ck. Wydawnictwo Książek Szkolnych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich

„Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich”. 1828 Rok I, z.1

Zakład Narodowy im. Ossolińskich rozpoczął działalność wydawniczą w roku 1828, kiedy opublikowano pierwszy numer ossolińskiego czasopisma ⇒⇒⇒

Po ponad 30 latach, w roku 1863, kuratoria Zakładu rozpoczęła w Wiedniu starania o przyznanie Ossolineum przywileju wydawnictwa książek szkolnych. Po kolejnych 15 latach –  22 lutego 1878 roku – Zakład Narodowy zawarł z Wydawnictwem Książek Szkolnych w Wiedniu, niezwykle zyskowny kontrakt na wydawanie podręczników szkolnych w Galicji. Kontrakt, odnawiany jeszcze dwukrotnie (w 1889 i 1911), dawał Zakładowi prawo do publikowania książek szkolnych dla galicyjskich szkół ludowych (także dla szkół z językiem wykładowym niemieckim i ruskim) oraz ich dystrybucji. ck. Wydawnictwo Książek Szkolnych w ZNiO, w latach 1891-1913 kierowane przez Władysława Bełzę, było przez wiele lat jednym z podstawowych źródeł dochodów całego Zakładu, umożliwiło m. in większe zakupy zbiorów, subsydiowanie periodyków naukowych czy inwestowanie w bazę poligraficzną.

Jako ck. Wydawnictwo Książek Szkolnych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich Ossolineum opublikowało 82 tytuły, co z kolejnymi wydaniami dało w sumie 281 edycji.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, na bazie organizacyjnej dotychczasowego Wydawnictwa Książek Szkolnych, postało Wydawnictwo ZNiO (Wydawnictwo Ossolineum), funkcjonujące jako przedsiębiorstwo wydawnicze, będące własnością Zakładu.

Zainteresowanym szczegółową historią omawianej instytucji polecamy monografię Wydawnictwo Książek Szkolnych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 1878-1918 (Wrocław 1976), autorstwa Józefa Wojtali, wieloletniego (1956-90) zastępcy redaktora naczelnego Wydawnictwa Ossolineum we Wrocławiu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.