Wystawy ze zbiorów Działu Rękopisów

1947: Literatura polska w autografach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

1971/1972: Literatura polska w autografach 1918-1970. Ze zbiorów biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

1973: Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939)

1976: Aleksander Fredro (1793-1876)

1978: Skarby kultury narodowej ze zbiorów Biblioteki Narodowej, Jagiellońskiej i Ossolineum

1981: Literatura polska w autografach od średniowiecza do neoromantyzmu ze zbiorów bibliotek Narodowej, Jagiellońskiej, Ossolineum

1995: Emblematy w ossolińskich zbiorach druków i rękopisów XVI-XVIII w.

1995: Pokucie – ziemia Vincenza (ze zbiorów ZNiO, Muzeum Narodowego i Muzeum Historycznego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu i in.)

1998: „Kto pragnie posiąść ziemię…” W dwusetną rocznicę urodzin A. Mickiewicza

1999: „Testament mój”. Juliusz Słowacki w zbiorach Ossolineum

2000: Reymontowskie pory roku. Władysław Stanisław Reymont w zbiorach Ossolineum

2003: Tarnów – siedzibą władz Ukraińskiej Republiki Ludowej. Prezentacja archiwaliów ukraińskich ze zbiorów ZNiO w Muzeum Okręgowym w Tarnowie

2005: Dar Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Ossolineum

2007: Autografy mistrzów pióra. Część wystawy Skarby Ossolineum zorganizowanej w związku z obchodami 190-lecia ZNiO

2008: Rękopisy Wojciecha Kętrzyńskiego ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie

2009: „Żem był jak pielgrzym…” – Juliusz Słowacki (1809-1849)

2009: Skarby historii Polski – Zakład Narodowy im. Ossolińskich gościem Wiednia

2010: Niezatarty ślad. Jerzy Grotowski w Ossolineum

2010: Polskie Państwo Podziemne

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji