Caspar Neumann. Dusze i fundusze. Księga narodzin i pogrzebów dla miasta Wrocławia

Caspar Neumann (1648-1715) to postać wyjątkowa w historii Wrocławia. Ten człowiek

Caspar Neumann. Dusze i fundusze. Księga narodzin i pogrzebów dla miasta Wrocławia

nauki i sztuki, ojciec statystyki demograficznej, był zafascynowany śmiercią i kwestią umieralności. Na przestrzeni dziejów topos vanitas zyskiwał na znaczeniu w sytuacjach granicznych, w czasach zarazy i wojen niosących poczucie nietrwałości, bezradności, osamotnienia i lęku przed śmiercią. Podobnie jest obecnie z powodu pandemii Covid-19, ale nie  tylko dlatego. Problemy klimatyczne, ekologiczne i medyczne wywołują w społeczeństwie podobne uczucia z podobną intensywnością. Język artystyczny umożliwia zrozumienie wielu z tych problemów skupiając je w soczewce sztuk wizualnych i muzycznych. Projekt „Caspar Neumann. Dusze i fundusze. Księga narodzin i pogrzebów dla miasta Wrocławia” ma zachęcać do wspólnej refleksji na tymi zagadnieniami. Funkcję przewodników po nich przejmą członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów oraz zaproszeni do współpracy ludzie kultury i nauki.

W dniach w dniach 4–25 października 2021 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich przy ul. Szewskiej 37 odbędzie się wystawa, koncerty, konferencja naukowa oraz przeprowadzone zostaną badania socjologiczne.  

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Serdecznie zapraszamy!

Patronat honorowy:

 • Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk
 • Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich dr Adolf Juzwenko
 • JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
 • Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Hans Jörg Neumann

Organizatorzy:

 • Akademia Młodych Uczonych i Artystów
 • Wrocławskie Centrum Akademickie (Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi)
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonii we Wrocławiu
 • Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

Pomysł i realizacja:

 • Grzegorz Joachimiak (Instytut Muzykologii UWr i Katedra Muzyki Dawnej AMKL)
 • Łukasz Huculak (Katedra Malarstwa ASP we Wrocławiu)
 • współpraca: Monika Sochacka i Tomasz Janoś (WCA), Emilia Kłoda i Alicja Przestalska (Muzeum Książąt Lubomirskich ZNiO)

Poszczególne wydarzenia:

1. Koncert „Tęsknoty – Lęki – Spotkania”

2. Wystawa PSYCHOPOM

3. Wernisaż wystawy „Psychopomp”

4. Konferencja naukowa (program oraz linki do livestreamów)


Zob. Regulamin-sanitarny-Caspar-Neummann wydarzeń odbywających się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w ramach projektu „Caspar Neumann. Dusze i fundusze. Księga narodzin i pogrzebów dla miasta Wrocławia”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.