Dział Starych Druków

Prasa drukarska

Prasa drukarska

ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
Telefon:
71 371 95 34

Godziny otwarcia czytelni Działu Starych Druków:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 15.00,
w lipcu czytelnia jest nieczynnaZakład Narodowy im. Ossolińskich gromadzi polonika, czyli druki wydane w Polsce lub dotyczące Polski. Podobna zasada obowiązuje przy kolekcjonowaniu druków XV – XVIII w. W zbiorach znajdują się także druki obce, na podstawie których można prześledzić historię drukarstwa europejskiego.

ZBIORY W LICZBACH:

 • Ogółem – ok. 67. 200 wol.
 • Inkunabuły – 386 wol. (483 dzieła)
 • Druki XVI w. – ok. 7. 260 wol. (w tym ok. 3.820 poloników)
 • Druki XVII w. – ok. 15. 300 wol. (w tym ok. 11.720 poloników)
 • Druki XVIII w. – ok. 42. 100 wol. (w tym ok. 23.710 poloników)
 • Czasopisma – 2. 100 wol. (542 tytuły)

Katalogi kartkowe i elektroniczne starych druków ZNiO (dostępne na miejscu)

 • Katalog alfabetyczny inkunabułów
 • Katalogi alfabetyczne druków XVI w.
  • polonika
  • druki obce
 • Katalog alfabetyczny druków XVII i XVIII w.
 • Katalog alfabetyczny czasopism
 • Katalog księgozbioru podręcznego
 • Baza Dziedzictwa Książki Drukowanej (HPB Database).

Katalogi drukowane

Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Na podst. materiałów K. Piekarskiego oprac. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1956.

E. Triller: Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Kontynuacja katalogu Alodii Kaweckiej-Gryczowej. „Ze skarbca kultury” z. 15 s. 263-290

Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI. Z materiałów rejestracyjnych K. Zatheya oprac. M. Bohonos, Wrocław 1965.

Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII. T. 1-2 oprac. B. Górska i W. Tyszkowski, Wrocław 1991-1992. T. 2-8 oprac. W. Tyszkowski, Wrocław 1993-1996. T.9 oprac. G. Rolak i W. Tyszkowski, Wrocław 1997.

B. Górska: Katalog czasopism XVI-XVIII w. w zbiorach Starych Druków Biblioteki Ossolineum, „Ze skarbca kultury” z. 15 s. 7-262

B. Górska: Katalog kalendarzy XVII-XVIII w. w zbiorach Biblioteki Ossolineum, Wrocław 1968

W. Tyszkowski: Polskie katalogi księgarskie z XVIII w., w zbiorach Biblioteki Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1986 z. 42 s. 35-92

Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der Bibliothek des Ossolineums Wrocław (Breslau). Bearb. von Rudolf Lenz [et al.]. – Sigmarinen : Thorbecke, 1998. (Marburger Personalschriften-Forschungen ; Bd. 21)

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum. Pod redakcją D. Sidorowicz-Mulak, Wrocław 2017


Proweniencyjna Grupa Robocza

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Gawroński Łukasz