan Pruszyński. – Warszawa: MKiS Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, 1998. – 148 s. (Do użytku wewnętrznego)

6. I. Gybej-Dworsatschek, J. Mączka : Profil gromadzenia nowych druków zwartych i ciągłych [Zakładu Narodowego im. Ossolińskich]. „Czasopismo ZNiO” 2011 z. 22, s. 262-266

Drukowane katalogi fragmentów zbioru druków zwartych XIX i XX w.:

1. Długosz Józef: Rękopiśmienne dedykacje autorskie w księgozbiorze Ossolineum / zebrał i opracował Józef Długosz; o dedykacji napisał Jan Trzynadlowski. – Wrocław: ZNiO, 1967. – 192 s.

2. Galos Ewa, Madejska Teresa: Druki oficyny ossolińskiej 1828-1918 / bibliografię opracowały Ewas Galos i Teresa Madejska; pod red. Krystyny Korzon. – Wrocław: ZNiO Wydaw., 1987. – 182,[2] s.

3. Sawicka Franciszka, Rupińska Jadwiga: Bibliografia polskich wydawnictw pamiątkowych 1801-1914 / Franciszka Sawicka, Jadwiga Rupińska; PAN ZNiO Biblioteka. – Wrocław: ZNiO Wydaw., 1973. – 504 s., 44 tabl.

4. Sawicka Franciszka, Rupińska Jadwiga: Bibliografia polskich wydawnictw pamiątkowych 1801-1914 : indeksy / Franciszka Sawicka, Jadwiga Rupińska; PAN ZNiO Biblioteka – Wrocław: ZNiO Wydaw., 1987. – 197 s.


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji