Wystawy ze zbiorów Działu Starych Druków

1964: „Książka polska i wybitni księgarze XV-XVIII wieku”

1969: „Mikołaj Rej na tle epoki i w tradycji”

1973: „Komisja Edukacji Narodowej na tle epoki”

1975: „Książka polska wydawana na Śląsku” – z Biblioteką Uniwersytecką we Wrocławiu

1978: „Skarby Kultury Narodowej” – z Biblioteką Narodową i Jagiellońską

1995: „Emblematy w ossolińskich zbiorach druków i rękopisów XVI-XVIII w.”

1996: „Stanisław Staszic – patron Biblioteki Publicznej w Lubinie”

1998: „Biblia w Polsce” – z Biblioteką Uniwersytecką we Wrocławiu

2002: „Biblia – słowo i obraz”

2005: „Mundus Mercatorius” – z Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

2009: „Wszystkie Modlitwy Rzeczypospolitej”

Katalogi wystaw

Z.M. Zachmacz: Komisja Edukacji Narodowej na tle epoki, Wrocław 1973

B. Górska: Książka polska wydawana na Śląsku w XV – XVIII wieku. Wstępem poprzedził A. Skura, Wrocław 1975.

Skarby kultury narodowej: ze zbiorów Biblioteki Narodowej, Jagiellońskiej i Ossolineum. Red. T. Rabek, Wrocław 1978.

Emblematy w ossolińskich zbiorach druków i rękopisów XVI-XVIII w. Oprac. D. Platt. Wrocław 1995.

Stanisław Staszic – patron Miejskiej Biblioteki w Lubinie. Oprac. J. Grześkowiak. Wrocław ; Lubin 1996.

Biblia: słowo i obraz. Katalog wystawy, kwiecień 2002. Oprac. M. Orzeł, G. Rolak, W. Tyszkowski. Wrocław 2002.

Mundus Mercatorius. Świat kupiecki czasów nowożytnych w miarach i dokumentach. Katalog wystawy kwiecień – lipiec 2005. Wstęp i układ katalogu Radosław Skowron; redakcja katalogu Małgorzata Orzeł. Wrocław 2005.

Wszystkie Modlitwy Rzeczypospolitej. Katalog wystawy 3 lipca – 30 sierpnia 2009. Oprac. katalogu Dorota Sidorowicz. Wrocław 2009.


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji