Regulamin Czytelni Działu Rękopisów

Czytelnia Działu Rękopisów

Czytelnia Działu Rękopisów

Zasady korzystania (wyciąg z regulaminu czytelni):

  1. Zbiory rękopiśmienne udostępniane są do celów naukowych. Prawo korzystania z nich mają pracownicy naukowi na podstawie ważnej legitymacji służbowej oraz studenci, doktoranci i pracownicy instytucji kulturalno-naukowych na podstawie pisemnej rekomendacji instytucji polecającej. Innym osobom zbiory rękopiśmienne mogą być udostępniane wyłącznie za zgodą Dyrekcji ZNiO. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest wypełnienie deklaracji czytelniczej oraz okazanie aktualnego dokumentu tożsamości.
  2. Prawo do korzystania ze zbiorów rękopiśmiennych przysługuje na okres 1 roku. Po upływie tego terminu czytelnik powinien ponownie udokumentować potrzebę korzystania ze zbiorów.
  3. Ze zbiorów własnych udostępnia się jedynie te rękopisy zinwentaryzowane (skatalogowane), które nie mają kopii mikrofilmowych w Dziale Zbiorów Mikroformowych. Udostępnianie rękopisów akcesyjnych (nieskatalogowanych) zależy od stanu ich zachowania.
  4. Zamówić można dziennie 10 rękopisów (woluminów) lub dokumentów. W uzasadnionych wypadkach ilość ta może być zwiększona za zgodą kierownika Działu. Czytelnik otrzymuje do wykorzystania jednorazowo 1 rękopis (wolumin) lub dokument. Rewersy złożone przed godz. 14.30 realizowane są tego samego dnia.

Udostępnianie kopii mikrofilmowych:

Z kopii mikrofilmowych można korzystać na ogólnie przyjętych zasadach dla druków i czasopism w czytelni Działu Mikrofilmowego. Ponadto z mikrofilmów wykonanych przez Bibliotekę Narodową można korzystać w Oddziale Mikrofilmowym Biblioteki Narodowej w Warszawie ul. Niepodległości 213. Mikrofilmy można także wypożyczać drogą wypożyczeń międzybibliotecznych do większych bibliotek naukowych w Polsce.

Usługi reprograficzne:

Mikrofilmy, fotokopie, kserokopie i kopie cyfrowe ze zbiorów rękopiśmiennych sporządza Pracownia Reprograficzna ZNiO na podstawie pisemnego zamówienia, złożonego w Dyrekcji ZNiO. Kopie kserograficzne wykonuje się wyłącznie z rękopisów dwudziestowiecznych lub z kopii mikrofilmowych.


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji