BIEŻĄCE ZAPYTANIE OFERTOWE

Przygotowanie opinii eksperckiej nt. projektu budowlanego „Budowy gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich” opracowywanego przez WXCA Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – wzór umowy

Zał. 2 ,3, 4,5, 6

Zał. 7 Aktualny układ funkcjonalny

Wyjaśnienie treści SIWZ

Obowiązujący wzór umowy

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.