Co ciekawego trafiło ostatnio do zbioru czasopism

Baczność

„Baczność : wojskowy tygodnik społeczny i literacki”. Wychodzi w każdą niedzielę, red. odpowiedzialny kpt. Adam Wołek, Przemyśl, 1918.
Ukazały się tylko trzy numery, wychodziły od 15 grudnia do 31 grudnia. Druk. w Drukarni Wojskowej.Zawiera m.in. teksty: „Z dziejów Przemyśla”, „Kilka uwag o bolszewizmie”, „Poległym hołd i cześć”, „Jak się telegrafuje bez drutu”, „Wykaz firm przemyskich, których adresy mogą być żołnierzowi potrzebne”, w piśmie rubryka stała  „Ładownica humoru”. Wydawnictwo niedostępne na rynku antykwarycznym. Egzemplarz otrzymany w darze od Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej komplet wydawniczy. Jest nowym czasopismem w zbiorach Ossolineum.


Ilustrowany Przegląd Teatralny

„Ilustrowany Przegląd Teatralny: [..] podaje dokładnie każdorazowy program przedstawienia i wychodzi jako organ Teatru Miejskiego we Lwowie”,  Lwów  1911-1913 [?].
Pismo drukowane w Drukarni Polonia we Lwowie przy ul. Ossolińskich 1, zawiera liczne ogłoszenia zachęcające do korzystania np. z usług w „Pracowni nowoczesnej fotografii we Lwowie B. Hennera, ces. i król. nadw. Fotografa, Róg ul. Zimorowicza 3”, w piśmie drukowane są anonse, z których dowiadujemy się, że „Energię zdobywa się pijąc najnowszym systemem paloną kawę ”, a  „Kawiarnia amerykańska ul. Trzeciego Maja już otwarta po zupełnem odnowieniu. Codziennie koncert”. Czasopismo zawiera m.in. teksty: „Sukcesy artystów lwowskich w Paryżu” oraz „Tygodniowy repertuar teatralny z zastrzeżeniem ewentualnie nastąpić mogących zmian”. Otrzymane w darze pojedyncze numery z lat 1911, 1912 i 1913 uzupełniają naszą sygnaturę.


List z Europy

„List z Europy i Polski = Carta de Europa y Polonia”, tygodnik wydawany w Buenos Aires w 1949, wychodził od  8 stycznia  do 30 lipca 1949.
Pismo pod redakcja Zdzisława Baua, dziennikarza, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych, korespondenta wojennego, który przeszedł szlak bojowy z 2. Korpusem Armii gen. Andersa z Rosji do Włoch. Łącznie wydano 30 numerów. Zakupiony numer uzupełnia naszą sygnaturę, zawiera m.in. teksty:  „Sprawa Katynia” oraz „Bolszewicy o książce Andersa”, „Unia Europejska jest faktem” – o potrzebie powołania do życia stałej Unii Europejskiej.


Wzloty

Wzloty

„Wzloty: miesięcznik literacki”. Wydawca i redaktorka odpowiedzialna A. Bańkowska. Przemyśl, R. 1, nr 1 (wrzesień 1934) – R. 6, nr 50 (1939).
Pismo drukowane w Drukarni Nowoczesnej w 30 egzemplarzach. Nabyte numery zawierają m.in. teksty: „Twórczy Lwów”, „20-lecie Obrony Lwowa i Ziemi Przemyskiej”, „20-lecie Niepodległości”, „Wykaz wpłat na budowę pomnika Orląt w Przemyślu”. Pismo zawiera ogłoszenia i anonse m.in.: „Fabryka cukrów i słodkiego pieczywa M. Zarazka, Przemyśl, ul. Barska 3”, „Wszyscy idziemy na winobranie do firmy Wojnarowicz, ul. Franciszkańska 29, Przemyśl” oraz „Żądajcie likierów, win i soków owocowych Czajki”.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zbiory. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.