Tadeusz Różewicz – „Niepokój”

Pieczęć księgozbioru Różewicza

 

„Mam dwadzieścia cztery lata  

ocalałem

prowadzony na rzeź”

 

Wiersz Tadeusza Różewicza „Ocalony” ukazał się w tomiku „Niepokój” wydanym w 1947 roku w krakowskim wydawnictwie „Przełom”.

 

Tadeusz Różewicz, „Niepokój”, Kraków 1947. Sygn. 335.701

 

W zbiorach Ossolineum posiadamy dużo różnych edycji tego zbiorku. Wiele z nich należy do księgozbioru Różewicza, który po śmierci poety trafił do Ossolineum. Obok wydań polskich, publikowanych zarówno osobno, jak i w antologiach, mamy także wiele tłumaczeń tego zbiorku.

 

Tadeusz Różewicz, „Niepokój : wybór wierszy”, Warszawa 2000. Sygn.: 1.006.556.

 

Posiadamy więc wydania w językach:

  • francuskim (Tadeusz Różewicz, Inquiétude. Paris, Buchet/Chastel 2005. Sygn. 1.003.602)

Tadeusz Różewicz, Inquiétude. Paris, Buchet/Chastel 2005. Sygn. 1.003.602

 

  • niemieckim (Tadeusz Różewicz, Niepokój=Formen der Unruhe. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie 1999. Sygn. 673.661

 

 

  • hiszpańsko-polskim (Tadeusz Różewicz, Angoixa=Niepokój. Carcaixent, Edicions96 2002. Sygn. 946.550)

Tadeusz Różewicz, Angoixa=Niepokój. Carcaixent, Edicions96 2002. Sygn. 946.550

 

  • słoweńskim  (Tadeusz Różewicz, Nemir. Ljubljana, Državna založba Slovenije 1966. Sygn. 1.003.677)

 

 

  • rosyjskim (Тадеуш Ружевич, Беспокойство. Москва, Издательство ностранной литературы 1963. Sygn. 567.592)

 

(Тадеуш Ружевич, Беспокойство. Москва, Издательство ностранной литературы 1963. Sygn. 567.592

 

Dorota Jońska – Amanowicz , Żaklina Szynkiewicz , Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji