Tadeusz Różewicz – „Kartoteka”

„Kartoteka” Tadeusza Różewicza po raz pierwszy ukazała się w  czasopiśmie literacko – artystycznym “Dialog” w 1960 roku. Natomiast pierwsze wydanie książkowe pochodzi z roku 1961. Dramat ukazał się jako utwór współwydany przy zbiorku poezji „Zielona róża”.

 

Tadeusz Różewicz, „Zielona róża. Kartoteka”. Warszawa, PIW 1961. Sygn. 416.946.

 

 

W zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, oprócz tych najwcześniejszych wydań, posiadamy również wiele innych edycji tego utworu – zarówno w j. polskim, jak i w tłumaczeniach na inne języki.

 

Język niemiecki:

 

Język bułgarski:

 

Język hiszpański:

 

Język słowacki:

 

Język czeski:

Tadeusz Różewicz, „Hry”. Praha, Odeon 1983. Sygn. 592.117.

 

 

Jednym z ciekawszych egzemplarzy Kartoteki w naszych zasobach jest edycja dramatu wydana pismem Braille’a przez Polski Związek Niewidomych. Ta, niewielka skądinąd pozycja, ma w tym przypadku 124 strony i wydana jest w formacie 34 cm.

 

 

Większość prezentowanych pozycji pochodzi z przekazanego Ossolineum księgozbioru poety.

 

Dorota Jońska-Amanowicz , Żaklina Szynkiewicz ,  Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych ZNiO

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji