Katalogi starych druków

Katalog elektroniczny

Uwaga! Katalog elektroniczny obejmuje ok. 16% całości zbiorów (stan na 31.12.2019), systematycznie katalogowane są kolejne pozycje. Wszystkie zbiory skatalogowane są w katalogu kartkowym dostępnym na miejscu w czytelni Działu Starych Druków.

Katalogi kartkowe dostępne w czytelni Działu Starych Druków

  • Katalog alfabetyczny inkunabułów
  • Katalogi alfabetyczne druków XVI w.
    • polonika
    • druki obce
  • Katalog alfabetyczny druków XVII i XVIII w.
  • Katalog alfabetyczny czasopism
  • Katalog księgozbioru podręcznego

Inne katalogi

Katalogi drukowane

Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Na podst. materiałów K. Piekarskiego oprac. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1956.

E. Triller: Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Kontynuacja katalogu Alodii Kaweckiej-Gryczowej. „Ze skarbca kultury” z. 15 s. 263-290

Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI. Z materiałów rejestracyjnych K. Zatheya oprac. M. Bohonos, Wrocław 1965.

Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII. T. 1-2 oprac. B. Górska i W. Tyszkowski, Wrocław 1991-1992. T. 2-8 oprac. W. Tyszkowski, Wrocław 1993-1996. T.9 oprac. G. Rolak i W. Tyszkowski, Wrocław 1997.

B. Górska: Katalog czasopism XVI-XVIII w. w zbiorach Starych Druków Biblioteki Ossolineum, „Ze skarbca kultury” z. 15 s. 7-262

B. Górska: Katalog kalendarzy XVII-XVIII w. w zbiorach Biblioteki Ossolineum, Wrocław 1968.

W. Tyszkowski: Polskie katalogi księgarskie z XVIII w., w zbiorach Biblioteki Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1986 z. 42 s. 35-92

Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der Bibliothek des Ossolineums Wrocław (Breslau). Bearb. von Rudolf Lenz [et al.]. – Sigmarinen : Thorbecke, 1998. (Marburger Personalschriften-Forschungen ; Bd. 21)

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum. Pod redakcją D. Sidorowicz-Mulak, Wrocław 2017

M. Minkowska: Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 2020.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji