Call for papers || Międzynarodowa konferencja naukowa „W poszukiwaniu wroga…”

Międzynarodowa konferencja naukowa „»W poszukiwaniu wroga…« Aparat bezpieczeństwa w państwach Europy Środkowo-Wschodniej wobec środowisk niezależnych, przejawów oporu społecznego i postaw opozycyjnych 1956–1980” – Wrocław, 23–24 października 2023 (zgłoszenia do 15 czerwca 2023)
Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN – KŚZpNP we Wrocławiu oraz Zakład Narodowy im Ossolińskich we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić Państwa w dniach 23–24 października 2023 r. na konferencję pt. „»W poszukiwaniu wroga…« Aparat bezpieczeństwa w państwach Europy Środkowo-Wschodniej wobec środowisk niezależnych, przejawów oporu społecznego i postaw opozycyjnych 1956–1980”.
Miejsce konferencji: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław, ul Szewska 37

Termin nadesłania zgłoszeń do 15 czerwca 2023 r.

Warunki zgłoszenie:

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego

– podanie tematu przedłożenia

– przygotowanie abstraktu (500 słów)

następnie przesłanie ww. na adres: adam.szpotanski@ipn.gov.pl i grzegorz.waligora@ipn.gov.pl

w razie pytań tel. +48 71 326 97 36

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów pośród zgłoszonych propozycji (wynika to z ograniczonej liczby miejsc), wybrani prelegenci zostaną poinformowaniu o przyjęciu referatów do dnia 30 lipca 2023 r. (drogą mailową). Konferencja jest nieodpłatna, organizatorzy zapewniają catering i nocleg (23/24 października), koszty transportu dla prelegentów z Polski pozostają po stronie prelegenta lub jednostki naukowej delegującej go.  W przypadku prelegentów zagranicznych istnieje fakultatywna możliwość pokrycia kosztów podróży.

Aparat bezpieczeństwa we wszystkich krajach Bloku Wschodniego stale wyszukiwał wrogów, który zagrażali stabilności systemu komunistycznego. Przekonanie komunistów, iż w danym kraju są środowiska antyrewolucyjne, które należy sobie podporządkować, względnie zniszczyć można dostrzec w wielu elementach ideologii socjalistycznej. Czy jednak w każdym z krajów za wrogów systemu uznawano te same środowiska? W jaki sposób prowadzono z nimi walkę? Czy historia, kultura i tradycje danego narodu miał wpływ na metodę pracy operacyjnej względem tych grup, a także czy istniały wytyczne lub wzory sowieckie na których aparat bezpieczeństwa wzorował swoją pracę?

Ramy chronologiczne konferencji wyznaczają wydarzenia polityczne. Które wywarły szeroki wpływ na sposób myślenia oraz podejmowanie inicjatyw o charakterze opozycyjnym i antysystemowym w całym Bloku Wschodnim. Z jednej strony krwawe stłumienie Powstania Węgierskiego w 1956 r., z drugiej zaś powstanie i działalność w Polsce w 1980 r.  NSZZ „Solidarność”.

Język konferencji: polski, angielski, (tłumaczenie symultaniczne)

Wystąpienia: 20 minut (do dyspozycji będzie laptop oraz rzutnik z ekranem, prosimy o przesłanie prezentacji jeszcze przed konferencją na maila adam.szpotanski@ipn.gov.pl)

Monografia: Artykuły należy przesłać do 30 listopada 2023 r. w j. polskim, bądź angielskim. Teksty po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzyjnej zostaną wydane w formie monografii wieloautorskiej.

Bloki tematyczne:

Blok 1 – Kościół i związki wyznaniowe;

Blok 2 – Kombatanci i niezależne środowiska polityczne (przed i powojenne), emigracja;

Blok 3 – Środowiska naukowe i artystyczne;

Blok 4 – Opór społeczny i działalność grup opozycyjnych;

Blok 5 – Opozycja wewnątrzpartyjna i w oficjalnie działających organizacjach;

Blok 6 – Subkultury ;

Zagadnienia:

– polityka wobec poszczególnych środowisk postrzeganych jako wrogie;

– metody i sposoby inwigilacji;

– zasady i kryteria werbowania agentury;

– procesy polityczne;

– propaganda wobec ,,wrogów systemu”;

– reakcja hierarchia duchownych poszczególnych wyznań na represyjną aktywnością bezpieki (biskup, episkopat danego kraju, patriarcha, papież, parafia, zbór).

Warunkiem koniecznym do zaakceptowania propozycji referatu, będzie uszanowanie zasady, iż przedmiotem refleksji winien być system a nie ludzie, chodzi bowiem, aby nie rozdrabniać się na pojedyncze przypadki osób (chyba, że ich przykład np. inwigilacji lub represji można uznać za wzorcowy i powtarzalny z każdym razem).

Kontakt:

ks. dr Adam Szpotański – Starszy Specjalista OBBH IPN we Wrocławiu

tel. + 48 71 326 97 36

fax 71 326 97 40

mail. adam.szpotanski@ipn.gov.pl

Formularze zgłoszeniowe

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.